Overheid in Limburg

Gemeente Echt-Susteren (Limburg)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Mevr. Marian Bruijsten-van de Berg

Functie: WethouderPolitiek: Democraten Echt-Susteren
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 28 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Subsidies, Cultuur, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marian Bruijsten-van de Berg heeft in haar portefeuille: Jongerenbeleid, Jeugdzorg, Armoedebeleid, Welzijn (cultuur en subsidies), Volksgezondheid (incl. GGD), Leerlingenvervoer, Leerplicht, Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, Volwasseneneducatie en Speeltuinen.

Marian Bruijsen-van de Berg is de 5e locoburgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de benoeming is Marian Bruijsten de eerste vrouwelijke wethouder in de gemeente Echt-Susteren.

Dhr. Geert Frische

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2012 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, Belastingen, Sport, Economische Zaken, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Geert Frische (CDA) heeft in zijn portefeuille: Gebiedsontwikkeling Sint Joost – Koningsbosch en Mariahoop, Gebiedsontwikkeling Leisurepark ‘In de Bandert’, Financiën en belastingen, Participatie, WMO, Economische zaken (excl. ondernemers centra Echt en Susteren), bedrijventerreinen en OML, Inkoop en aanbestedingsbeleid en Sportbeleid (inclusief accommodaties).

Geert Frische is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Geert Frische (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Sociale Zaken, sport en gemeentelijk gebouwenbeheer.

Geert Frische is de derde locoburgemeester bij de gemeente Echt-Susteren.

Bestuursperiode 2012-2014
Wethouder Geert Frische heeft in zijn portefeuille: Financiën, taxaties WOZ , sociale zaken, aanbestedingsbeleid, sportbeleid en sportvoorzieningen, binnensportaccommodaties, beheer gemeentelijke gebouwen en binnen de gemeente Echt-Susteren verantwoordelijk voor de gebiedsvisie De Bandert. Wethouder Geert Frische is de 4e locoburgemeester van de gemeente Echt-Susteren.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Geert Frische (CDA) 433 voorkeurstemmen.

Aanverwant:2003 - heden Dhr. Geert Frische, Statenlid, CDA, Provincie Limburg

Dhr. Jos Hessels

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: juli 2011 (7 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Jos Hessels (CDA) heeft in zijn portefeuille: Wettelijke taken, Openbare orde en integrale veiligheid, Algemeen juridische zaken, Burgerparticipatie, Klachtafhandeling, Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten, Toezicht en handhaving, Communicatie en voorlichting, Recreatie en toerisme (incl. Cittaslow), Representatie en public relations, Euregionale samenwerking en internationale betrekkingen, Dienstverlening, Burgerzaken en verkiezingen, Bedrijfsvoering (P&O, I&A, DIV en facilitair, inclusief beheer en onderhoud gemeentehuis), Asielzoekers (AZC) en Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER.

Coalitieperiode 2014-2018
Jos Hessels heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, integrale handhaving, dienstverlening, recreatie en toerisme, milieu, volksgezondheid, algemene zaken, personeel en organisatie en vanuit de gemeente Echt-Susteren verantwoordelijk voor de communicatie.

Jos Hessels is zowel voorzitter van het college van burgemeesters en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Echt-Susteren.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Voorheen: gedeputeerde Provincie Limburg & 2e kamerlid (2002-2009).

2011 - 2012 Waarnemend Burgemeester, gemeente Echt-Susteren
1990 - 2002 Bestuurslid, Limburgse werkgeversvereniging.

Aanverwant:2009 - 2011Dhr. Jos Hessels, Gedeputeerde, CDA, Provincie Limburg2002 - 2009Dhr. Jos Hessels, Lid van de 2e kamer, CDA, Tweede Kamer

Dhr. Hub Meuwissen

Functie: WethouderPolitiek: PNES (Partij Nieuw Echt-Susteren)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 28 dagen in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Meuwissen heeft in de portefeuille: Gebiedsontwikkeling Pey en A2-zone, Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, structuurvisie en implementatie Omgevingswet, Milieubeleid en -beheer, Ruimte voor Ruimte, Water- en bodembeleid, Duurzaamheid, Afvalbeleid en afvalinzameling, Vergunningverlening Wabo, Omgevingsdienst MER en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), Project ontwikkeling Nedcar, Project klooster Koningsbosch en Project Bocage.

Hub Meuwissen is de 4e locoburgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hub Meuwissen was eerder wethouder (1978-1982) in de voormalige gemeente Nieuwstadt.

Dhr. Peter Pustjens

Functie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker CDA (2006, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Openbare werken, Infrastructuur, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Bibliotheek, Landelijk gebied / Water / Natuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Peter Pustjens (CDA) heeft in zijn portefeuille: Gebiedsontwikkeling Susteren, Nieuwstadt, Dieteren en Roosteren e.o. (inclusief Grensmaas), Gebiedsgericht integraal beheer openbare ruimte Echt-Susteren Zuid, Gemeentelijke gebouwen (incl. gemeenschapshuizen en onderwijshuisvesting, excl.
gemeentehuis en sportaccommodaties), Meerjarig investeringsprogramma infrastructuur (MIP), Grond- en pachtzaken /grondbedrijf (excl. ontwikkeling Bocage en bedrijventerreinen), Onderwijs, bibliotheekwerk, museum en monumentenbeleid, Volkshuisvesting (incl. huisvesting specifieke doelgroepen), Landschapspark Susteren, Project onderhoudsbedrijf openbare ruimte, Project Centrumplan Susteren en Ondernemersoverleg centrum Susteren.

Peter Pustjens is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Peter Pustjens (CDA) heeft in zijn portefeuille: welzijn, cultuur, onderwijs, natuur en landschap.

Peter Pustjens is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Echt-Susteren.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Peter Pustjens heeft in zijn portefeuille: Welzijn, cultuur, onderwijs, natuur en landschap, verkeer en vervoer, evenementen en verantwoordelijk voor het kernenbeleid in de gemeente Echt-Susteren. Wethouder Peter Pustjens is de 1e locoburgemeester van de gemeente Echt-Susteren.

Peter Pustjens ging in de vorige raadsperiode over de beleidsonderwerpen: sociale zaken, onderwijs en huisvesting, kleine kernenbeleid, sport Echt-Susteren, recreatie, toerisme, VVV, allochtonenbeleid en leerlingenvervoer.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter Pustjens (CDA) 917 voorkeurstemmen.
   
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Peter Pustjens lijsttrekker van het CDA in de gemeente Echt-Susteren.

Van 2003 tot 2009 was Peter Pustjens tevens wethouder in Echt-Susteren. In 2009 valt het college van B&W Echt-Susteren vanwege de sinterklaasaffaire.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 heeft Peter Pustjens (CDA) 580 voorkeurstemmen. 

Van 1986 tot 2003 was Peter Pustjens raadslid in de gemeente Echt-Susteren.

Dhr. Peter Ruijten

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PNES (Partij Nieuw Echt-Susteren)
Lijsttrekker PNES (Partij Nieuw Echt-Susteren) (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 4 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Verkeer en Vervoer, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Peter Ruijten (Partij Nieuw Echt-Susteren) heeft in zijn portefeuille: Gebiedsontwikkeling Echt en centrum Echt, Gebiedsgericht integraal beheer openbare ruimte Echt-Susteren Noord, Beleid beheer groen, wegen en riolering, Verkeer en vervoer, Openbare verlichting, Beleid natuur, landschap en recreatiewaters, Bosbeheer, Reconstructie platteland /Platteland in Ontwikkeling, Beleid en beheer openbare begraafplaatsen, Markten, evenementen en kermissen, Ondernemersoverleg centrum Echt, Project ontwikkeling De Valk en Project hotelontwikkelingen A2.

Peter Ruijten is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Peter Ruijten (Partij Nieuw Echt-Susteren) heeft in zijn portefeuille: jongeren, volksgezondheid, evenementen, verkeer en vervoer.

Peter Ruijten is de vijfde locoburgemeester bij de gemeente Echt-Susteren.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter Ruijten (PNES) 697 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. Peter Ruijten, Raadslid, PNES (Partij Nieuw Echt-Susteren), gemeente Echt-Susteren

Dhr. Guus van Balkom

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: mei 2008 (11 jaar, 24 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Guus van Balkom is gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Echt-Susteren.