Overheid in Limburg

Gemeente Beesel (Limburg)

Pagina 1 van 8 (74 resultaten)

Dhr. Rob Ambaum

Functie: RaadslidPolitiek: Beeselse Lijst
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: mei 2014Uit dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 10 maanden in dienst geweest)

Dhr. Rob Ambaum

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Beeselse Lijst (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)

Mevr. Esther Apeldoorn

Functie: GriffierIn dienst sinds: mei 2009 (10 jaar, 24 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Esther Apeldoorn is raadsgriffier in de gemeenteraad van Beesel. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Beesel en de raadscommissies. Esther Apeldoorn is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.

Dhr. John Bankers

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst gegaan: januari 2013Uit dienst sinds: november 2016 (3 jaar, 10 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: WelzijnWerkzaamheden bij de Overheid:
John Bankers is beleidsmedewerker Welzijn bij de gemeente Beesel.
Aanverwant:2010 - heden Dhr. John Bankers, Raadslid, CDA, gemeente Asten

Dhr. Cis Bongers

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst gegaan: mei 2014Uit dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 10 maanden in dienst geweest)

Dhr. Paul Bremmers

Functie: Hoofdafdeling
Werkzaamheden bij de Overheid:
Afdelingshoofd Inwoners, gemeente Beesel.

Dhr. Peter Cox

Functie: RaadslidPolitiek: Verantwoorde Lokale Politiek - VLP
Coalitie, aantal zetels: 6
Uit dienst sinds: maart 2014
Werkzaamheden bij de Overheid:

     
Gemeenteraadslid Peter Cox was tot november 2011 lid van VVD Beesel. Na een half jaar als eenmansfractie te hebben geopereerd, sluit hij zich in juni 2012 aan bij VLP - Verantwoorde Lokale Partij.

Aanverwant:heden Dhr. Peter Cox, Raadslid, CDA, gemeente Echt-Susteren

Dhr. Lou Cremers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Petra Dassen-Housen

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst gegaan: februari 2011Uit dienst vanaf: juni 2019 (8 jaar, 4 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Financiën, ICT, P&O, Bedrijfsvoering, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Belastingen, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2018-2022
Petra Dassen- Housen (CDA) heeft in haar portefeuille: Krachtige gemeenschap met een meedenkende, verbindende en faciliterende gemeente (inclusief coördinatie Kernoverleggen, mogelijk trekkerschap thema Excellent Leven regio Venlo), Bestuurskracht, Strategie, Strategische samenwerking overheden (overkoepelend; inhoudelijk bij beleidsvelden), Dienstverlening, Bestuurs- en organisatie-ondersteuning (personeel & organisatie, financiën, facilitaire zaken, informatie en communicatie technologie (ICT), Informatie & automatisering, documentaire informatie voorziening, algemeen juridische zaken, communicatie/voorlichting), Belastingen, Organisatieontwikkeling (waaronder digitalisering, deregulering, communicerende overheid).

Coalitieperiode 2014-2018
Petra Dassen- Housen (CDA) heeft in haar portefeuille: openbare orde en veiligheid, lijkbezorging, brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, personeel en organisatie, financiën, ICT en facilitaire zaken, bestuurlijk-juridische zaken, communicatie en voorlichting, belastingen en integrale handhaving.

Bestuursperiode 2011-2014
Petra Dassen- Housen heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, lijkbezorging, personeel en organisatie en verantwoordelijk voor de Middelen in de gemeente Beesel.

Burgemeester Petra Dassen - Housen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Leek. Petra Dassen-Housen is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2017 is Petra Dassen-Housen genomineerd voor Beste Bestuurder van een kleine gemeente (Binnenlands Bestuur).

In 2014 is Petra Dassen-Housen genomineerd voor beste bestuurder van een kleine gemeente (<30.000 inwoners / Binnenlands Bestuur).

Mevr. Petra Denessen-Hendrix

Functie: GriffieIn dienst sinds: december 2010 (8 jaar, 5 maanden in dienst)