Overheid in Limburg

Gemeente Nederweert (Limburg)

Pagina 1 van 4 (33 resultaten)

Dhr. Henk Cuijpers

Functie: WethouderPolitiek: JAN
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst vanaf: juli 2018

Dhr. Theo Coumans

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst gegaan: augustus 2016Uit dienst vanaf: juli 2018 (1 jaar, 11 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Financiën, Infrastructuur, Recreatie / Toerisme, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Theo Coumans (VVD) heeft in zijn portefeuille: Economie (inclusief recreatie en toerisme) en bedrijvigheid, Verkeer, vervoer en infrastructuur, Openbare ruimte (adaptief beheer) en duurzaamheid, Financiën en Projecten.

Theo Coumans is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Peter Koolen

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst vanaf: juli 2018

Dhr. Rick van Meel

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst gegaan: januari 2017Uit dienst vanaf: juli 2018 (1 jaar, 6 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Rick van Meel (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling (buiten bebouwde kommen, buitengebied), Volkshuisvesting, Milieu, Plattelandsvernieuwing en Projecten.

Rick van Meel is de derde loco-burgemeester in Nederweert.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Rick van Meel is bestuurslid bij CDA Limburg en voorzitter bij de CDA-afdeling Nederweert.

Dhr. Henk Geraats

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst gegaan: mei 2014Uit dienst vanaf: juli 2018 (4 jaar, 2 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Accomodaties, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Subsidies, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Henk Geraats (CDA) heeft in zijn portefeuille: Decentralisaties AWBZ-WMO, Jeugdzorg en participatie (- zorg in brede zin - jeugdzorg
- maatschappelijke dienstverlening en ondersteuning - eerste lijnszorg - Inkomen en bijstandsverlening, sociale recherche - minimabeleid, schuldsanering - arbeidstoeleiding en -inschakeling - (regionaal) werkgelegenheidsbeleid (Werk.com) - reïntegratie - sociale werkvoorziening (WSW) - doelgroepenvervoer), Leefbaarheid in de kernen (- kernenagenda - sociale wijkteams - eetpunt in de wijk - verenigingsleven en gebouwen (gemeenschapshuizen), Onderwijs, volksgezondheid en welzijn (doelgroepen, subsidiebeleid, sport, cultuur).

Henk Geraats is projectwethouder van de projecten: accommodatiebeleid. kernenagenda en Stichting de Bengele beweegt en Leefbaarheidspark De Uijtwijck.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Henk Geraats (CDA) heeft in zijn portefeuille: sociaal beleid, zorg, sport, onderwijs en educatie, cultuur, verenigingsleven en accommodaties.

Henk Geraats is de 1e locoburgemeester.
Aanverwant:2002 - 2006Dhr. Henk Geraats, Raadslid, CDA, gemeente Nederweert

Dhr. Frank Voss

Functie: WethouderPolitiek: Nederweert Anders
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst vanaf: juli 2018

Dhr. Thei Ruijters

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: maart 2016 (2 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, WelzijnToelichting: Teamleider Samenleving.

Dhr. Peter van Lierop

Functie: RaadslidPolitiek: JAN
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: februari 2013 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter van Lierop (JAN) 78 voorkeurstemmen.

Mevr. Ria Stienen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Nederweert Anders (2018-)
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (2 maanden in dienst)

Dhr. Antoine Hekers

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Antoine Hekers 654 voorkeurstemmen.