Overheid in Limburg

Gemeente Onderbanken (Limburg)

Pagina 1 van 2 (20 resultaten)

Dhr. Rens Evers

Functie: WethouderPolitiek: PRO - PRogessief Onderbanken
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Cultuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Onderwijs, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018:
Wethouder Rens Evers heeft in zijn portefeuille: Coördinerend portefeuillehouder 3 Dís, Jeugd- en jongerenbeleid (incl. Jeugdzorg), Ouderenbeleid (incl. WMO), Participatiewet, Sociale zaken, WOZL, Volksgezondheid, AWACS, Volkshuisvesting, Vervoer (incl. doelgroepenvervoer), Welzijn, Sociaal cultureel beleid, Onderwijs, educatie en sport, Milieu en duurzaamheid, Markten, kermissen en evenementen
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Rens Evers, Raadslid, PRO - Progressief Onderbanken, gemeente Onderbanken

Dhr. Peter Salden

Functie: WethouderPolitiek: DO - Democraten Onderbanken
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: september 2017 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Belastingen, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Peter Salden heeft in zijn portefeuille: Financiën & belastingen, Ruimtelijke Ordening, Economische zaken, Recreatie & toerisme, Openbare werken (incl. afval), Verkeer (incl. verkeersafwikkeling Bleekplaats), Welstand, bouw- en woningtoezicht en Monumenten. Tevens is Peter Salden projectwethouder van Staalconstructie Schinveld, Herstructurering locatie Tweesprong, Renaturering Roode Beek, Hoek Rabobank en Bedrijventerrein Roode Beek.

Peter Salden is de 2e loco-burgemeester in Onderbanken.

Mevr. Odile Wolfs

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhaving, P&O, Bedrijfsvoering, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Burgemeester Odile Wolfs (PvdA) heeft in haar portefeuille: Bestuurlijke coördinatie, Openbare Orde en Veiligheid, Integriteitsbeleid, Burgerparticipatie, Parkstad Limburg, Intergemeentelijke samenwerking, Communicatie en voorlichting, Informatiebeleid, automatisering en gegevensbeheer, Handhaving, Facilitaire zaken, Burgerzaken, Gemeentelijke dienstverlening, Personeel en Organisatie, Inkoop/aanbestedingsbeleid en Vreemdelingenbeleid.


Odile Wolfs is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Onderbanken. Mevrouw Wolfs is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Weesp. Zij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is Odile Wolfs wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de burgemeester dubbel. 

Dhr. Rodney Swelsen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D18 (2018-)
Politiek leider D18
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: februari 2018 (22 dagen in dienst)

Dhr. Hugo Raes

Functie: RaadslidPolitiek: DO - Democraten Onderbanken
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 12 maanden in dienst)

Dhr. Jan van Asten

Functie: RaadslidPolitiek: PRO - Progressief Onderbanken
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2017 (11 maanden in dienst)

Dhr. Jos de Haas

Functie: RaadslidPolitiek: DO - Democraten Onderbanken
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: augustus 2012 (5 jaar, 6 maanden in dienst)

Mevr. Mia Lamerichs-Dormans

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 12 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mia Lamerichs-Dormans 231 voorkeurstemmen.

Dhr. Jos Timmermans

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Politiek leider CDA
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 12 maanden in dienst)

Dhr. Jack Stevelmans

Functie: RaadslidPolitiek: D18
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Tot februari 2018 is Jack Stevelmans raadslid voor de politieke partij 'Democraten Onderbanken (DO)'.