Overheid in Limburg

Gemeente Echt-Susteren (Limburg)

Pagina 3 van 5 (43 resultaten)

Dhr. Jeroen Meulenberg

Functie: RaadslidPolitiek: PNES (Partij Nieuw Echt-Susteren)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Hub Meuwissen

Functie: WethouderPolitiek: PNES (Partij Nieuw Echt-Susteren)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Meuwissen heeft in de portefeuille: Gebiedsontwikkeling Pey en A2-zone, Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, structuurvisie en implementatie Omgevingswet, Milieubeleid en -beheer, Ruimte voor Ruimte, Water- en bodembeleid, Duurzaamheid, Afvalbeleid en afvalinzameling, Vergunningverlening Wabo, Omgevingsdienst MER en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), Project ontwikkeling Nedcar, Project klooster Koningsbosch en Project Bocage.

Hub Meuwissen is de 4e locoburgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hub Meuwissen was eerder wethouder (1978-1982) in de voormalige gemeente Nieuwstadt.

Dhr. Julien Penders

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2010 (10 jaar, 0 dag in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Julien Penders 398 voorkeurstemmen.

Dhr. Robin Peters

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Har Peters

Functie: RaadslidPolitiek: Lijst Samenwerking
Oppositie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 1990 (30 jaar, 5 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot 20 april 2016 is Har Peters raadslid voor Democraten Echt-Susteren.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Har Peters (Democraten Echt-Susteren) 420 voorkeurstemmen.

Van 2009 tot maart 2014 was Har Peters raadslid (fractievoorzitter) voor Algemeen Belang Echt-Susteren.

Gemeenteraadslid Har Peters is voorzitter van de commissie Bestuurlijke Zaken & Dienstverlening in de gemeente Echt-Susteren.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Echt-Susteren) heeft Algemeen Belang  1.984 stemmen. Har Peters is lijsttrekker voor Algemeen Belang Echt-Susteren.


Dhr. Peter Pustjens

Functie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker CDA (2006, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2010 (10 jaar, 0 dag in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Openbare werken, Infrastructuur, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Bibliotheek, Landelijk gebied / Water / Natuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Peter Pustjens (CDA) heeft in zijn portefeuille: Gebiedsontwikkeling Susteren, Nieuwstadt, Dieteren en Roosteren e.o. (inclusief Grensmaas), Gebiedsgericht integraal beheer openbare ruimte Echt-Susteren Zuid, Gemeentelijke gebouwen (incl. gemeenschapshuizen en onderwijshuisvesting, excl.
gemeentehuis en sportaccommodaties), Meerjarig investeringsprogramma infrastructuur (MIP), Grond- en pachtzaken /grondbedrijf (excl. ontwikkeling Bocage en bedrijventerreinen), Onderwijs, bibliotheekwerk, museum en monumentenbeleid, Volkshuisvesting (incl. huisvesting specifieke doelgroepen), Landschapspark Susteren, Project onderhoudsbedrijf openbare ruimte, Project Centrumplan Susteren en Ondernemersoverleg centrum Susteren.

Peter Pustjens is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Peter Pustjens (CDA) heeft in zijn portefeuille: welzijn, cultuur, onderwijs, natuur en landschap.

Peter Pustjens is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Echt-Susteren.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Peter Pustjens heeft in zijn portefeuille: Welzijn, cultuur, onderwijs, natuur en landschap, verkeer en vervoer, evenementen en verantwoordelijk voor het kernenbeleid in de gemeente Echt-Susteren. Wethouder Peter Pustjens is de 1e locoburgemeester van de gemeente Echt-Susteren.

Peter Pustjens ging in de vorige raadsperiode over de beleidsonderwerpen: sociale zaken, onderwijs en huisvesting, kleine kernenbeleid, sport Echt-Susteren, recreatie, toerisme, VVV, allochtonenbeleid en leerlingenvervoer.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter Pustjens (CDA) 917 voorkeurstemmen.
   
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Peter Pustjens lijsttrekker van het CDA in de gemeente Echt-Susteren.

Van 2003 tot 2009 was Peter Pustjens tevens wethouder in Echt-Susteren. In 2009 valt het college van B&W Echt-Susteren vanwege de sinterklaasaffaire.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 heeft Peter Pustjens (CDA) 580 voorkeurstemmen. 

Van 1986 tot 2003 was Peter Pustjens raadslid in de gemeente Echt-Susteren.

Dhr. Peter Ruijten

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PNES (Partij Nieuw Echt-Susteren)
Lijsttrekker PNES (Partij Nieuw Echt-Susteren) (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Verkeer en Vervoer, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Peter Ruijten (Partij Nieuw Echt-Susteren) heeft in zijn portefeuille: Gebiedsontwikkeling Echt en centrum Echt, Gebiedsgericht integraal beheer openbare ruimte Echt-Susteren Noord, Beleid beheer groen, wegen en riolering, Verkeer en vervoer, Openbare verlichting, Beleid natuur, landschap en recreatiewaters, Bosbeheer, Reconstructie platteland /Platteland in Ontwikkeling, Beleid en beheer openbare begraafplaatsen, Markten, evenementen en kermissen, Ondernemersoverleg centrum Echt, Project ontwikkeling De Valk en Project hotelontwikkelingen A2.

Peter Ruijten is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Peter Ruijten (Partij Nieuw Echt-Susteren) heeft in zijn portefeuille: jongeren, volksgezondheid, evenementen, verkeer en vervoer.

Peter Ruijten is de vijfde locoburgemeester bij de gemeente Echt-Susteren.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter Ruijten (PNES) 697 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. Peter Ruijten, Raadslid, PNES (Partij Nieuw Echt-Susteren), gemeente Echt-Susteren

Dhr. Ted van Baar

Functie: Hoofdafdeling
Portefeuille: Financiën, BelastingenWerkzaamheden bij de Overheid:
Ted van Baar is concerncontroller in de gemeente Echt-Susteren.

Mevr. Manuela van Baar-Hillen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2003 (17 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Manuela van Baar - Hillen is beleidsmedewerker en projectleider bij de gemeente Echt-Susteren.

Dhr. Guus van Balkom

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: mei 2008 (11 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Guus van Balkom is gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Echt-Susteren.