Overheid in Limburg

Gemeente Meerssen (Limburg)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Mevr. Mirjam Clermonts-Aretz

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Mirjam Clermonts-Aertz heeft in haar portefeuille: Wettelijke taken,
Openbare orde en veiligheid, Bestuurlijke coördinatie en bestuurscultuur, Regionale samenwerking, Communicatie, Handhaving, Personeel en Organisatie.

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz (VVD) is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Beek.

Mevr. Désirée Cortenraede

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2016 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Désirée Cortenraede (VVD) heeft in haar portefeuille: Economie, toerisme en werkgelegenheid, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Luchthaven, Accommodatiebeleid, Gebouwenbeheer, Milieu en duurzaamheid, Natuur en landschap, Water, Burgerparticipatie en gemeentelijke dienstverlening, Bedrijfsvoering (huisvesting, informatisering & automatisering), Monumenten en cultureel erfgoed.

Désirée Cortenraede is de twee locoburgemeester in Meerssen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf september 2017 wordt Desiree Cortenraede tijdelijk als wethouder vervangen.

Dhr. Jacques Eurlings

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: februari 2007 (10 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jacques Eurlings is gemeentesecretaris van de gemeente Meerssen. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Meerssen. Ook is Jacques Eurlings algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Dhr. Guido Houben

Functie: WethouderPolitiek: Partij Groot Meerssen - PGM
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Openbare werken, Mobiliteit, Wonen en Volkshuisvesting, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Guido Houben (Partij Groot Meerssen) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Gebiedsontwikkeling, Planontwikkeling/centrumplan, Grondgebiedszaken, Milieu en duurzaamheid, Natuur en landschap, Water, Verkeer en vervoer, A2-A79, Volkshuisvesting, Gebouwenbeheer, Openbare werken, Monumenten en cultureel erfgoed.

Wethouder Guido Houben is de derde locoburgemeester bij de gemeente Meerssen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 26 mei 2015 tot 1 juli 2015 was Guido Houben demissionair wethouder.

Dhr. Berry van Rijswijk

Functie: WethouderPolitiek: Focus
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: oktober 2015 (2 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Cultuur, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Berry van Rijswijk (Focus) heeft in zijn portefeuille: Breed welzijn (leefbaarheid en sociale samenhang), Sociale zaken (participatiewet), WMO, zorg, Volksgezondheid, Jeugd en jongerenbeleid, jeugdzorg, Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, Onderwijs, Sport, Kunst en cultuur.

Bert van Rijswijk is de derde locoburgemeester in de gemeente Meerssen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf september 2015 tot februari 2016 vervangt Berry van Rijswijk wethouder Maureen Gubbels.