Overheid in Limburg

Gemeente Beesel (Limburg)

Pagina 1 van 4 (36 resultaten)

Dhr. Rob Ambaum

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Beeselse Lijst (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)

Mevr. Esther Apeldoorn

Functie: GriffierIn dienst sinds: mei 2009 (10 jaar, 24 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Esther Apeldoorn is raadsgriffier in de gemeenteraad van Beesel. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Beesel en de raadscommissies. Esther Apeldoorn is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.

Dhr. Paul Bremmers

Functie: Hoofdafdeling
Werkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingshoofd Inwoners, gemeente Beesel.

Dhr. Lou Cremers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Petra Dassen-Housen

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst gegaan: februari 2011Uit dienst vanaf: juni 2019 (8 jaar, 4 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Financiën, ICT, P&O, Bedrijfsvoering, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Belastingen, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2018-2022
Petra Dassen- Housen (CDA) heeft in haar portefeuille: Krachtige gemeenschap met een meedenkende, verbindende en faciliterende gemeente (inclusief coördinatie Kernoverleggen, mogelijk trekkerschap thema Excellent Leven regio Venlo), Bestuurskracht, Strategie, Strategische samenwerking overheden (overkoepelend; inhoudelijk bij beleidsvelden), Dienstverlening, Bestuurs- en organisatie-ondersteuning (personeel & organisatie, financiën, facilitaire zaken, informatie en communicatie technologie (ICT), Informatie & automatisering, documentaire informatie voorziening, algemeen juridische zaken, communicatie/voorlichting), Belastingen, Organisatieontwikkeling (waaronder digitalisering, deregulering, communicerende overheid).

Coalitieperiode 2014-2018
Petra Dassen- Housen (CDA) heeft in haar portefeuille: openbare orde en veiligheid, lijkbezorging, brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, personeel en organisatie, financiën, ICT en facilitaire zaken, bestuurlijk-juridische zaken, communicatie en voorlichting, belastingen en integrale handhaving.

Bestuursperiode 2011-2014
Petra Dassen- Housen heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, lijkbezorging, personeel en organisatie en verantwoordelijk voor de Middelen in de gemeente Beesel.

Burgemeester Petra Dassen - Housen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Leek. Petra Dassen-Housen is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2017 is Petra Dassen-Housen genomineerd voor Beste Bestuurder van een kleine gemeente (Binnenlands Bestuur).

In 2014 is Petra Dassen-Housen genomineerd voor beste bestuurder van een kleine gemeente (<30.000 inwoners / Binnenlands Bestuur).

Mevr. Petra Denessen-Hendrix

Functie: GriffieIn dienst sinds: december 2010 (8 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Gé Derks

Functie: RaadslidPolitiek: VLP
Coalitie, aantal zetels: 5
Uit dienst sinds: mei 2018
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gé Derks was fractievoorzitter namens VLP.

Mevr. Ilona Franssen-Levels

Functie: RaadslidPolitiek: VLP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 2 maanden in dienst)

Mevr. Joyce Gorissen

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: december 2005 (13 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: WelzijnWerkzaamheden bij de Overheid:
Joyce Gorissen is beleidsmedewerker Welzijn bij de gemeente Beesel.

Mevr. Debbie Heesakkers

Functie: WethouderPolitiek: VLP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2018-2022
Wethouder Debbie Heesakkers (Verantwoorde Lokale Partij - VLP) heeft in haar portefeuille: Beleven (Recreatie & Toerisme (waaronder o.a. Drakenrijk en uitbreiding Lommerbergen), Fijn wonen (Ruimtelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting, Omgevingswet
Integrale aanpak wijken (waaronder Oppe Brik, Hazenkamp), VTH (vergunningverlening, toezicht, handhaving; inclusief integrale handhaving), Bedrijvig (Economische zaken en bedrijven (waaronder markten en kermissen, tegengaan leegstand), Grondexploitatie, Grond & pachtzaken.

Debbie Heesakkers is de 2e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Debbie Heesakkers (Verantwoorde Lokale Partij - VLP) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting en het Project Omgevingswet. Integraal is ze medeverantwoordelijk voor Omslag andere overheid en vitale gemeenschappen, inclusief kernoverleg, vrijwilligerswerk en subsidies, Duurzaamheid, Dienstverlening, Bestuurskracht, Strategie en samenwerking.

Debbie Heesakkers is de 4e loco-burgemeester.