Overheid in Limburg

Provincie Limburg (Limburg)

Pagina 1 van 1 (9 resultaten)

Dhr. Twan Beurskens

Functie: GedeputeerdePolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2015)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: oktober 2012 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Twan Beurskens heeft in zijn portefeuille: Economie, Logistiek en distributie, Bedrijventerreinen, LIOF, MKB fonds, Acquisitie, Campussen, Kennis-As, Grondbedrijf en Maastricht Aachen Airport.

Twan Beurskens is de tweede plaatsvervangende CdK.

Bestuursperiode 2012-2014
Gedeputeerde Twan Beurskens (VVD) heeft als portefeuille 'Economie en Grondbedrijf': (economie, LIOF, distributiecentra locatiebeleid, bedrijventerreinen incl herstructurering, Chemelot, Health Science campus Maastricht, Floriade en Greenport, Aanbestedingsbeleid en grondbedrijf).

De persoonlijke medewerker van gedeputeerde Beurskens is Bart Kockelmans.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Twan Beurskens is lijsttrekker bij de VVD bij de provinciale statenverkiezingen in 2015. Hij heeft 20.139 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2012Dhr. Twan Beurskens, Wethouder, VVD Venlo, gemeente Venlo

Dhr. Theo Bovens

Functie: Commissaris van de koning (cdk)Politiek: CDAIn dienst sinds: oktober 2011 (6 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Theo Bovens heeft in zijn portefeuille: Algemene- Juridische aangelegenheden, Openbare orde en Veiligheid, Ambtelijke en bestuurlijke integriteit, Coördinatie Internationalisering, Communicatie, Public Affairs, Branding en Strategie.

Bestuursperiode 2011-2015
Theo Bovens (CDA) heeft in zijn portefeuille: Public Affairs, Internationalisering, Bestuurlijke organisatie, Communicatie, Integriteit en verantwoordelijk voor de Strategie van de provincie Limburg.
Werkzaamheden bij de Overheid:


De persoonlijke medewerker van Gouveneur Bovens is Marjeanne Gerrickens.

Vanaf januari 2015 is Theo Bovens voorzitter van het bestuur van Skanfonds.

2003 - 2011 Voorzitter, Open Universiteit Nederland
1994 - 2003 Wethouder CDA, Maastricht

Sinds 2006 Kroonlid en lid van het dagelijks bestuur van de SER.


Dhr. Guido Derks

Functie: ProvinciesecretarisIn dienst sinds: maart 2017 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Eric Geurts

Functie: GedeputeerdePolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2015 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Eric Geurs (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Toerisme en recreatie, Binnenstedelijke ontwikkeling, Tweede vertegenwoordiger, AVA IBA, Buitengoed Geul en Maas, Maasplassen, Nature Wonder World, Provinciale wegen (incl. Buitenring, N280, PVVP), Fietsinfrastructuur, Verkeersveiligheid, IPO Bestuur en Schutterijwezen.

Eric Geurts is de vijfde plaatsvervangende CdK.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eric Geurts (PvdA) heeft 9.546 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.

Dhr. Ger Koopmans

Functie: GedeputeerdePolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2015)
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: juni 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Bedrijfsvoering, Sport, CultuurToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Ger Koopmans heeft in zijn portefeuille: Financiën, Cultuur en erfgoed (incl. EGKS), Bibliotheekwerk, Sport, IBA, Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie, Personeel en organisatie en Bedrijfsvoering.

Ger Koopmans is de eerste plaatsvervangend CdK.

Bestuursperiode 2014-2015
Gedeputeerde Ger Koopmans (CDA) heeft in zijn portefeuille: Kunst en cultuur, excl. het thema schutterswezen, Provinciale musea, Monumentenzorg, Wijkenaanpak / Leefbaarheid incl. groen in en rond stad en dorp, Demografische opgave, Treasury en beleggingen, Subsidies, Landgoederenzone Maastricht-Valkenburg, Belvedère/Maaskruisend verkeer en Sport, incl. Sportzone.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Remy Luyten is de persoonlijke medewerker van Ger Koopmans. Eerder was de persoonlijke medewerker van Ger Koopmans Ruud Helmink. 

In maart 2015 is Ger Koopmans informateur bij de coalitieonderhandelingen in Limburg.

Ger Koopmans (CDA) heeft 30.828 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.

Aanverwant:2013 - 2013Dhr. Ger Koopmans, Waarnemend burgemeester, CDA Stein, gemeente Stein2012 - 2014Dhr. Ger Koopmans, 0, Lobbyisten Den Haag2002 - 2012Dhr. Ger Koopmans, Lid van de 2e kamer, CDA, Tweede Kamer1999 - 2003Dhr. Ger Koopmans, Statenlid, CDA Limburg, Provincie Limburg1994 - 1998Dhr. Ger Koopmans, Wethouder, CDA Arcen & Velden, gemeente Venlo

Dhr. Hubert Mackus

Functie: GedeputeerdePolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: januari 2017 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Landelijk gebied / Water / Natuur, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoedToelichting: Bestuursperiode 2017-2019
Gedeputeerde Hubert Mackus heeft in zijn portefeuille: Rijksinfrastructuur (incl. MIRT), Openbaar vervoer, Monumenten, Landbouw, Plattelandsontwikkeling, Natuurbeleid / NB wet, Ooijen-Wanssum, Nationaal Landschap en de Gebiedsontwikkeling Weert-West (incl. Kazerneterrein en omgeving).

Hubert Mackus is de zesde plaatsvervangend CdK in Limburg.
Werkzaamheden bij de Overheid:
De medewerker van gedeputeerde Hubert Mackus is Michael Theuns.

Dhr. Daan Prevoo

Functie: GedeputeerdePolitiek: Politiek leider SP
Lijsttrekker SP (2015)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: april 2015 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Daan Prevoo (SP) heeft in zijn portefeuille: Energie, Asbestsanering, Duurzaamheid, Milieu, Mijnschade en Mijnwater, Volkshuisvesting / Wonen, Demografie, Waterveiligheid, Waterketenbeleid / Waterschappen, Handhaving Ontgrondingen, Handhaving WABO en Arbeidsmigranten.

Daan Prevoo is de 3e plaatsvervangende CdK.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Daan Prevoo (SP) heeft 24.921 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.

Dhr. Hans Teunissen

Functie: GedeputeerdePolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2015 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2015-2019
Gedeputeerde Hans Teunissen (D66) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Mediabeleid, Subsidies, Aanbestedingsbeleid, Coördinatie Interbestuurlijk Toezicht, Archeologie, Euregiobestuur (EMR / RMN), Ruimtelijke ordening (incl. Ruimte voor Ruimte), Omgevingswet / WABO, Ontgrondingen (excl. Handhaving) en Handhaving/RUDís (excl. Handhaving WABO).

Hans Teunissen is de vierde plaatsvervangende CdK.

De persoonlijke medewerker van gedeputeerde Hans Teunissen is Marlou Jenneskens.

Mevr. Marleen van Rijnsbergen

Functie: GedeputeerdePolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: april 2015 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2015-2018
Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (SP) heeft in haar portefeuille: Sociale agenda en zorg, Arbeidsmarkt, Burgerparticipatie, Maatschappelijke Organisaties, Leefbaarheid & Sociale veiligheid, Monitoring 3 decentralisaties en Financieel toezicht gemeenten.

Marleen van Rijnsbergen is de 7e plaatsvervangend CdK.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Marleen van Rijnsbergen (SP) heeft 6.976 voorkeurstemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015.