Overheid in Limburg

Gemeente Meerssen (Limburg)

Pagina 1 van 4 (31 resultaten)

Mevr. Marly Heusschen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 16 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marly Heusschen heeft in haar portefeuille: Sociaal domein: WMO, Sociaal domein: Jeugdzorg, Jeugdbeleid, Ouderenbeleid, Peuteropvang en kinderopvang, Onderwijs en Volksgezondheid.

Marly Heusschen is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Jan Gulikers

Functie: WethouderPolitiek: Brug-M
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 16 dagen in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, ICT, Sociale Zaken, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jan Gulikers heeft in zijn portefeuille: Bedrijfsvoering (huisvesting, informatisering & automatisering), Sociaal domein: Participatiewet (sociale zaken), lnkoop en aanbestedingen, Financiën (inclusief belastingen), Accommodaties en gebouwenbeheer, Kunst en cultuur (inclusief monumenten, cultureel erfgoed en lokale omroep), Coördinatie samenwerking tussen burgers en overheid en leefbaarheid kernen en Raadzaal.

Jan Gulikers is de 1e locoburgemeester.

Dhr. Luc Volders

Functie: WethouderPolitiek: Het Origineel
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 16 dagen in dienst)
Portefeuille: Parkeren, Recreatie / Toerisme, Sport, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Luc Volders heeft in zijn portefeuille: Verkeer en bereikbaarheid (inclusief parkeren), Sport, Economie en werkgelegenheid, Toerisme en Evenementen.

Luc Volders is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Paul Sanders

Functie: WethouderPolitiek: KIJK!!!
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 16 dagen in dienst)
Portefeuille: P&O, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Paul Sanders heeft in zijn portefeuille: Personeel en Organisatie, Wonen, Riool- / waterbeheer, Natuur / landschap, Openbaar groen, Milieu en coördinatie duurzaamheid, Maastricht Aachen Airport, Ruimtelijke ordening, grondgebiedszaken en gebieds- en planontwikkeling & Omgevingswet.

Paul Sanders is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Marcel Dassen

Functie: RaadslidPolitiek: KIJK!!!
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 16 dagen in dienst)

Dhr. Björn Molling

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Lokaal DNA (2014-)
Lijsttrekker Lokaal DNA (2014)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2008 (11 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eind 2017 verandert de politieke partij 'Groot Meerssen' in de naam 'Lokaal DNA'.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Björn Molling lijsttrekker voor PGM in de gemeente Meerssen. Bjorn Molling heeft 498 voorkeurstemmen.
      
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Meerssen) heeft Partij Groot Meerssen - PGM 1.725  stemmen.

Dhr. Remco Vertommen

Functie: RaadslidPolitiek: Het Origineel
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Bert Ummels

Functie: RaadslidPolitiek: Lokaal DNA
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Tot 2018 is Bert Ummels raadslid voor de VVD. Van 2014 tot 2015 is Bert Ummels fractievoorzitter voor de VVD.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bert Ummels (VVD) 250 voorkeurstemmen.

Dhr. Sjraar Hovens

Functie: RaadslidPolitiek: Brug-M
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 16 dagen in dienst)

Dhr. Roger Thijssen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Focus (2015-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Roger Thijssen (FOCUS) 355 voorkeurstemmen. 
   
Tot maart 2013 was Roger Thijssen lid van Partij Jo de Jong.Tot 29 april 2013 was Roger Thijssen lid van PJD.