Overheid in Limburg

Gemeente Horst aan de Maas (Limburg)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Dhr. Eric Beurskens

Functie: WethouderPolitiek: Essentie
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, MobiliteitToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Eric Beurskens heeft in zijn portefeuille: Beheer Openbare Ruimte, Verkeer/Infra, Mobiliteit/Trendsportal, Water, Reguliere vergunningverlening WABO en Vrije tijdseconomie. Eric Beurskens is projectwethouder: Station Horst Sevenum en omgeving, Gebiedsontwikkeling de Peelbergen (inclusief Grandorse), Maasprojecten (o.a. Grubbenvorst-Lottum), Groene Agenda, 800 jaar Horst aan de Maas, Kwaliteitsimpuls openbare ruimte en Centrumontwikkeling Grubbenvorst

Dhr. Han Geurts

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Cultuur, Monumentaal erfgoed, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Han Geurts heeft in zijn portefeuille: Sport, Kunst & cultuur, Accommodaties/Maatschappelijk Vastgoed, Onderwijs (huisvesting), Inwonerinitiatieven, Leefbaarheid (inclusief subsidies), Gasthoes, Monumentenzorg, cultureel erfgoed en begraafplaats. Han Geurts is projectwethouder: Blauwdrukken dorpen/Clustering accommodaties.

Dhr. Thijs Kuipers

Functie: WethouderPolitiek: D66-GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Bedrijfsvoering, Jongeren / Jeugdzorg, Toezicht en (integrale) handhaving, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Thijs Kuipers heeft in zijn portefeuille: Milieu- en Duurzaamheidsbeleid, Financiën, Organisatie (Bedrijfsvoering, Dienstverlening, Samenwerking), Toezicht en Handhaving (fysiek domein, RUD en Openbare Ruimte), Onderwijs en Jeugdzorg. Thijs Kuipers is projectwethouder Energiebedrijf/energielandschap, Asbestopgave, Lean organisatie en Dashboard Duurzaamheid.

Mevr. Birgit op de Laak

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2009, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
Aantal stemmen: 966 in 2014In dienst sinds: januari 2010 (9 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Birgit op de Laak (PvdA) heeft in haar portefeuille: Sociaal Domein Zorg, Werk en Inkomen, Integrale gezondheid, Optimalisatie Afvalsysteem en Sociale Component Volkshuisvesting. Birgit op de Laak is projectwethouder Implementatie Omgevingswet, Integratie (arbeidsmigranten/nieuwkomers), Dashboard Volksgezondheid, Gezondste regio 2025 en Deregulering.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Birgit op de Laak (PvdA) heeft in haar portefeuille: Zorg en ondersteuning, Werk en Inkomen, Jeugdzorg, Volksgezondheid, Doelgroepenvervoer, Milieu, afvalsysteem en duurzaamheid. Birgit op de Laak is verantwoordelijk voor de projecten: Programma Sociaal Domein, Zorg als verdienmodel en Hof te Berkel.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Birgit op de Laak (PvdA) heeft in haar portefeuille: Werk, inkomen zorg, volkshuisvesting, milieu en verantwoordelijk voor de vergunningen in de gemeente Horst aan de Maas.

Birgit op de Laak is lid van de commissie 'Gezondheid en Welzijn' bij de vereniging van Limburgse Gemeenten (VLG).
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2016 wordt Birgit op de Laak benoemd tot lokale politicus van het jaar (inwonerspanel Tip Horst aan de Maas).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Birgit op de Laak 966 voorkeurstemmen. Birgit op de Laak is lijsttrekker namens de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. 
   
Birgit op de Laak (PvdA) is in 2014 voor beste lokale bestuurder van Nederland genomineerd. Van alle deelnemingen werd Birgit op de Laak 7e (Binnenlandse Bestuur). Tot maart 2014 is Birgit op de Laak lid van de fractie PvdA-PK.

Birgit op de Laak heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november 2009: 711 voorkeurstemmen (PvdA-PK). Birgit op de Laak was hiervoor gemeenteraadslid en fractievoorzitter namens de PvdA.

Birgit op de Laak is het voor het wethouderschap negen jaar gemeenteraadslid (fractievoorzitter).

Dhr. Ryan Palmen

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: april 2019 (1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Burgemeester Ryan Palmen heeft in zijn portefeuille: Bestuur, Openbare orde en Veiligheid, Vergunning en handhaving APV/ Bijzondere wetten, Communicatie, Coördinatie evenementen, Personeel en Verkiezingen.

Dhr. Hans van der Noordt

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: oktober 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester.
Hans van der Noordt woont de collegevergaderingen altijd bij en zorgt voor de verslaglegging daarvan. Hij ondertekent, samen met de burgemeester, alle brieven van het college. Zonodig wordt hij vervangen door één van de loco-gemeentesecretarissen (afdelingshoofden). De gemeentesecretaris is het hoofd van de bestuursdienst, waaronder alle ambtenaren vallen, met uitzondering van die van de griffie, de brandweer en het onderwijs.

Dhr. Bob Vostermans

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 11 dagen in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Vergunningen, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Bob Vostermans (CDA) heeft in zijn portefeuille: Wonen, Grondexploitaties en Grondbeleid, Economie en Agribusiness, Structuurvisie en overig Ruimtelijke Beleid, Uitgebreide vergunningverlening WABO en Vastgoed (aan- en verkoop t.b.v. ruimtelijke ontwikkeling). Bob Vostermans is projectwethouder: Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm/ Ooijen-Wanssum (OMA), Greenport Venlo/DCGV/ Klavertje4, Afslag 10 (incl verplaatsing zwembad en sporthal), Huisvesting arbeidsmigranten, Lobby Station Grubbenvorst-Greenport Venlo, Centrumontwikkelingen Horst en Sevenum.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Bob Vostermans (CDA) heeft in zijn portefeuille: Wonen, Regionale economie en agro-economische ontwikkelingen, Ruimtelijke Ordening (incl. grondbedrijf): bestemmingsplannen, vastgoedbeheer (aan-/verkoop), grondzaken en Sport. Bob Vostermans is verantwoordelijk voor de projecten: Landbouwontwikkelingsgebieden, ruimtelijke projecten (Regio Venlo, DCGV, Klavertje 4), Greenport Venlo en de Maasprojecten (CVI, Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum).
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot maart 2017 is Bob Vostermans voorzitter van de stuurgroep van Afslag 10 in Horst.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft lijsttrekker Bob Vostermans 929 voorkeurstemmen.

Aanverwant:2006 - 2013Dhr. Bob Vostermans, Raadslid, CDA Venlo, gemeente Venlo