Overheid in Limburg

Gemeente Roermond (Limburg)

Pagina 1 van 7 (68 resultaten)

Mevr. Esther Wassenberg

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: oktober 2008 (10 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, BurgerzakenWerkzaamheden bij de Overheid:
Esther Wassenberg is beleidsmedewerker Kabinetszaken bij de gemeente Roermond.

Mevr. Marloes Pril

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: november 2006 (12 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: SubsidiesWerkzaamheden bij de Overheid:


Marloes Pril is subsidieadviseur bij de gemeente Roermond. 


Dhr. Frank Leenders

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: september 2006 (12 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Frank Leenders is beleidsmedewerker bij de gemeente Roermond.

Mevr. Kim Dekkers

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: juni 2014 (5 jaar, 19 dagen in dienst)
Portefeuille: Wonen en Volkshuisvesting

Mevr. Elka van Summeren

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: maart 2009 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: WelzijnWerkzaamheden bij de Overheid:
Elka van Summeren is beleidsmedewerker Welzijn bij de gemeente Roermond.

Mevr. Ivonne Delissen

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: mei 2012 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Sport, WelzijnWerkzaamheden bij de Overheid:
Ivonne Delissen is beleidsmedewerker Welzijn bij de gemeente Roermond (vanaf 2012). Vanaf 2016 is Ivonne Delissen beleidsmedewerker Sport en Bewegen. Van 2007 tot 2012 was Ivonne Delissen beleidsondersteuning medewerker van het cluster Sport & Bewegen.

Dhr. Stefan Raedts

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Strateeg / Innovatieadviseur.

Mevr. Esther Beurskens

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: oktober 2011 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Esther Beurskens is bestuurssecretaresse van het college van B&W Roermond.

Mevr. Rianne Donders-de Leest

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Rianne Donders-De Leest (CDA) heeft in haar portefeuille: Openbare orde en bestuurszaken (werkwijze van en communicatie met handhavings- en opsporingsorganisaties (politie en justitie), lid algemeen en dagelijks bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord (plaatsvervangend voorzitter), inclusief brandweer, rampenbestrijding, opruiming explosieven, dierenopvang, schouwingen, e.d., bijzondere wetten (drank- en horecawet, lijkbezorging, Zondagswet, APV), bestuursorganen, bestuursondersteuning en kabinetszaken), Integrale Veiligheid / Integrale handhaving (veilige woon- en leefomgeving (waaronder high impact crimes, onveiligheidsgevoelens), bedrijven en veiligheid (waaronder bedrijventerreinen, winkelcentra, toerisme en onveiligheid, grootschalige evenementen), veiligheid en jeugd (overlast jeugdgroepen en criminele jeugdgroepen), veiligheidshuis, stadstoezicht), Klachtenregeling,
Bevolkingszaken, persoonsregistratie en verkiezingen, Bestuurlijke en (EU)regionale samenwerking, Representatie en externe betrekkingen (eerstverantwoordelijke voor het onderhouden van met name de algemene contacten met andere nationale en internationale publieke instanties (waaronder mondiale vorming), Dualisme en Integriteit.

Bestuursperiode 2014-2018
Rianne Donders-De Leest (CDA) heeft in haar portefeuille: openbare orde en bestuurszaken, integrale veiligheid, bevolkingszaken, persoonsregistratie en verkiezingen, bestuurlijke en regionale samenwerking (coördinerend), externe betrekkingen en dualisme.

Rianne Donders-de Leest is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Roermond. Rianne Donders-de Leest is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Roermond.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In april 2018 is Rianne Donders informateur (verkenner) bij de coalitieonderhandelingen in de gemeente Nuenen.

Rianne Donders-de Leest is DB-lid communicatie bij het CDA landelijk.

Dhr. Jack Mestrom

Functie: Cluster-/sectorhoofdIn dienst sinds: september 2010 (8 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Teamleider publiekszaken
Waarnemend afdelingshoofd Publiekszaken.