Overheid in Limburg

Gemeente Meerssen (Limburg)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Mevr. Mirjam Clermonts-Aretz

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Mirjam Clermonts-Aertz heeft in haar portefeuille: Wettelijke taken, Openbare orde en veiligheid, Bestuurlijke coördinatie en bestuurscultuur, Regionale samenwerking, Communicatie en Handhaving.

Bestuursperiode 2015-2018
Mirjam Clermonts-Aertz heeft in haar portefeuille: Wettelijke taken,
Openbare orde en veiligheid, Bestuurlijke coördinatie en bestuurscultuur, Regionale samenwerking, Communicatie, Handhaving, Personeel en Organisatie.

Mirjam Clermonts-Aretz (VVD) is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Beek.

Dhr. Jacques Eurlings

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: februari 2007 (12 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jacques Eurlings is gemeentesecretaris van de gemeente Meerssen. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Meerssen. Ook is Jacques Eurlings algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Dhr. Jan Gulikers

Functie: WethouderPolitiek: Brug-M
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, ICT, Sociale Zaken, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jan Gulikers heeft in zijn portefeuille: Bedrijfsvoering (huisvesting, informatisering & automatisering), Sociaal domein: Participatiewet (sociale zaken), lnkoop en aanbestedingen, Financiën (inclusief belastingen), Accommodaties en gebouwenbeheer, Kunst en cultuur (inclusief monumenten, cultureel erfgoed en lokale omroep), Coördinatie samenwerking tussen burgers en overheid en leefbaarheid kernen en Raadzaal.

Jan Gulikers is de 1e locoburgemeester.

Mevr. Marly Heusschen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marly Heusschen heeft in haar portefeuille: Sociaal domein: WMO, Sociaal domein: Jeugdzorg, Jeugdbeleid, Ouderenbeleid, Peuteropvang en kinderopvang, Onderwijs en Volksgezondheid.

Marly Heusschen is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Paul Sanders

Functie: WethouderPolitiek: KIJK!!!
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Paul Sanders heeft in zijn portefeuille: Personeel en Organisatie, Wonen, Riool- / waterbeheer, Natuur / landschap, Openbaar groen, Milieu en coördinatie duurzaamheid, Maastricht Aachen Airport, Ruimtelijke ordening, grondgebiedszaken en gebieds- en planontwikkeling & Omgevingswet.

Paul Sanders is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Luc Volders

Functie: WethouderPolitiek: Het Origineel
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Parkeren, Recreatie / Toerisme, Sport, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Luc Volders heeft in zijn portefeuille: Verkeer en bereikbaarheid (inclusief parkeren), Sport, Economie en werkgelegenheid, Toerisme en Evenementen.

Luc Volders is de 4e locoburgemeester.