Overheid in Limburg

Gemeente Onderbanken (Limburg)

Pagina 2 van 2 (19 resultaten)

Dhr. Marcel Richter

Functie: Griffier
Werkzaamheden bij de Overheid:
Marchel Richter is raadsgriffier van de gemeenteraad in Onderbanken.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Marcel Richter, Raadslid, Partij Welzijn Maasgouw, gemeente Maasgouw

Mevr. Zus Sajovec-Jacobs

Functie: RaadslidPolitiek: D18
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2006 (12 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot februari 2018 is Zus Sajovec-Jacobs raadslid voor de politieke partij 'Democraten Onderbanken'.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Zus Sajovec-Jacobs (DO) 154 voorkeurstemmen.

Dhr. Peter Salden

Functie: WethouderPolitiek: DO - Democraten Onderbanken
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Belastingen, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Peter Salden heeft in zijn portefeuille: Financiën & belastingen, Ruimtelijke Ordening, Economische zaken, Recreatie & toerisme, Openbare werken (incl. afval), Verkeer (incl. verkeersafwikkeling Bleekplaats), Welstand, bouw- en woningtoezicht en Monumenten. Tevens is Peter Salden projectwethouder van Staalconstructie Schinveld, Herstructurering locatie Tweesprong, Renaturering Roode Beek, Hoek Rabobank en Bedrijventerrein Roode Beek.

Peter Salden is de 2e loco-burgemeester in Onderbanken.

Dhr. Jack Stevelmans

Functie: RaadslidPolitiek: D18
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Tot februari 2018 is Jack Stevelmans raadslid voor de politieke partij 'Democraten Onderbanken (DO)'.

Dhr. Marco Sturmans

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2006 (12 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Rodney Swelsen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D18 (2018-)
Politiek leider D18
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: februari 2018 (10 maanden in dienst)

Dhr. Jos Timmermans

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juli 2018 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Onderwijs, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2018-2019
Wethouder Jos Timmermans heeft in zijn portefeuille: Coördinerend portefeuillehouder 3 Dís, Jeugd- & jongerenbeleid (incl. Jeugdzorg), Ouderenbeleid (incl. WMO), Volksgezondheid, Volkshuisvesting, Vervoer (incl. doelgroepenvervoer), Welzijn, Sociaal cultureel beleid, WOZL, Onderwijs, educatie & sport, Milieu & duurzaamheid, Markten, kermissen & evenementen en Stuurgroep herindeling.

Jos Timmermans is de 1e locoburgemeester.

Dhr. Jan van Asten

Functie: RaadslidPolitiek: PRO - Progressief Onderbanken
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2017 (1 jaar, 9 maanden in dienst)

Mevr. Odile Wolfs

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Odile Wolfs (PvdA) heeft in haar portefeuille: Bestuurlijke coördinatie, Openbare Orde en Veiligheid, Integriteitsbeleid, Burgerparticipatie, Parkstad Limburg, Intergemeentelijke samenwerking, Communicatie en voorlichting, Informatiebeleid, automatisering en gegevensbeheer, Handhaving, Facilitaire zaken, Burgerzaken, Gemeentelijke dienstverlening, Personeel en Organisatie, Inkoop/aanbestedingsbeleid en Vreemdelingenbeleid.


Odile Wolfs is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Onderbanken. Mevrouw Wolfs is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Weesp. Zij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is Odile Wolfs wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de dubbel.