Overheid in Limburg

Gemeente Beesel (Limburg)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Mevr. Petra Dassen-Housen

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst gegaan: februari 2011Uit dienst vanaf: juni 2019 (8 jaar, 4 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Financiën, ICT, P&O, Bedrijfsvoering, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Belastingen, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2018-2022
Petra Dassen- Housen (CDA) heeft in haar portefeuille: Krachtige gemeenschap met een meedenkende, verbindende en faciliterende gemeente (inclusief coördinatie Kernoverleggen, mogelijk trekkerschap thema Excellent Leven regio Venlo), Bestuurskracht, Strategie, Strategische samenwerking overheden (overkoepelend; inhoudelijk bij beleidsvelden), Dienstverlening, Bestuurs- en organisatie-ondersteuning (personeel & organisatie, financiën, facilitaire zaken, informatie en communicatie technologie (ICT), Informatie & automatisering, documentaire informatie voorziening, algemeen juridische zaken, communicatie/voorlichting), Belastingen, Organisatieontwikkeling (waaronder digitalisering, deregulering, communicerende overheid).

Coalitieperiode 2014-2018
Petra Dassen- Housen (CDA) heeft in haar portefeuille: openbare orde en veiligheid, lijkbezorging, brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, personeel en organisatie, financiën, ICT en facilitaire zaken, bestuurlijk-juridische zaken, communicatie en voorlichting, belastingen en integrale handhaving.

Bestuursperiode 2011-2014
Petra Dassen- Housen heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, lijkbezorging, personeel en organisatie en verantwoordelijk voor de Middelen in de gemeente Beesel.

Burgemeester Petra Dassen - Housen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Leek. Petra Dassen-Housen is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2017 is Petra Dassen-Housen genomineerd voor Beste Bestuurder van een kleine gemeente (Binnenlands Bestuur).

In 2014 is Petra Dassen-Housen genomineerd voor beste bestuurder van een kleine gemeente (<30.000 inwoners / Binnenlands Bestuur).

Mevr. Debbie Heesakkers

Functie: WethouderPolitiek: VLP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2018-2022
Wethouder Debbie Heesakkers (Verantwoorde Lokale Partij - VLP) heeft in haar portefeuille: Beleven (Recreatie & Toerisme (waaronder o.a. Drakenrijk en uitbreiding Lommerbergen), Fijn wonen (Ruimtelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting, Omgevingswet
Integrale aanpak wijken (waaronder Oppe Brik, Hazenkamp), VTH (vergunningverlening, toezicht, handhaving; inclusief integrale handhaving), Bedrijvig (Economische zaken en bedrijven (waaronder markten en kermissen, tegengaan leegstand), Grondexploitatie, Grond & pachtzaken.

Debbie Heesakkers is de 2e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Debbie Heesakkers (Verantwoorde Lokale Partij - VLP) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting en het Project Omgevingswet. Integraal is ze medeverantwoordelijk voor Omslag andere overheid en vitale gemeenschappen, inclusief kernoverleg, vrijwilligerswerk en subsidies, Duurzaamheid, Dienstverlening, Bestuurskracht, Strategie en samenwerking.

Debbie Heesakkers is de 4e loco-burgemeester.

Dhr. Bram Jacobs

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: april 2010Uit dienst sinds: mei 2018 (8 jaar, 1 maand in dienst geweest)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Sport, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Bram Jacobs (CDA) heeft in zijn portefeuille: Beleven (Bewegen (Sport, speelvoorzieningen), Bedrijvig (Participatiewet (waaronder bijstand, leer-werk bedrijf, arbeidsmarkt, werkgevers service punt), Samenkracht (Inclusieve samenleving (iedereen doet mee; participatie en integratie alle inwoners, inclusief toegankelijkheid), WMO, Jeugdzorg, Gezondheid, Onderwijs, Sociale inzetbaarheid (armoedebestrijding, gezondheid, zelfredzaamheid, tegengaan eenzaamheid).

Bram Jacobs is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018:
Wethouder Bram Jacobs (CDA) heeft in zijn portefeuille: wet maatschappelijk ondersteuning (WMO), jeugdzorg, jeugd- en jongerenbeleid, onderwijs, gezondheidszorg en sport.

Bram Jacobs is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Beesel.

Coalitieperiode 2010-2014:
Wethouder Bram Jacobs heeft in zijn portefeuille: Breed welzijn ( jeugd- en jongerenbeleid; ouderenbeleid, WVG, WMO, allochtonen en inburgering, sport), gezondheidszorg, kinderopvang, subsidies en verantwoordelijk voor het milieu in de gemeente Beesel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft wethouder Bram Jacobs 921 voorkeurstemmen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Bram Jacobs lijsttrekker voor het CDA in de gemeente Beesel. Bram Jacobs was ook lijsttrekker voor het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

Mevr. Ellen Janssen

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Marcel Roelofs

Functie: WethouderPolitiek: Beeselse Lijst
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (12 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Mobiliteit, Monumentaal erfgoed, Onderwijs, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marcel Roelofs heeft in zijn portefeuille: Beleven (Activiteiten en evenementen (onze rol: stimuleren, verbinden, faciliteren), Kunst & Cultuur (waaronder muziekonderwijs, bibliotheek), Toekomstbestendige vereniging en accommodaties, Monumenten en archeologie), Fijn wonen (Openbare werken (waaronder groen, riolering, wegen, begraafplaatsen), Duurzaamheid (Energietransitie (wonen inclusief duurzaam bouwen, werken, mobiliteit)
Klimaatadaptatie en biodiversiteit (water, groen, gezondheid), Circulaire economie (afval, duurzame productie)
Mobiliteit (waaronder Trendsportal, Maaslijn, Maasveren, verkeer overig), Maaswerken, Deltaplan, Milieu (geluid, bodem, milieu overig).

Marcel Roelofs is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Wil Rutten

Functie: Waarnemend burgemeesterIn dienst vanaf: juni 2019
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en Veiligheid