Overheid in Limburg

Gemeente Beek (Limburg)

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

> Raadpleging of marktonderzoek in Beek


Toelichting: Voer vandaag een raadpleging of marktonderzoek uit in Beek. Klik rechts op de buttons voor meer informatie of neem telefonisch contact op.

Mevr. Christine van Basten-Boddin

Functie: BurgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: februari 2016 (4 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Recreatie / Toerisme, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Luchthavenzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Economische Zaken, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieakkoord 2018-2022
Christine van Basten-Boddin heeft in zijn portefeuille: Politie, Brandweer, Crisis-en Rampenbestrijding, Handhaving, Communicatie en media, Economie, Luchthaven inclusief gebiedsontwikkeling, Toerisme, Evenementen en markten en Bestuurlijke samenwerking.


De is voorzitter van het college van en wethouders en tevens van de gemeenteraad. De heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van en wethouders wel. In het college heeft de , net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de een aantal eigen taken in de hoedanigheid van . Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat Christine van Basten-Boddin aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers in Beek.

Dhr. Ron de Louw

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: december 2005 (14 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Ron de Louw is gemeentesecretaris van de gemeente Beek. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Beek. Ook is Ron de Louw algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Dhr. GuliŽl Erven

Functie: GriffierIn dienst sinds: oktober 2002 (17 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsgriffier gemeenteraad Beek.Werkzaamheden bij de Overheid:
Guliël Erven is raadsgriffier van de gemeenteraad in Beek. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Beek en de raadscommissies. De heer Erven is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.
Aanverwant:2002 - 2002Dhr. GuliŽl Erven, Raadslid, VVD Nuth, gemeente Nuth

Dhr. William van de Wauw

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2005 (15 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
William van de Wouw is beleidsmedewerker ROBW bij de gemeente Beek.

Dhr. Ralph Hendriks

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2008 (12 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische ZakenWerkzaamheden bij de Overheid:
Ralph Hendriks is projectleider (berijvencontactfunctionaris en beleidsadviseur EZ / Economische Zaken) bij de gemeente Beek.

Dhr. Ralph Knauf

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: september 2011 (8 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingsbeheer Openbare Ruimte, gemeente Beek.

Mevr. Christel Selten

Functie: Hoofdafdeling
Portefeuille: Sociale Zaken, WelzijnWerkzaamheden bij de Overheid:
Christel Stelten is beleidsmedewerker Maatschappelijke Zorg bij de gemeente Beek. Van 2004 tot 2007 was Christel Stelten beleidsadviseur Zorg & Welzijn.

Mevr. Edith de Kock

Functie: Hoofdafdeling
Werkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingshoofd Publiekszaken, gemeente Beek.

Mevr. Monique Moermans

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: april 2010 (10 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: FinanciënWerkzaamheden bij de Overheid:
Monique Moermans is afdelingshoofd Financien & Belastingen (FiBe, waarnemend) bij de gemeente Beek.