Overheid in Limburg

Gemeente Onderbanken (Limburg)

Pagina 1 van 2 (20 resultaten)

Mevr. Odile Wolfs

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhaving, P&O, Bedrijfsvoering, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Burgemeester Odile Wolfs (PvdA) heeft in haar portefeuille: Bestuurlijke coördinatie, Openbare Orde en Veiligheid, Integriteitsbeleid, Burgerparticipatie, Parkstad Limburg, Intergemeentelijke samenwerking, Communicatie en voorlichting, Informatiebeleid, automatisering en gegevensbeheer, Handhaving, Facilitaire zaken, Burgerzaken, Gemeentelijke dienstverlening, Personeel en Organisatie, Inkoop/aanbestedingsbeleid en Vreemdelingenbeleid.


Odile Wolfs is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Onderbanken. Mevrouw Wolfs is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Weesp. Zij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is Odile Wolfs wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de burgemeester dubbel. 

Dhr. Jan van Asten

Functie: RaadslidPolitiek: PRO - Progressief Onderbanken
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2017 (8 maanden in dienst)

Dhr. Jos Timmermans

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Politiek leider CDA
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Marco Sturmans

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Jack Stevelmans

Functie: RaadslidPolitiek: DO - Democraten Onderbanken
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)

Dhr. Peter Salden

Functie: WethouderPolitiek: DO - Democraten Onderbanken
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: september 2017 (2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Belastingen, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Peter Salden heeft in zijn portefeuille: Financiën & belastingen, Ruimtelijke Ordening, Economische zaken, Recreatie & toerisme, Openbare werken (incl. afval), Verkeer (incl. verkeersafwikkeling Bleekplaats), Welstand, bouw- en woningtoezicht en Monumenten. Tevens is Peter Salden projectwethouder van Staalconstructie Schinveld, Herstructurering locatie Tweesprong, Renaturering Roode Beek, Hoek Rabobank en Bedrijventerrein Roode Beek.

Peter Salden is de 2e loco-burgemeester in Onderbanken.

Mevr. Zus Sajovec-Jacobs

Functie: RaadslidPolitiek: DO - Democraten Onderbanken
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Zus Sajovec-Jacobs 154 voorkeurstemmen.

Dhr. Marcel Richter

Functie: Griffier
Werkzaamheden bij de Overheid:
Marchel Richter is raadsgriffier van de gemeenteraad in Onderbanken.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Marcel Richter, Raadslid, Partij Welzijn Maasgouw, gemeente Maasgouw

Dhr. Hugo Raes

Functie: RaadslidPolitiek: DO - Democraten Onderbanken
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Jos Pieper

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PRO - PRogessief Onderbanken (2006-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2002 (15 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Jos Pieper is fractievoorzitter namens PRO - Progessief Onderbanken, gemeente Onderbanken.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Onderbanken) heeft Progressief Onderbanken 603 stemmen.