Overheid in Limburg

Gemeente Beesel (Limburg)

Pagina 1 van 4 (36 resultaten)

Dhr. Marcel Roelofs

Functie: WethouderPolitiek: Beeselse Lijst
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (12 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Mobiliteit, Monumentaal erfgoed, Onderwijs, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marcel Roelofs heeft in zijn portefeuille: Beleven (Activiteiten en evenementen (onze rol: stimuleren, verbinden, faciliteren), Kunst & Cultuur (waaronder muziekonderwijs, bibliotheek), Toekomstbestendige vereniging en accommodaties, Monumenten en archeologie), Fijn wonen (Openbare werken (waaronder groen, riolering, wegen, begraafplaatsen), Duurzaamheid (Energietransitie (wonen inclusief duurzaam bouwen, werken, mobiliteit)
Klimaatadaptatie en biodiversiteit (water, groen, gezondheid), Circulaire economie (afval, duurzame productie)
Mobiliteit (waaronder Trendsportal, Maaslijn, Maasveren, verkeer overig), Maaswerken, Deltaplan, Milieu (geluid, bodem, milieu overig).

Marcel Roelofs is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Bram Jacobs

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: april 2010Uit dienst sinds: mei 2018 (8 jaar, 1 maand in dienst geweest)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Sport, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Bram Jacobs (CDA) heeft in zijn portefeuille: Beleven (Bewegen (Sport, speelvoorzieningen), Bedrijvig (Participatiewet (waaronder bijstand, leer-werk bedrijf, arbeidsmarkt, werkgevers service punt), Samenkracht (Inclusieve samenleving (iedereen doet mee; participatie en integratie alle inwoners, inclusief toegankelijkheid), WMO, Jeugdzorg, Gezondheid, Onderwijs, Sociale inzetbaarheid (armoedebestrijding, gezondheid, zelfredzaamheid, tegengaan eenzaamheid).

Bram Jacobs is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018:
Wethouder Bram Jacobs (CDA) heeft in zijn portefeuille: wet maatschappelijk ondersteuning (WMO), jeugdzorg, jeugd- en jongerenbeleid, onderwijs, gezondheidszorg en sport.

Bram Jacobs is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Beesel.

Coalitieperiode 2010-2014:
Wethouder Bram Jacobs heeft in zijn portefeuille: Breed welzijn ( jeugd- en jongerenbeleid; ouderenbeleid, WVG, WMO, allochtonen en inburgering, sport), gezondheidszorg, kinderopvang, subsidies en verantwoordelijk voor het milieu in de gemeente Beesel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft wethouder Bram Jacobs 921 voorkeurstemmen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Bram Jacobs lijsttrekker voor het CDA in de gemeente Beesel. Bram Jacobs was ook lijsttrekker voor het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

Mevr. Debbie Heesakkers

Functie: WethouderPolitiek: VLP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2018-2022
Wethouder Debbie Heesakkers (Verantwoorde Lokale Partij - VLP) heeft in haar portefeuille: Beleven (Recreatie & Toerisme (waaronder o.a. Drakenrijk en uitbreiding Lommerbergen), Fijn wonen (Ruimtelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting, Omgevingswet
Integrale aanpak wijken (waaronder Oppe Brik, Hazenkamp), VTH (vergunningverlening, toezicht, handhaving; inclusief integrale handhaving), Bedrijvig (Economische zaken en bedrijven (waaronder markten en kermissen, tegengaan leegstand), Grondexploitatie, Grond & pachtzaken.

Debbie Heesakkers is de 2e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Debbie Heesakkers (Verantwoorde Lokale Partij - VLP) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting en het Project Omgevingswet. Integraal is ze medeverantwoordelijk voor Omslag andere overheid en vitale gemeenschappen, inclusief kernoverleg, vrijwilligerswerk en subsidies, Duurzaamheid, Dienstverlening, Bestuurskracht, Strategie en samenwerking.

Debbie Heesakkers is de 4e loco-burgemeester.

Dhr. Wil Rutten

Functie: Waarnemend burgemeesterIn dienst vanaf: juni 2019
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en Veiligheid

Dhr. Hans van Tegelen

Functie: RaadslidPolitiek: VLP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: februari 2002 (17 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Michèle Urru

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Samen Verder (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 2018 raadslid voor de politieke partij 'PvdA'. Daarna voor Samen Verder (PvdA/D66/GroenLinks).

Dhr. Job Nijssen

Functie: RaadslidPolitiek: Beeselse Lijst
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 22 dagen in dienst)

Mevr. Anouk Huijs

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Lou Cremers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Emma Timmermans

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 22 dagen in dienst)