Overheid in Limburg

Gemeente Beek (Limburg)

Pagina 1 van 4 (34 resultaten)

Dhr. Charles Willems

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Progressief Beek (2014-)
Oppositie, aantal zetels: 4

Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Charles Willems (Progressief Beek) 41 voorkeurstemmen.

Dhr. Maurice Weusten

Functie: RaadslidPolitiek: Progressief Beek
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2016 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
2014-2016  
Burgercommissielid Inwonerszaken

2010-2014
Burgercommissielid Bestuurszaken

Dhr. Jean Wachelder

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: oktober 2015 (2 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke ordening , Belastingen, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Jean Wachelder (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Belastingen, Treasury, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Woningbouw, Bouw-en Woningtoezicht, Monumentenzorg en Archeologie, Grondbeleid/Bedrijventerreinen en Woonleningen.

Mevr. Miranda van Reenen

Functie: RaadslidPolitiek: Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Miranda van Reenen (BBB-NDB) 104 voorkeurstemmen.

Mevr. Krista van Melick

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: oktober 2008 (9 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hoofd Werk & Inkomen, gemeente Beek.

Dhr. Thijs van Es

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek
Lijsttrekker Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Bibliotheek, Subsidies, Cultuur, Welzijn, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Thijs van Es (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Kunst en Cultuur, Welzijn, Volksgezondheid, Sociale zekerheid en Reïntegratie, Arbeidsmarktbeleid, Jeugd-en Jongerenbeleid, Ouderenbeleid, Muziekonderwijs, Bibliotheekwerk, Kinderopvang, Subsidiebeleid, Vrijwilligers & mantelzorg en Maatschappelijke ondersteuning.

Bestuursperiode 2014-2015
Wethouder Thijs van Es heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Welzijn, Volksgezondheid, Kunst en Cultuur, Sociale zekerheid en Reïntegratie, Arbeidsmarktbeleid, Jeugd-en Jongerenbeleid, Ouderenbeleid, Muziekonderwijs, Bibliotheekwerk, Buitenschoolse opvang, Verenigingen, Maatschappelijke ondersteuning

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Thijs van Es heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Welzijn, Kunst & cultuur, volksgezondheid, sociale zekerheid & reintegratie, arbeidsmarktbeleid, jeugd- en jongerenbeleid, ouderenbeleid, bibliotheekwerk, buitenschoolse opvang, gezondheidszorg, verenigingen en verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Beek.

Wethouder Van Es is locoburgemeester van de gemeente Beek.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 7 oktober 2015 demissionair wethouder.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Thijs van Es (BBB-NDB) 1156 voorkeurstemmen.

Dhr. William van de Wauw

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2005 (13 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
William van de Wouw is beleidsmedewerker ROBW bij de gemeente Beek.

Mevr. Christine van Basten-Boddin

Functie: BurgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: februari 2016 (2 jaar, 8 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en VeiligheidToelichting: De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad. De burgemeester heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat Christine van Basten-Boddin aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers in Beek.

Dhr. Hans Steinhart

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2014-)
Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans Steinhart (VVD) 217 voorkeurstemmen.Aanverwant:2014Dhr. Hans Steinhart, Raadslid, VVD, gemeente Beek

Mevr. Christel Selten

Functie: Hoofdafdeling
Portefeuille: Sociale Zaken, WelzijnWerkzaamheden bij de Overheid:
Christel Stelten is beleidsmedewerker Maatschappelijke Zorg bij de gemeente Beek. Van 2004 tot 2007 was Christel Stelten beleidsadviseur Zorg & Welzijn.