Overheid in Limburg

Gemeente Beek (Limburg)

Pagina 1 van 4 (32 resultaten)

Dhr. Charles Willems

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Progressief Beek (2014-)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Charles Willems (Progressief Beek) 41 voorkeurstemmen.

Mevr. Miranda van Reenen

Functie: RaadslidPolitiek: Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Thijs van Es

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek
Lijsttrekker Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Bibliotheek, Cultuur, Welzijn, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Thijs van Es (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek) heeft in zijn portefeuille: Integraal Sociaal Domein, Arbeidsmarktbeleid, Onderwijs, Kunst & Cultuur, Welzijn, Inclusie, Gezondheidszorg, Jeugd- en jongerenbeleid, Ouderenbeleid, Muziekonderwijs, Bibliotheekwerk, Kinderopvang, Subsidiebeleid, Vrijwilligers en verenigingen.

Thijs van Es is 1e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Thijs van Es (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Kunst en Cultuur, Welzijn, Volksgezondheid, Sociale zekerheid en Reïntegratie, Arbeidsmarktbeleid, Jeugd-en Jongerenbeleid, Ouderenbeleid, Muziekonderwijs, Bibliotheekwerk, Kinderopvang, Subsidiebeleid, Vrijwilligers & mantelzorg en Maatschappelijke ondersteuning.

Bestuursperiode 2014-2015
Wethouder Thijs van Es heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Welzijn, Volksgezondheid, Kunst en Cultuur, Sociale zekerheid en Reïntegratie, Arbeidsmarktbeleid, Jeugd-en Jongerenbeleid, Ouderenbeleid, Muziekonderwijs, Bibliotheekwerk, Buitenschoolse opvang, Verenigingen, Maatschappelijke ondersteuning

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Thijs van Es heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Welzijn, Kunst & cultuur, volksgezondheid, sociale zekerheid & reintegratie, arbeidsmarktbeleid, jeugd- en jongerenbeleid, ouderenbeleid, bibliotheekwerk, buitenschoolse opvang, gezondheidszorg, verenigingen en verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Beek.

Wethouder Van Es is locoburgemeester van de gemeente Beek.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 7 oktober 2015 demissionair wethouder.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Thijs van Es (BBB-NDB) 1156 voorkeurstemmen.

Dhr. William van de Wauw

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2005 (14 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
William van de Wouw is beleidsmedewerker ROBW bij de gemeente Beek.

Mevr. Christine van Basten-Boddin

Functie: BurgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: februari 2016 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Recreatie / Toerisme, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Luchthavenzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Economische Zaken, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieakkoord 2018-2022
Christine van Basten-Boddin heeft in zijn portefeuille: Politie, Brandweer, Crisis-en Rampenbestrijding, Handhaving, Communicatie en media, Economie, Luchthaven inclusief gebiedsontwikkeling, Toerisme, Evenementen en markten en Bestuurlijke samenwerking.


De is voorzitter van het college van en wethouders en tevens van de gemeenteraad. De heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van en wethouders wel. In het college heeft de , net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de een aantal eigen taken in de hoedanigheid van . Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat Christine van Basten-Boddin aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers in Beek.

Dhr. Michael Theuns

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Mevr. Christel Selten

Functie: Hoofdafdeling
Portefeuille: Sociale Zaken, WelzijnWerkzaamheden bij de Overheid:
Christel Stelten is beleidsmedewerker Maatschappelijke Zorg bij de gemeente Beek. Van 2004 tot 2007 was Christel Stelten beleidsadviseur Zorg & Welzijn.

Dhr. Rob Schwillens

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: november 2015 (3 jaar, 7 maanden in dienst)

Dhr. Hub Schoenmakers

Functie: WethouderPolitiek: Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: oktober 2015 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hub Schoenmakers heeft in zijn portefeuille: Klimaatbeleid, Coördinatie Omgevingswet, Milieu, Beheer openbare ruimte, Verkeer, bereikbaarheid en mobiliteit, Demografische ontwikkeling, Afvalbeleid, Plattelands- en landschapsontwikkeling.

Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Hub Schoenmakers heeft in zijn portefeuille: Sport, Grote projecten (De Haamen, Oude Pastorie, Keutelbeek, Stationsomgeving en Centrumplan), Demografische ontwikkeling, Milieu, Afvalbeleid, Plattelands-en Landschapsontwikkeling, Facilitaire zaken, Informatie en Automatisering.

Mevr. Elly Roebroek-Keulers

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)