Overheid in Limburg

Gemeente Heerlen (Limburg)

Pagina 1 van 1 (9 resultaten)

Dhr. Noud Bex

Functie: GemeentesecretarisIn dienst vanaf: juni 2019
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Charles Claessens

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 3 dagen in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, MobiliteitToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Charles Claessens (CDA) heeft in zijn portefeuille: Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu, Afval en Buurtwethouder van Eikenderveld, Heerlerheide-Passart en MSP.

Dhr. Jordy Clemens

Functie: WethouderPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 27 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Jongeren / Jeugdzorg, Cultuur, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jordy Clemens (SP) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Wonen (incl. wijkvoorzieningen) en Buurtwethouder van Vrieheide-De Stack, Heerlen-Centrum en Beersdal-Rennemig.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jordy Clemens (SP) heeft in zijn portefeuille: 1. Integraal jeugdbeleid (Decentralisatie jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, Jeugdzaken), 2. Onderwijs (Onderwijs en kennisinfrastructuur), 3. Cultureel erfgoed (Historische musea, Jaar van de Mijnen, Monumenten) en 4. Duurzaamheid (Duurzaamheid, milieu, klimaatbeleid en nieuwe energie (incl. Mijnwater), Bodemkwaliteit, Milieuhandhaving, Afvalinzameling en -verwerking).
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Jordy Clemens, Raadslid, SP, gemeente Heerlen

Dhr. Martin de Beer

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD / D66
Lijsttrekker VVD / D66 (2010, 2014)
Coalitie
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 27 dagen in dienst)
Portefeuille: Sport, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Martin de Beer (VVD-D66) heeft in zijn portefeuille: Economie, Arbeidsmarkt, Participatie, Sport en Buurtwethouder van Aarveld- Bekkerveld, Nieuw-Lotbroek en Welten-Benzenrade.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Martin de Beer (VVD-D66) heeft in zijn portefeuille: 1. Economie (Economische stimulering, Promotie en acquisitie, Recreatie en toerisme, Detailhandel, Bedrijven en bedrijventerreinen, Werkgelegenheid), 2. Arbeidsmarkt (Arbeidsmarkttoeleiding), 3. Decentralisatie (3D; Participatie). 4. Integraal sportbeleid (Sport, Sportaccommodaties, Sportevenementen) en 5. Dienstverlening (Publieke dienstverlening).
Aanverwant:2012 - heden Dhr. Martin de Beer, Statenlid, VVD, Provincie Limburg2010 - 2014Dhr. Martin de Beer, Raadslid, VVD, gemeente Heerlen

Mevr. Adriane Keulen

Functie: WethouderPolitiek: Ouderenpartij Heerlen - OPH
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 3 dagen in dienst)
Portefeuille: BurgerzakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Adriane Keulen heeft in de portefeuille: Integraal Ouderenbeleid, Buurtgericht Werken, Publieke Dienstverlening, Buurtwethouder van Caumerveld-Douve Weien, Heksenberg en Mariarade.

Dhr. Emile Roemer

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: SPIn dienst gegaan: maart 2018Uit dienst sinds: april 2019 (1 jaar, 15 dagen in dienst geweest)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2018-2019
Waarnemend burgemeester Emile Roemer heeft in zijn portefeuille: Veiligheid en openbare orde, (inter-)nationale samenwerking, Strategie en lobby, Personeel en Organisatie, Krimp, Parkstad, Communicatie en Stadsmarketing.

Dhr. Frank Simons

Functie: WethouderPolitiek: Ouderenpartij Heerlen - OPH
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 3 dagen in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Frank Simons heeft in zijn portefeuille: Middelen, Ruimtelijke Ordening (inclusief IBA), Herstructurering en Buurtwethouder van GMS, Heerlerbaan en Hoensbroek Centrum-De Dem.

Dhr. Peter van Zutphen

Functie: WethouderPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: april 2002 (17 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Peter van Zutphen (SP) heeft in zijn portefeuille: Welzijn, WMO, Volksgezondheid, Armoedebestrijding, Centrumontwikkeling, Locoburgemeester, Buurtwethouder van Maria-Gewanden, Molenberg en Zeswegen-Nieuw Husken.

Peter van Zutphen is eerste locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Peter van Zutphen (SP) heeft in zijn portefeuille: 1. 3D
(decentralisaties AWBZ en WMO; coördinatie als geheel) 2. Welzijn (Gehandicapten, Maatschappelijke dienstverlening, WMO en overige sociale zekerheidsregelingen, Gezondheidszorg) 3. Armoedebeleid (Bijstandsverlening, Inkomensvoorziening, Minimabeleid, Integratiebeleid) 4. Herstructurering (MSP, Vrieheide, Hoensbroek-Centrum/De Dem).

Peter van Zutphen is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Heerlen.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Peter van Zutphen (SP) heeft in zijn portefeuille: jongeren, welzijn, zorg, participatie en verantwoordelijk voor het jeugdbeleid in de gemeente Heerlen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2016 is Peter van Zutphen genomineerd tot Beste Lokale Bestuurder in Nederland 2016 (Binnenlands Bestuur).
           
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter van Zutphen 991 voorkeurstemmen. 
   
Peter van Zutphen was eerder gemeenteraadslid van de SP in de gemeenteraad van Heerlen.

Dhr. Marco Wilke

Functie: GemeentesecretarisIn dienst gegaan: mei 2018Uit dienst vanaf: juni 2019 (1 jaar, 1 maand in dienst geweest)
Toelichting: Interim-gemeentesecretaris.

Marco Wilke is gemeentesecretaris a.i. van de gemeente Heerlen. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Heerlen. Ook is Marco Wilke algemeen directeur a.i. van de ambtelijke organisatie.