Overheid in Limburg

Gemeente Beek (Limburg)

Pagina 1 van 4 (32 resultaten)

Dhr. Hub Schoenmakers

Functie: WethouderPolitiek: Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: oktober 2015 (3 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hub Schoenmakers heeft in zijn portefeuille: Klimaatbeleid, Coördinatie Omgevingswet, Milieu, Beheer openbare ruimte, Verkeer, bereikbaarheid en mobiliteit, Demografische ontwikkeling, Afvalbeleid, Plattelands- en landschapsontwikkeling.

Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Hub Schoenmakers heeft in zijn portefeuille: Sport, Grote projecten (De Haamen, Oude Pastorie, Keutelbeek, Stationsomgeving en Centrumplan), Demografische ontwikkeling, Milieu, Afvalbeleid, Plattelands-en Landschapsontwikkeling, Facilitaire zaken, Informatie en Automatisering.

Dhr. Hub Hodzelmans

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: oktober 2015 (3 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, ICT, P&O, BedrijfsvoeringToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hub Hodzelmans (CDA) heeft in zijn portefeuille: Burger!Kracht, Accommodatiebeleid, Grote projecten, Brede watertaken, Dienstverlening en bedrijfsvoering, Informatie en Automatisering, Facilitaire zaken, Personeel en organisatie & Privacy.

Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Hub Hodzelmans (CDA) heeft in zijn portefeuille: Kernenbeleid, Accommodatiebeleid, Beheer Openbare Ruimte, Verkeer, Bereikbaarheid en Mobiliteit en Brede watertaken.

Dhr. Thijs van Es

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek
Lijsttrekker Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Bibliotheek, Cultuur, Welzijn, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Thijs van Es (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek) heeft in zijn portefeuille: Integraal Sociaal Domein, Arbeidsmarktbeleid, Onderwijs, Kunst & Cultuur, Welzijn, Inclusie, Gezondheidszorg, Jeugd- en jongerenbeleid, Ouderenbeleid, Muziekonderwijs, Bibliotheekwerk, Kinderopvang, Subsidiebeleid, Vrijwilligers en verenigingen.

Thijs van Es is 1e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Thijs van Es (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Kunst en Cultuur, Welzijn, Volksgezondheid, Sociale zekerheid en Reïntegratie, Arbeidsmarktbeleid, Jeugd-en Jongerenbeleid, Ouderenbeleid, Muziekonderwijs, Bibliotheekwerk, Kinderopvang, Subsidiebeleid, Vrijwilligers & mantelzorg en Maatschappelijke ondersteuning.

Bestuursperiode 2014-2015
Wethouder Thijs van Es heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Welzijn, Volksgezondheid, Kunst en Cultuur, Sociale zekerheid en Reïntegratie, Arbeidsmarktbeleid, Jeugd-en Jongerenbeleid, Ouderenbeleid, Muziekonderwijs, Bibliotheekwerk, Buitenschoolse opvang, Verenigingen, Maatschappelijke ondersteuning

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Thijs van Es heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Welzijn, Kunst & cultuur, volksgezondheid, sociale zekerheid & reintegratie, arbeidsmarktbeleid, jeugd- en jongerenbeleid, ouderenbeleid, bibliotheekwerk, buitenschoolse opvang, gezondheidszorg, verenigingen en verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Beek.

Wethouder Van Es is locoburgemeester van de gemeente Beek.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 7 oktober 2015 demissionair wethouder.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Thijs van Es (BBB-NDB) 1156 voorkeurstemmen.

Dhr. Ralph Diederen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke ordening , Belastingen, Sport, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ralph Diederen heeft in zijn portefeuille: Financiën, Belastingen, Treasury, Sport, Stadsvernieuwing en Wonen, Ruimtelijke Ordening, Bouw- en woningtoezicht, Monumentenzorg, Grondbeleid / bedrijventerreinen, Woonleningen en Public Affairs.

Mevr. Marie-Josť de Bruijn-de Vos

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2018 (10 maanden in dienst)

Dhr. Charles Willems

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Progressief Beek (2014-)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Charles Willems (Progressief Beek) 41 voorkeurstemmen.

Dhr. Michael Theuns

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (11 maanden in dienst)

Dhr. Roel Hoogeboom

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Senioren Belang Beek (2014-)
Politiek leider Senioren Belang Beek
Lijsttrekker Senioren Belang Beek (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Roel Hoogeboom (Senioren Belang Beek) 445 voorkeurstemmen.Aanverwant:2014Dhr. Roel Hoogeboom, Raadslid, Fractie Hoogeboom-Muurmans, gemeente Beek

Mevr. Miranda van Reenen

Functie: RaadslidPolitiek: Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2018 (10 maanden in dienst)

Dhr. Ger Hurenkamp

Functie: RaadslidPolitiek: Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek
Coalitie, aantal zetels: 5

Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ger Hurenkamp (BBB-NDB) 226 voorkeurstemmen.