Overheid in Limburg

Gemeente Maastricht (Limburg)

Pagina 1 van 11 (107 resultaten)

Dhr. John Aarts

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2006, 2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: november 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische Zaken, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder John Aarts (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Vastgoed, Hospitality (waaronder horeca, VVV, centrummanagement, Sahot, evenementen), Kermissen / markten en Stadsbeheer (incl. afvalbeleid).

John Aarts is de 5e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder John Aarts (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economie, Mobiliteit, Financiën, Vastgoed en Personeel & Organisatie.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder John Aarts (VVD) heeft in zijn portefeuille: economie, werkgelegenheid, toerisme, evenementen en verantwoordelijk voor de financien in de gemeente Maastricht.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft John Aarts 1.985 voorkeurstemmen.
     
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is John Aarts lijsttrekker van VVD Maastricht. John Aarts heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 1.907 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 behaalde John Aarts 2.515 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2007 - 2011Dhr. John Aarts, Statenlid, VVD, Provincie Limburg

Dhr. Bert Jongen

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: december 2017 (12 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Bert Jongen (D66) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Programma Studentenstad, Jeugdzorg, Sport en recreatie.

Bert Jongen is de 4e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Bert Jongen (D66) heeft in zijn portefeuille: Cultuur, Onderwijs, Jeugdzorg, Gezondheid, Student & Stad en Stedenband Maastricht-El Rama..

Dhr. Gert-Jan Krabbendam

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juni 2017 (1 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gert-Jan Krabbendam heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid, waaronder milieu, klimaat en energie, Ruimtelijke ontwikkeling (stadsontwikkeling, landschap, natuur, water, monumenten, archeologie), Mobiliteit en Dierenwelzijn.

Gert-Jan Krabbedam is de 3e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Gert-Jan Krabbendam heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Landschapsinrichting, Natuur, Monumenten, Archeologie, Duurzaamheid, Milieu, Water en Dierenwelzijn.

Mevr. Vivianne Heijnen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juni 2018 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Vergunningen, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Vivianne Heijnen heeft in haar portefeuille: Economie en arbeidsmarkt, (Eu)regionalisering, Wonen, Welstand, Vergunningverlening, Sociale innovatie (burgerparticipatie, activering buurten) en Smart City.

Vivianne Heijnen is de 1e locoburgemeeser.

Dhr. Jim Janssen

Functie: WethouderPolitiek: Senioren Partij Maastricht (SPM)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juni 2018 (5 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jim Janssen heeft in zijn portefeuille: Personeel en organisatie, Informatiebeleid en informatiesamenleving, waaronder ICT, data-sturing en privacy, Publieke dienstverlening, Beleid inkoop en aanbesteding, Participatie (sociale zaken, participatie- en armoedebeleid, Podium24), Ouderenbeleid, Cultuur en Cultureel erfgoed (behalve monumenten).

Jim Janssen is de 2e locoburgemeester.

Mevr. Mara de Graaf-van Haasen

Functie: WethouderPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Mara de Graaf-van Haasen heeft in haar portefeuille: Wmo, Welzijn, Gezondheid, Inburgering, Integratie en zorg voor vluchtelingen, Diversiteit en Stedenband El Rama.

Mara de Graaf-van Haasen is de 6e locoburgemeester.

Dhr. Jan Jegers

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: augustus 2006 (12 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jan Jegers is programmamanager Beleid en Ontwikkeling bij de gemeente Maastricht.

Van 2002 tot 2006 is Jan Jegers beleidsmedewerker Onderwijs.

Dhr. Roger Huntjens

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhaving, Wonen en VolkshuisvestingWerkzaamheden bij de Overheid:
Roger Huntjens is teammanager Vergunnen, Bouw & Milieu (wabo) in de gemeente Maastricht.

In 2011 is Roger Huntjes projectleider Jeugdzorg en van 2009 tot 2011 teammanager servicebureau zorg.
Aanverwant:2002 - 2008Dhr. Roger Huntjens, Wethouder, CDA, gemeente Valkenburg aan de Geul

Mevr. Saskia Hermens

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (8 maanden in dienst)

Dhr. Jo Smeets

Functie: RaadslidPolitiek: Partij Veilig Maastricht (PVM)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
In maart 2015 en in september 2016 is Jo Smeets tijdelijk afwezig i.v.m. ziekte.
        
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jo Smeets e/v van Die 454 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:1992 - 1994Dhr. Jo Smeets, Waarnemend burgemeester, CDA Gulpen, gemeente Gulpen-Wittem1990 - 1992Dhr. Jo Smeets, Waarnemend burgemeester, CDA Valkenburg aan de Geul, gemeente Valkenburg aan de Geul1970 - 1988Dhr. Jo Smeets, Burgemeester, CDA Kerkrade, gemeente Kerkrade1963 - 1970Dhr. Jo Smeets, Burgemeester, CDA Ubach over Worms, gemeente Landgraaf1956 - 1963Dhr. Jo Smeets, Burgemeester, CDA Thorn, gemeente Maasgouw