Overheid in Limburg

Gemeente Beek (Limburg)

Pagina 1 van 4 (34 resultaten)

Dhr. Hub Hodzelmans

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: oktober 2015 (2 jaar, 27 dagen in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Infrastructuur, Landelijk gebied / Water / Natuur, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Hub Hodzelmans (CDA) heeft in zijn portefeuille: Kernenbeleid, Accommodatiebeleid, Beheer Openbare Ruimte, Verkeer, Bereikbaarheid en Mobiliteit en Brede watertaken.

Dhr. Thijs van Es

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek
Lijsttrekker Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Bibliotheek, Subsidies, Cultuur, Welzijn, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Thijs van Es (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Kunst en Cultuur, Welzijn, Volksgezondheid, Sociale zekerheid en Reïntegratie, Arbeidsmarktbeleid, Jeugd-en Jongerenbeleid, Ouderenbeleid, Muziekonderwijs, Bibliotheekwerk, Kinderopvang, Subsidiebeleid, Vrijwilligers & mantelzorg en Maatschappelijke ondersteuning.

Bestuursperiode 2014-2015
Wethouder Thijs van Es heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Welzijn, Volksgezondheid, Kunst en Cultuur, Sociale zekerheid en Reïntegratie, Arbeidsmarktbeleid, Jeugd-en Jongerenbeleid, Ouderenbeleid, Muziekonderwijs, Bibliotheekwerk, Buitenschoolse opvang, Verenigingen, Maatschappelijke ondersteuning

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Thijs van Es heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Welzijn, Kunst & cultuur, volksgezondheid, sociale zekerheid & reintegratie, arbeidsmarktbeleid, jeugd- en jongerenbeleid, ouderenbeleid, bibliotheekwerk, buitenschoolse opvang, gezondheidszorg, verenigingen en verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Beek.

Wethouder Van Es is locoburgemeester van de gemeente Beek.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 7 oktober 2015 demissionair wethouder.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Thijs van Es (BBB-NDB) 1156 voorkeurstemmen.

Dhr. Jean Wachelder

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: oktober 2015 (2 jaar, 27 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke ordening , Belastingen, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Jean Wachelder (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Belastingen, Treasury, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Woningbouw, Bouw-en Woningtoezicht, Monumentenzorg en Archeologie, Grondbeleid/Bedrijventerreinen en Woonleningen.

Dhr. Hub Schoenmakers

Functie: WethouderPolitiek: Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: oktober 2015 (2 jaar, 27 dagen in dienst)
Portefeuille: ICT, Bedrijfsvoering, Sport, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Hub Schoenmakers heeft in zijn portefeuille: Sport, Grote projecten (De Haamen, Oude Pastorie, Keutelbeek, Stationsomgeving en Centrumplan), Demografische ontwikkeling, Milieu, Afvalbeleid, Plattelands-en Landschapsontwikkeling, Facilitaire zaken, Informatie en Automatisering.

Dhr. Ger Hurenkamp

Functie: RaadslidPolitiek: Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek
Coalitie, aantal zetels: 6

Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ger Hurenkamp (BBB-NDB) 226 voorkeurstemmen.

Dhr. Hans Steinhart

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2014-)
Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans Steinhart (VVD) 217 voorkeurstemmen.Aanverwant:2014Dhr. Hans Steinhart, Raadslid, VVD, gemeente Beek

Dhr. Maurice Weusten

Functie: RaadslidPolitiek: Progressief Beek
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2016 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
2014-2016  
Burgercommissielid Inwonerszaken

2010-2014
Burgercommissielid Bestuurszaken

Mevr. Marie-Josť de Bruin-de Vos

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Stan Nijsten

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker Progressief Beek (2014)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Stan Nijsten (Progressief Beek) 545 voorkeurstemmen.

Dhr. Marcel Meurkens

Functie: RaadslidPolitiek: Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: november 2015 (2 jaar, 12 dagen in dienst)