Overheid in Limburg

Gemeente Gennep (Limburg)

Pagina 3 van 3 (26 resultaten)

Dhr. Nol van Laarhoven

Functie: Cluster-/sectorhoofdIn dienst sinds: december 2010 (7 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Nol van Laarhoven is clustercoordinator Ontwikkeling en Realisatie in de gemeente Gennep. Eerder was Nol van Laarhoven (2010-2013) clustercoordinator Ruimte.

Dhr. Ed Vandermeulen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: september 2011 (6 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, Welzijn, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ed Vandermeulen (D66) heeft in zijn portefeuille: Zorg en samenleving ((Programma Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Gezondheidszorg, Maatschappelijke begeleiding, Sport, Ouderenbeleid, Gehandicaptenbeleid)), Jeugd ((Jeugd- en jongerenwerk, Jeugdzorg)), Onderwijs ((Onderwijs, Kinderopvang, Peuterspeelzalen, Openbaar bibliotheekwerk, Volwasseneneducatie)) en projectwethouder van de
Visieontwikkeling integrale kind centra.

Coalitieperiode 2011-2014
Wethouder Ed Vandermeulen (D66) heeft in zijn portefeuille: Samenleving, wonen en verantwoordelijk voor het milieu in de gemeente Gennep.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft wethouder Ed Vandermeulen 396 voorkeurstemmen.
  
1995 - 2011
Ed Vandermeulen is gemeenteraadslid D66 Gennep, gemeente Gennep. 

Mevr. Nel Vernooij

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: december 2010 (7 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hoofd Publiekszaken, gemeente Gennep.

Dhr. Jan Welles

Functie: WethouderPolitiek: KERN
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Openbare werken, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jan Welles (KERN) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling ((Structuurvisie/Bestemmingsplannen, Monumenten en archeologie)), Openbare ruimte ((Beheer en reconstructies openbare ruimte, Mobiliteit/verkeer, Water (incl. Maaswerken), Natuur en landschap/Stedelijk groen)), Kernenbeleid, Milieu ((Milieubeheer/Duurzaamheid, Afval)), Vergunningen ((Vergunningsverlening, Deregulering)), Ruimtelijke en fysieke projecten ((
Herontwikkeling Genneper Molen, Gennep Centraal, Ontwikkeling Koningsven/De Diepen, Herontwikkeling Heikant, Pleisterplaatsen, Loswal en
Zorgboulevard 'Op de Logte')).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Welles (KERN) 147 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2011 - 2014Dhr. Jan Welles, Raadslid, KERN, gemeente Gennep

Dhr. Paul Wessels

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2011-2016)
Vice-fractievoorzitter D66 (2016-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2011 tot 2016 is gemeenteraadslid Paul Wessels fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Gennep.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Paul Wessels (D66) 346 voorkeurstemmen.
Aanverwant:1999 - 2011Dhr. Paul Wessels, Statenlid, D66, Provincie Limburg1997 - 1998Dhr. Paul Wessels, Lid van de 2e kamer, D66, Tweede Kamer

Mevr. Dolinda Wijnhoven-Franken

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Dolinda Franken (SP) 129 voorkeurstemmen.