Overheid in Limburg

Gemeente Maasgouw (Limburg)

Pagina 1 van 5 (44 resultaten)

Mevr. Jessie Smeets-Palmen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2007 (11 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Cultuur, Onderwijs, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jessie Smeets-Palmen (CDA) heeft in haar portefeuille: Werk en inkomen, participatie(wet) en arbeidsmarktbeleid, Zorg en ondersteuning (WMO/AWBZ), Volksgezondheid (GGD), Jeugdzorg en onderwijs, Doelgroepenvervoer, Kunst, cultuur(historie), musea en welzijn, Monumentenzorg en Vluchtelingen.

Jessie Smeets-Palmen is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Maasgouw.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jessie Smeets-Palmen (CDA) heeft in haar portefeuille: Sociale zaken, WMO, jeugdbeleid, onderwijs, kunst, cultuur, sport en verantwoordelijk voor de volksgezondheid in de gemeente Maasgouw.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jessie Smeets-Palmen (CDA) 448 voorkeurstemmen. 

Van 2006 tot 2007 was Jessie Smeets-Palmen wethouder in de voormalige gemeente Maasbracht.

Dhr. Math Wilms

Functie: WethouderPolitiek: Lokaal Belang
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 17 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sport, Subsidies, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Math Wilms (Lokaal Belang) heeft in zijn portefeuille: Financiën, belastingen, grondexploitatie en Algemene Subsidie Verordening, Gemeentelijke accommodaties en gemeenschapshuizen, Sport, Wonen en leefomgeving en Burgerparticipatie.

Math Wilms is de derde locoburgemeester bij de gemeente Maasgouw.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Math Wilms (Lokaal Belang) 544 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2014Dhr. Math Wilms, Raadslid, Lokaal Belang, gemeente Maasgouw

Dhr. Johan Lalieu

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Lokaal Belang
Lijsttrekker Lokaal Belang (2014)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: januari 2007 (11 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, MobiliteitToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder John Lalieu (Lokaal Belang) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijk beheer (wegen, riolering, groen en verlichting), Verkeer en vervoer, Milieu-, natuur- en waterbeheer, Toerisme en recreatie, Economie, Ruimtelijke ordening (Wro), Vergunningen en Evenementen (incl. kermissen).

John Lalieu is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Maasgouw.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder John Lalieu (Lokaal Belang) heeft in zijn portefeuille: Openbare ruimte, verkeer en vervoer, waterbeleid en verantwoordelijk voor de handhaving in de gemeente Maasgouw.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Johan Lalieu (Lokaal Belang) 550 voorkeurstemmen. 

Mevr. Greet Hilbrink-Hofstra

Functie: RaadslidPolitiek: Lokaal Belang
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2007 (11 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Greet Hilbrink-Hofstra (Lokaal Belang) 291 voorkeurstemmen.

Dhr. Johan Lalieu

Functie: RaadslidPolitiek: Lokaal Belang
Aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Marcel Richter

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Partij Welzijn Maasgouw (2014-)
Politiek leider Partij Welzijn Maasgouw
Lijsttrekker Partij Welzijn Maasgouw (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marcel Richter (Partij Welzijn Maasgouw: PWM) 271 voorkeurstemmen.Aanverwant:heden Dhr. Marcel Richter, Griffier, gemeente Onderbanken

Mevr. Thea Hoenen-van Avesaath

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2004 (14 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Thea Hoenen-van Avesaath (CDA) 362 voorkeurstemmen.

Dhr. Silvano Oosterwaal

Functie: RaadslidPolitiek: Nieuw Links Maasgouw
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Bert Zeegers

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker VVD (2014)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2007 (11 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot februari 2016 was Bert Zeegers fractievoorzitter.
        
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Bert Zeegers lijsttrekker van de VVD. Bert Zeegers heeft 583 voorkeurstemmen.

Bert Zeegers was twaalf jaar raadslid (inclusief vier jaar wethouder) in de voormalige gemeente Thorn

Dhr. Ad van Dam

Functie: RaadslidPolitiek: Lokaal Belang
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Tot 2018 is Ad van Dam raadslid voor PvdA.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ad van Dam (PvdA) 148 voorkeurstemmen.