Overheid in Limburg

Gemeente Meerssen (Limburg)

Pagina 1 van 3 (30 resultaten)

Mevr. Désirée Cortenraede

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst gegaan: januari 2016Uit dienst vanaf: februari 2018 (2 jaar, 5 dagen in dienst geweest)
Portefeuille: Accomodaties, Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Désirée Cortenraede (VVD) heeft in haar portefeuille: Economie, toerisme en werkgelegenheid, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Luchthaven, Accommodatiebeleid, Gebouwenbeheer, Milieu en duurzaamheid, Natuur en landschap, Water, Burgerparticipatie en gemeentelijke dienstverlening, Bedrijfsvoering (huisvesting, informatisering & automatisering), Monumenten en cultureel erfgoed.

Désirée Cortenraede is de twee locoburgemeester in Meerssen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf september 2017 wordt Desiree Cortenraede tijdelijk als wethouder vervangen.

Dhr. Berry van Rijswijk

Functie: WethouderPolitiek: Focus
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: oktober 2015 (2 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Berry van Rijswijk (Focus) heeft in zijn portefeuille: Breed welzijn (leefbaarheid en sociale samenhang), Sociale zaken (participatiewet), WMO, zorg, Volksgezondheid, Jeugd en jongerenbeleid, jeugdzorg, Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, Onderwijs, Sport, Kunst en cultuur, Toerisme, Werkgelegenheid, Accommodatiebeleid, Gebouwenbeheer, Burgerparticipatie en gemeentelijke dienstverlening, Monumenten en cultureel erfgoed.

Berry van Rijswijk is de 2e locoburgemeester in Meerssen.

Bestuursperiode 2016-2017
Wethouder Berry van Rijswijk (Focus) heeft in zijn portefeuille: Breed welzijn (leefbaarheid en sociale samenhang), Sociale zaken (participatiewet), WMO, zorg, Volksgezondheid, Jeugd en jongerenbeleid, jeugdzorg, Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, Onderwijs, Sport, Kunst en cultuur.

Bert van Rijswijk is de derde locoburgemeester in de gemeente Meerssen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf september 2015 tot februari 2016 vervangt Berry van Rijswijk wethouder Maureen Gubbels.

Dhr. Guido Houben

Functie: WethouderPolitiek: Partij Groot Meerssen - PGM
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Guido Houben (Partij Groot Meerssen) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Ruimtelijke ordening, Gebiedsontwikkeling
Planontwikkeling/centrumplan, Verkeer en vervoer, A2-A79, Volkshuisvesting, Grondgebiedszaken, Openbare werken, Economie, Luchthaven, Milieu & duurzaamheid, Natuur & landschap en Water.

Guido Houben is de 1e locoburgemeester in Meerssen.

Bestuursperiode 2014-2017
Wethouder Guido Houben (Partij Groot Meerssen) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Gebiedsontwikkeling, Planontwikkeling/centrumplan, Grondgebiedszaken, Milieu en duurzaamheid, Natuur en landschap, Water, Verkeer en vervoer, A2-A79, Volkshuisvesting, Gebouwenbeheer, Openbare werken, Monumenten en cultureel erfgoed.

Wethouder Guido Houben is de derde locoburgemeester bij de gemeente Meerssen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 26 mei 2015 tot 1 juli 2015 was Guido Houben demissionair wethouder.

Mevr. Mirjam Clermonts-Aretz

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Mirjam Clermonts-Aertz heeft in haar portefeuille: Wettelijke taken,
Openbare orde en veiligheid, Bestuurlijke coördinatie en bestuurscultuur, Regionale samenwerking, Communicatie, Handhaving, Personeel en Organisatie.

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz (VVD) is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Beek.

Dhr. Hay Dolmans

Functie: RaadslidPolitiek: Partij Groot Meerssen - PGM
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hay Dolmans (Partij Groot Meerssen) 614 voorkeurstemmen.

Dhr. Gerrit van der Bijl

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Brug-M (2016-)
Politiek leider Brug-M
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerrit van der Bijl (BRUG-M) 200 voorkeurstemmen.

Dhr. Ingmar Wagenaar

Functie: RaadslidPolitiek: Focus
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ingmar Wagenaar (FOCUS) 252 voorkeurstemmen.Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Ingmar Wagenaar, Raadslid, Democratisch Belang Meerssen, gemeente Meerssen

Mevr. Tiny Gorissen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Brug-M (2014-2015)
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2013 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Vice-voorzitter BRUG-M.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Tiny Gorissen (BRUG-M) 363 voorkeurstemmen.

Dhr. Paul Jansen

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker KIJK!!! (PvdA GroenLinks D66) (2014)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot september 2017 is Paul Jansen fractievoorzitter namens KIJK!!! (PvdA GroenLinks D66) in de gemeenteraad van Meerssen.

In september 2017 geeft Paul Jansen aan dat hij als raadslid stopt bij de volgende verkiezingen (2018).
   
Paul Jansen is lijsttrekker KIJK!!! Meerssen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Paul Jansen heeft 344 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Meerssen) heeft PvdA-GL-D66 Meerssen 1.124 stemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Paul Jansen, Raadslid, VVD, gemeente Noordwijkerhout

Dhr. René van Beekum

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2016-)
Lijsttrekker VVD (2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2016 (1 jaar, 9 maanden in dienst)