Overheid in Limburg

Gemeente Onderbanken (Limburg)

Pagina 1 van 2 (19 resultaten)

Dhr. Jos Timmermans

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juli 2018 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Onderwijs, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2018-2019
Wethouder Jos Timmermans heeft in zijn portefeuille: Coördinerend portefeuillehouder 3 D’s, Jeugd- & jongerenbeleid (incl. Jeugdzorg), Ouderenbeleid (incl. WMO), Volksgezondheid, Volkshuisvesting, Vervoer (incl. doelgroepenvervoer), Welzijn, Sociaal cultureel beleid, WOZL, Onderwijs, educatie & sport, Milieu & duurzaamheid, Markten, kermissen & evenementen en Stuurgroep herindeling.

Jos Timmermans is de 1e locoburgemeester.

Dhr. Peter Salden

Functie: WethouderPolitiek: DO - Democraten Onderbanken
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Belastingen, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Peter Salden heeft in zijn portefeuille: Financiën & belastingen, Ruimtelijke Ordening, Economische zaken, Recreatie & toerisme, Openbare werken (incl. afval), Verkeer (incl. verkeersafwikkeling Bleekplaats), Welstand, bouw- en woningtoezicht en Monumenten. Tevens is Peter Salden projectwethouder van Staalconstructie Schinveld, Herstructurering locatie Tweesprong, Renaturering Roode Beek, Hoek Rabobank en Bedrijventerrein Roode Beek.

Peter Salden is de 2e loco-burgemeester in Onderbanken.

Mevr. Odile Wolfs

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Odile Wolfs (PvdA) heeft in haar portefeuille: Bestuurlijke coördinatie, Openbare Orde en Veiligheid, Integriteitsbeleid, Burgerparticipatie, Parkstad Limburg, Intergemeentelijke samenwerking, Communicatie en voorlichting, Informatiebeleid, automatisering en gegevensbeheer, Handhaving, Facilitaire zaken, Burgerzaken, Gemeentelijke dienstverlening, Personeel en Organisatie, Inkoop/aanbestedingsbeleid en Vreemdelingenbeleid.


Odile Wolfs is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Onderbanken. Mevrouw Wolfs is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Weesp. Zij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is Odile Wolfs wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de dubbel. 

Dhr. Jack Stevelmans

Functie: RaadslidPolitiek: D18
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Tot februari 2018 is Jack Stevelmans raadslid voor de politieke partij 'Democraten Onderbanken (DO)'.

Mevr. Mia Lamerichs-Dormans

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2006 (12 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mia Lamerichs-Dormans 231 voorkeurstemmen.

Dhr. Jos de Haas

Functie: RaadslidPolitiek: Vernieuwingsgroep Beekdaelen
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: augustus 2012 (6 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot september 2018 is Jos de Haas raadslid voor 'DO - Democraten Onderbanken'.

Dhr. André Pennings

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: december 2015 (3 jaar, 0 dag in dienst)

Dhr. Marco Sturmans

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2006 (12 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Rob Bindels

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: september 2018 (2 maanden in dienst)

Dhr. Hugo Raes

Functie: RaadslidPolitiek: Vernieuwingsgroep Beekdaelen
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2006 (12 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot medio 2018 is Hugo Raes gemeenteraadslid voor de politieke partij 'Democraten Onderbanken'.