Overheid in Limburg

Gemeente Maasgouw (Limburg)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Johan Lalieu

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Lokaal Belang
Lijsttrekker Lokaal Belang (2014)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: januari 2007 (11 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, MobiliteitToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder John Lalieu (Lokaal Belang) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijk beheer (wegen, riolering, groen en verlichting), Verkeer en vervoer, Milieu-, natuur- en waterbeheer, Toerisme en recreatie, Economie, Ruimtelijke ordening (Wro), Vergunningen en Evenementen (incl. kermissen).

John Lalieu is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Maasgouw.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder John Lalieu (Lokaal Belang) heeft in zijn portefeuille: Openbare ruimte, verkeer en vervoer, waterbeleid en verantwoordelijk voor de handhaving in de gemeente Maasgouw.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Johan Lalieu (Lokaal Belang) 550 voorkeurstemmen. 

Dhr. Wim Ploeg

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2013 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Wim Ploeg is gemeentesecretaris in Maasgouw.

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W. Ook is Wim Ploeg algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Het college van B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door deze overheidsbestuurder. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie.
Aanverwant:2009 - 2013Dhr. Wim Ploeg, Hoofdafdeling, gemeente Eindhoven

Mevr. Jessie Smeets-Palmen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2007 (11 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Cultuur, Onderwijs, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jessie Smeets-Palmen (CDA) heeft in haar portefeuille: Werk en inkomen, participatie(wet) en arbeidsmarktbeleid, Zorg en ondersteuning (WMO/AWBZ), Volksgezondheid (GGD), Jeugdzorg en onderwijs, Doelgroepenvervoer, Kunst, cultuur(historie), musea en welzijn, Monumentenzorg en Vluchtelingen.

Jessie Smeets-Palmen is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Maasgouw.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jessie Smeets-Palmen (CDA) heeft in haar portefeuille: Sociale zaken, WMO, jeugdbeleid, onderwijs, kunst, cultuur, sport en verantwoordelijk voor de volksgezondheid in de gemeente Maasgouw.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jessie Smeets-Palmen (CDA) 448 voorkeurstemmen. 

Van 2006 tot 2007 was Jessie Smeets-Palmen wethouder in de voormalige gemeente Maasbracht.

Dhr. Stef Strous

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: februari 2010 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhaving, P&O, Bedrijfsvoering, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Stef Strous (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Bestuur en communicatie, Samenwerking en (eu)regionale betrekkingen, Openbare orde en veiligheid, Toezicht en handhaving, Bedrijfsvoering en dienstverlening en het Reclamebeleid.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Stef Strous heeft in zijn portefeuille: kabinetszaken, samenwerking, communicatie, P&O en verantwoordelijk voor de dienstverlening in de gemeente Maasgouw.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Stef Strous is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Maasgouw. Stef Strous is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

Dhr. Math Wilms

Functie: WethouderPolitiek: Lokaal Belang
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 17 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sport, Subsidies, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Math Wilms (Lokaal Belang) heeft in zijn portefeuille: Financiën, belastingen, grondexploitatie en Algemene Subsidie Verordening, Gemeentelijke accommodaties en gemeenschapshuizen, Sport, Wonen en leefomgeving en Burgerparticipatie.

Math Wilms is de derde locoburgemeester bij de gemeente Maasgouw.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Math Wilms (Lokaal Belang) 544 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2014Dhr. Math Wilms, Raadslid, Lokaal Belang, gemeente Maasgouw