Overheid in Limburg

Gemeente Beesel (Limburg)

Pagina 1 van 4 (35 resultaten)

Dhr. Jac Heijnen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VLP (2018-)
Lijsttrekker VLP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: september 2011 (7 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jac Heijnen lijsttrekker van Verantwoorde Lokale Politiek (VLP) in de gemeente Beesel.
  
Gemeenteraadslid Jac Heijnen is fractievoorzitter namens Verantwoorde Lokale Politiek (VLP) in de gemeenteraad van Beesel.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Beesel) heeft de VLP Beesel 2.005 stemmen.

Dhr. Hans van Tegelen

Functie: RaadslidPolitiek: VLP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: februari 2002 (17 jaar, 25 dagen in dienst)

Mevr. Ilona Franssen-Levels

Functie: RaadslidPolitiek: VLP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 12 maanden in dienst)

Mevr. Debbie Heesakkers

Functie: WethouderPolitiek: VLP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2017 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2018-2022
Wethouder Debbie Heesakkers (Verantwoorde Lokale Partij - VLP) heeft in haar portefeuille: Beleven (Recreatie & Toerisme (waaronder o.a. Drakenrijk en uitbreiding Lommerbergen), Fijn wonen (Ruimtelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting, Omgevingswet
Integrale aanpak wijken (waaronder Oppe Brik, Hazenkamp), VTH (vergunningverlening, toezicht, handhaving; inclusief integrale handhaving), Bedrijvig (Economische zaken en bedrijven (waaronder markten en kermissen, tegengaan leegstand), Grondexploitatie, Grond & pachtzaken.

Debbie Heesakkers is de 2e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Debbie Heesakkers (Verantwoorde Lokale Partij - VLP) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting en het Project Omgevingswet. Integraal is ze medeverantwoordelijk voor Omslag andere overheid en vitale gemeenschappen, inclusief kernoverleg, vrijwilligerswerk en subsidies, Duurzaamheid, Dienstverlening, Bestuurskracht, Strategie en samenwerking.

Debbie Heesakkers is de 4e loco-burgemeester.

Dhr. Gé Derks

Functie: RaadslidPolitiek: VLP
Coalitie, aantal zetels: 5
Uit dienst sinds: mei 2018
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gé Derks was fractievoorzitter namens VLP.

Dhr. Bert van den Beucken

Functie: RaadslidPolitiek: VLP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)

Dhr. Michèle Urru

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Samen Verder (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 2018 raadslid voor de politieke partij 'PvdA'. Daarna voor Samen Verder (PvdA/D66/GroenLinks).

Mevr. Rian Janssen

Functie: RaadslidPolitiek: Samen Verder
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (11 maanden in dienst)

Dhr. Martin van de Avoort

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (11 maanden in dienst)

Mevr. Petra Dassen-Housen

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: februari 2011 (8 jaar, 20 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, P&O, Bedrijfsvoering, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Belastingen, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Petra Dassen- Housen (CDA) heeft in haar portefeuille: Krachtige gemeenschap met een meedenkende, verbindende en faciliterende gemeente (inclusief coördinatie Kernoverleggen, mogelijk trekkerschap thema Excellent Leven regio Venlo), Bestuurskracht, Strategie, Strategische samenwerking overheden (overkoepelend; inhoudelijk bij beleidsvelden), Dienstverlening, Bestuurs- en organisatie-ondersteuning (personeel & organisatie, financiën, facilitaire zaken, informatie en communicatie technologie (ICT), Informatie & automatisering, documentaire informatie voorziening, algemeen juridische zaken, communicatie/voorlichting), Belastingen, Organisatieontwikkeling (waaronder digitalisering, deregulering, communicerende overheid).

Coalitieperiode 2014-2018
Petra Dassen- Housen (CDA) heeft in haar portefeuille: openbare orde en veiligheid, lijkbezorging, brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, personeel en organisatie, financiën, ICT en facilitaire zaken, bestuurlijk-juridische zaken, communicatie en voorlichting, belastingen en integrale handhaving.

Bestuursperiode 2011-2014
Petra Dassen- Housen heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, algemene zaken, lijkbezorging, personeel en organisatie en verantwoordelijk voor de Middelen in de gemeente Beesel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Petra Dassen - Housen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Leek. Petra Dassen-Housen is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

In 2017 is Petra Dassen-Housen genomineerd voor Beste Bestuurder van een kleine gemeente (Binnenlands Bestuur).

In 2014 is Petra Dassen-Housen genomineerd voor beste bestuurder van een kleine gemeente (<30.000 inwoners / Binnenlands Bestuur).