Overheid in Limburg

Gemeente Gennep (Limburg)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Peter de Koning

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: juni 2012 (5 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhaving, P&O, Bedrijfsvoering, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2012-2014
Burgemeester Peter de Koning (VVD) heeft in zijn portefeuille: Algemeen bestuurlijke zaken ((Beleidscoördinatie college en raad, Bestuurlijke organisatie, Bestuurlijke samenwerking in de regio / Regio Venlo, Personeel en organisatie, Bevolking, burgerlijke stand, verkiezingen, Voorlichting en representatie, Juridische zaken, Euregio, internationale samenwerking/Stedenband)), Openbare Orde en Veiligheid ((Brandweer/politie/rampenbestrijding, Handhaving)) en de Frontoffice ((
Dienstverlening, Documentaire Informatie Voorziening (DIV), Informatie en Communicatie Technologie (ICT)).

Bestuursperiode 2012-2014
Burgemeester Peter de Koning heeft in zijn portefeuille: Projecten (nieuwbouw Brandweer, ROC Haven Heijen), Algemeen bestuurlijke zaken, openbare orde / veiligheid, vergunningen (handhaving) en verantwoordelijk voor de frontoffice (dienstverlening) in de gemeente Gennep.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Burgemeester Peter de Koning is zowel voorzitter van het college van burgemeesters en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Gennep.

Peter de Koning is lid van de commissie Bestuur en Veiligheid (VNG).

Vanaf 2013 is Peter de Koning voorzitter van VVD-Limburg.


Aanverwant:2013 - heden Dhr. Peter de Koning, Voorzitter, VVD Limburg, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen2010 - 2012Dhr. Peter de Koning, Wethouder, VVD Steenbergen, gemeente Steenbergen2006 - 2010Dhr. Peter de Koning, Wethouder, VVD Ridderkerk, gemeente Ridderkerk

Dhr. Peter Lucassen

Functie: WethouderPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Economische Zaken, Cultuur, Recreatie / Toerisme, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Peter Lucassen (SP) heeft in zijn portefeuille: Economie/werkgelegenheid (Economische ontwikkeling, Accountmanagement bedrijvigheid, Sociale werkgelegenheid en Inkomstenvoorzieningen waaronder bijstand/minimabeleid/armoedebeleid),
Toerisme/recreatie/cultuur (Beleidsontwikkeling en promotie, Openluchtrecreatie, Kunst en cultuur, Ontwikkeling wandel/fietsroutenetwerk, Strategische Regiovisie Maasduinen), Middelen (
Financiën, Gemeentelijke accommodaties, Inkoop, Bouwgrondexploitatie/grondzaken), Volkshuisvesting (
Wonen/Woonzorgcomplexen) en is verantwoordelijk voor de projecten
Villa Flora/Greenpark Venlo en Bedrijventerrein de Brem.
Aanverwant:2011 - 2014Dhr. Peter Lucassen, Statenlid, SP, Provincie Gelderland2002 - 2009Dhr. Peter Lucassen, Wethouder, SP Nijmegen, gemeente Nijmegen

Mevr. Jacqueline Nijland

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: juni 2012 (5 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jacqueline Nijland is algemeen directeur en gemeentesecretaris bij de gemeente Gennep.
Aanverwant:2007 - 2012Mevr. Jacqueline Nijland, Directeur, gemeente Winterswijk

Dhr. Ed Vandermeulen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: september 2011 (6 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Welzijn, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ed Vandermeulen (D66) heeft in zijn portefeuille: Zorg en samenleving ((Programma Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Gezondheidszorg, Maatschappelijke begeleiding, Sport, Ouderenbeleid, Gehandicaptenbeleid)), Jeugd ((Jeugd- en jongerenwerk, Jeugdzorg)), Onderwijs ((Onderwijs, Kinderopvang, Peuterspeelzalen, Openbaar bibliotheekwerk, Volwasseneneducatie)) en projectwethouder van de
Visieontwikkeling integrale kind centra.

Coalitieperiode 2011-2014
Wethouder Ed Vandermeulen (D66) heeft in zijn portefeuille: Samenleving, wonen en verantwoordelijk voor het milieu in de gemeente Gennep.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft wethouder Ed Vandermeulen 396 voorkeurstemmen.
  
1995 - 2011
Ed Vandermeulen is gemeenteraadslid D66 Gennep, gemeente Gennep. 

Dhr. Jan Welles

Functie: WethouderPolitiek: KERN
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Openbare werken, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jan Welles (KERN) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling ((Structuurvisie/Bestemmingsplannen, Monumenten en archeologie)), Openbare ruimte ((Beheer en reconstructies openbare ruimte, Mobiliteit/verkeer, Water (incl. Maaswerken), Natuur en landschap/Stedelijk groen)), Kernenbeleid, Milieu ((Milieubeheer/Duurzaamheid, Afval)), Vergunningen ((Vergunningsverlening, Deregulering)), Ruimtelijke en fysieke projecten ((
Herontwikkeling Genneper Molen, Gennep Centraal, Ontwikkeling Koningsven/De Diepen, Herontwikkeling Heikant, Pleisterplaatsen, Loswal en
Zorgboulevard 'Op de Logte')).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Welles (KERN) 147 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2011 - 2014Dhr. Jan Welles, Raadslid, KERN, gemeente Gennep