Overheid in Limburg

Gemeente Brunssum (Limburg)

Pagina 1 van 5 (43 resultaten)

Dhr. Jo Palmen

Functie: WethouderPolitiek: BBB Lijst Palmen
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: oktober 2017 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jo Palmen heeft in zijn portefeuille: Wijkwethouder Centrum, Project Oostflank inclusief grondzaken, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Openbare werken inclusief verkeer, Grondzaken, Eigendommen, Monumentenbeleid, Masterplan Centrum, Afval (RD4-GR), Masterplan Treebeek en Milieu (bodemzorg en asbest).

Jo Palmen is de 1e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Jo Palmen heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Openbare Werken (o.a. verkeer), Volkshuisvesting, Milieu, Grondzaken, Eigendommen (beheer/onderhoud), Monumenten, Project Masterplan Treebeek, Project Masterplan Centrum, Project Oostflank vwb grondzaken (excl. Schutterspark), Afval (o.a. RD4 - GR), IBA en Ouderenbeleid.

Dhr. Servie L'Espoir

Functie: WethouderPolitiek: PAK - Progressief Akkoord
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Servie L'Espoir heeft in zijn portefeuille: Wijkwethouder Zuid, GGD, Gezondheidszorg, Jongerenwerk, Gehandicaptenbeleid, Vrijwilligerswerk, CMWW, Halt, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Kredietbank, Kinderopvang, Peuterspeelzalen, WMO, Coördinatie Sociaal Domein, Arbeidsmarktbeleid (voor de duur van één jaar, tot 5 juni 2019), Werkgeversservicepunt (voor de duur van één jaar, tot 5 juni 2019) en WSW (voor de duur van één jaar, tot 5 juni 2019).

Servie l'Espoir is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Math Houben

Functie: WethouderPolitiek: PAK - Progressief Akkoord
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: oktober 2017 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Math Houben heeft in zijn portefeuille: Wijkwethouder Oost, Duurzaamheid en milieubeleid (PALET), Financiën, Onderwijsachterstandbeleid, Masterplan Treekbeek (onderwijs component), Masterplan Centrum (onderwijs component), Onderwijs inclusief scholen BMV's, RD4 (NV), Schutterspark en Afronding NWW.

Math Houben is de 5e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Math Houben heeft in zijn portefeuille: Financiën, Onderwijs (incl. scholen/BMV's), Onderwijsachterstandenbeleid, Halt, Kinderopvang en Peuterspeelzalen, RD4 (NV), Project Masterplan Treebeek (m.n. onderwijsvoorziening), Project Masterplan Centrum (m.n. onderwijsvoorziening), WMO, Schuldhulpverlening/Kredietbank, Sport (incl. accommodaties & sportevenementen), Project Oostflank: 1e aanspreekpunt (incl. NWW en Schutterspark).

Dhr. Hugo Janssen

Functie: WethouderPolitiek: Lijst Borger
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, CultuurToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hugo Janssen heeft in zijn portefeuille: Wijkwethouder West, Coördinatie wijkgericht werken, ISD BOL, Inburgering, Anti discriminatie, Laag geletterdheid, Betere Buren, Sociale Zaken, Verenigingen, Cultuur (inclusief Parade) en Jeugd (voor de duur van 1 jaar, tot 5 juni 2019).

Hugo Janssen is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Carolus de Rijck

Functie: WethouderPolitiek: BCD / Brunssumse Christen Democraten
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Recreatie / Toerisme, Bibliotheek, Sport, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Carolus de Rijck (BCD) heeft in zijn portefeuille: Wijkwethouder Noord, Acquisitie economische zaken, Economie en werkgelegenheid, Alsdorf, Gemeenschapshuizen, Informatiemanagement, Markt, Kermis, Muziekschool, Recreatie en Toerisme, Speeltuinen en openbare speelgelegenheden, Sport en evenementen & Bibliotheek.

Carolus de Rijck is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Carolus de Rijck (BCD) heeft in zijn portefeuille: Economie en werkgelegenheid, Vergunningverlening, Marktzaken, Speeltuinen en Openbare Speelgelegenheden, Wijkgericht werken, Alsdorfcomité, Gemeenschapshuizen (inhoud Brikke-Oave en ontwikkeling nieuw Casino), I en A, Kermis en het Vrijwilligerswerk.

Carlus de Rijck is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Brunssum.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Carolus de Rijck (BCD) 69 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Carolus de Rijck, Raadslid, BCD / Brunssumse Christen Democraten, gemeente Brunssum

Dhr. Daan Bours

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: mei 2012 (7 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en VolkshuisvestingWerkzaamheden bij de Overheid:
Daan Bours is programmamanager (interim) Oostflank Brunssum.
Aanverwant:2011 - heden Dhr. Daan Bours, Hoofdafdeling, gemeente Kerkrade2009 - 2011Dhr. Daan Bours, Hoofdafdeling, Provincie Limburg

Dhr. Lefty Snackers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter BBB Lijst Palmen (2017-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: In maart 2018 heeft Lefty Snackers 201 voorkeurstemmen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Lefty Snackers (BBB/Lijst Palmen / Burger Belangen Brunssum lijst Palmen) 105 voorkeurstemmen.

Lefty Snackers was eerder gemeenteraadslid (tot 25 juni 2006).

Dhr. Jaimy van Dijk

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2015-2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jaimy van Dijk (VVD) 218 voorkeurstemmen.

Mevr. Maloe Janssen

Functie: RaadslidPolitiek: BCD / Brunssumse Christen Democraten
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. John Raadschelders

Functie: RaadslidPolitiek: BBB Lijst Palmen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)