Overheid in Limburg

Gemeente Horst aan de Maas (Limburg)

Pagina 1 van 9 (90 resultaten)

Dhr. Bob Vostermans

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Vergunningen, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Bob Vostermans (CDA) heeft in zijn portefeuille: Wonen, Grondexploitaties en Grondbeleid, Economie en Agribusiness, Structuurvisie en overig Ruimtelijke Beleid, Uitgebreide vergunningverlening WABO en Vastgoed (aan- en verkoop t.b.v. ruimtelijke ontwikkeling). Bob Vostermans is projectwethouder: Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm/ Ooijen-Wanssum (OMA), Greenport Venlo/DCGV/ Klavertje4, Afslag 10 (incl verplaatsing zwembad en sporthal), Huisvesting arbeidsmigranten, Lobby Station Grubbenvorst-Greenport Venlo, Centrumontwikkelingen Horst en Sevenum.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Bob Vostermans (CDA) heeft in zijn portefeuille: Wonen, Regionale economie en agro-economische ontwikkelingen, Ruimtelijke Ordening (incl. grondbedrijf): bestemmingsplannen, vastgoedbeheer (aan-/verkoop), grondzaken en Sport. Bob Vostermans is verantwoordelijk voor de projecten: Landbouwontwikkelingsgebieden, ruimtelijke projecten (Regio Venlo, DCGV, Klavertje 4), Greenport Venlo en de Maasprojecten (CVI, Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum).
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot maart 2017 is Bob Vostermans voorzitter van de stuurgroep van Afslag 10 in Horst.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft lijsttrekker Bob Vostermans 929 voorkeurstemmen.

Aanverwant:2006 - 2013Dhr. Bob Vostermans, Raadslid, CDA Venlo, gemeente Venlo

Dhr. Thijs Kuipers

Functie: WethouderPolitiek: D66-GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Bedrijfsvoering, Jongeren / Jeugdzorg, Toezicht en (integrale) handhaving, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Thijs Kuipers heeft in zijn portefeuille: Milieu- en Duurzaamheidsbeleid, Financiën, Organisatie (Bedrijfsvoering, Dienstverlening, Samenwerking), Toezicht en Handhaving (fysiek domein, RUD en Openbare Ruimte), Onderwijs en Jeugdzorg. Thijs Kuipers is projectwethouder Energiebedrijf/energielandschap, Asbestopgave, Lean organisatie en Dashboard Duurzaamheid.

Dhr. Ger van Rensch

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 9
Aantal stemmen: 411 in 2014In dienst sinds: januari 2010 (8 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, CultuurToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ger van Rensch (CDA) heeft in zijn portefeuille:Financiën en Planning & Control, Personeel en Organisatie, ICT, Accommodaties / maatschappelijk vastgoedbeheer, Kunst en cultuur, Leefbaarheid en
Onderwijs. Ger van Rensch is verantwoordelijk voor de projecten: 't Gasthoês en snel internet buitengebed.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Ger van Rensch heeft in zijn portefeuille: Kunst, cultuur, onderwijs en verantwoordelijk voor het ontwikkelingswerk in de gemeente Horst ad Maas. Vanaf april 2013 is Ger van Rensch loco-burgemeester van Horst aan de Maas.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In oktober 2017 geeft Ger van Rensch aan dat hij als wethouder stopt bij de volgende verkiezingen (2018).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ger van Rensch 411 voorkeurstemmen. Ger van Rensch is bereikbaar op het telefoonnummer: 077 - 4641394.

Dhr. Han Geurts

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: juni 2018 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Cultuur, Monumentaal erfgoed, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Han Geurts heeft in zijn portefeuille: Sport, Kunst & cultuur, Accommodaties/Maatschappelijk Vastgoed, Onderwijs (huisvesting), Inwonerinitiatieven, Leefbaarheid (inclusief subsidies), Gasthoes, Monumentenzorg, cultureel erfgoed en begraafplaats. Han Geurts is projectwethouder: Blauwdrukken dorpen/Clustering accommodaties.

Dhr. Paul Driessen

Functie: WethouderPolitiek: Essentie
Coalitie, aantal zetels: 6
Aantal stemmen: 327 in 2014In dienst sinds: oktober 2011 (7 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Paul Driessen (Essentie) heeft in zijn portefeuille: Lokale Economie en Werkgelegenheid, Toerisme en Recreatie, Gebiedsontwikkeling: Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), structuurvisie, Verkeer & Vervoer en Integraal Beheer Openbare Ruimte (waaronder speelterreinen, kermissen en markten) en Vergunningen. Paul Driessen is verantwoordelijk voor de projecten: Maasgaard, Centrumplannen, Park de Peelbergen en International Horse Park.

Coalitieperiode 2011-2014
Wethouder Paul Driessen (Essentie) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken lokaal, Sport, Recreatie en toerisme, Volkshuisvesting, Verkeer, Gemeentewerken, Coördinerend: Deregulering en verantwoordelijk voor diverse Projecten (Centrum Sevenum, Sevenheym, Park de Peelbergen: toeristische component, Sportpark Zuid) in de gemeente Horst aan de Maas. Wethouder Paul Driessen is bereikbaar op het telefoonnummer: 077 - 3985672.
Werkzaamheden bij de Overheid:


In januari 2018 geeft Paul Driessen aan dat hij als wethouder stopt bij de volgende verkiezingen (maart 2018).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Paul Driessen 327 voorkeurstemmen.


Dhr. Eric Beurskens

Functie: WethouderPolitiek: Essentie
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juni 2018 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, MobiliteitToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Eric Beurskens heeft in zijn portefeuille: Beheer Openbare Ruimte, Verkeer/Infra, Mobiliteit/Trendsportal, Water, Reguliere vergunningverlening WABO en Vrije tijdseconomie. Eric Beurskens is projectwethouder: Station Horst Sevenum en omgeving, Gebiedsontwikkeling de Peelbergen (inclusief Grandorse), Maasprojecten (o.a. Grubbenvorst-Lottum), Groene Agenda, 800 jaar Horst aan de Maas, Kwaliteitsimpuls openbare ruimte en Centrumontwikkeling Grubbenvorst

Mevr. Birgit op de Laak

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2009, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
Aantal stemmen: 966 in 2014In dienst sinds: januari 2010 (8 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Birgit op de Laak (PvdA) heeft in haar portefeuille: Sociaal Domein Zorg, Werk en Inkomen, Integrale gezondheid, Optimalisatie Afvalsysteem en Sociale Component Volkshuisvesting. Birgit op de Laak is projectwethouder Implementatie Omgevingswet, Integratie (arbeidsmigranten/nieuwkomers), Dashboard Volksgezondheid, Gezondste regio 2025 en Deregulering.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Birgit op de Laak (PvdA) heeft in haar portefeuille: Zorg en ondersteuning, Werk en Inkomen, Jeugdzorg, Volksgezondheid, Doelgroepenvervoer, Milieu, afvalsysteem en duurzaamheid. Birgit op de Laak is verantwoordelijk voor de projecten: Programma Sociaal Domein, Zorg als verdienmodel en Hof te Berkel.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Birgit op de Laak (PvdA) heeft in haar portefeuille: Werk, inkomen zorg, volkshuisvesting, milieu en verantwoordelijk voor de vergunningen in de gemeente Horst aan de Maas.

Birgit op de Laak is lid van de commissie 'Gezondheid en Welzijn' bij de vereniging van Limburgse Gemeenten (VLG).
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2016 wordt Birgit op de Laak benoemd tot lokale politicus van het jaar (inwonerspanel Tip Horst aan de Maas).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Birgit op de Laak 966 voorkeurstemmen. Birgit op de Laak is lijsttrekker namens de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. 
   
Birgit op de Laak (PvdA) is in 2014 voor beste lokale bestuurder van Nederland genomineerd. Van alle deelnemingen werd Birgit op de Laak 7e (Binnenlandse Bestuur). Tot maart 2014 is Birgit op de Laak lid van de fractie PvdA-PK.

Birgit op de Laak heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november 2009: 711 voorkeurstemmen (PvdA-PK). Birgit op de Laak was hiervoor gemeenteraadslid en fractievoorzitter namens de PvdA.

Mevr. Ina Leppink-Schuitema

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: december 2017 (1 jaar, 6 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Waarnemend Ina Leppink-Schuitema heeft in haar portefeuille: Bestuur
Openbare orde en Veiligheid, Vergunning en handhaving APV/ Bijzondere wetten, Communicatie, Coördinatie evenementen, Personeel en Verkiezingen.

Bestuursperiode 2017-2018
Ina Leppink-Schuitema heeft in haar portefeuille: Dienstverlening, Communicatie en representatie, Openbare Orde en Veiligheid, Veiligheidsregio, Handhaving en Toezicht, Arbeidsmigranten en verantwoordelijk voor de projecten: Greenportcampus, Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en Arbeidsmigranten in de regio.

Mevr. Géraldine Stroux

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: januari 2016 (2 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Teamhoofd Werk, Inkomen en Zorg.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2014 tot 2015 manager Werk en Inkomen.

Mevr. Loes Wijnhoven-Dirckx

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Loes Wijnhoven-Dirckx, Wethouder, CDA, gemeente Horst aan de Maas