Overheid in Limburg

Gemeente Roermond (Limburg)

Pagina 1 van 7 (70 resultaten)

Dhr. Bart Lickfeld

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2015-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2014 tot april 2015 was Bart Lickfeld vice-fractievoorzitter VVD. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bart Lickfeld 61 voorkeurstemmen.

Dhr. Michiel Huurdeman

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker VVD (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2002 (15 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot april 2015 is Michiel Huurdeman fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Roermond.
     
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Michiel Huurdeman 804 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is Michiel Huurdeman lijsttrekker van de VVD in de gemeente Roermond. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Michiel Huurdeman 321 voorkeurstemmen. 

Voor zijn raadslidmaatschap was Michiel Huurdeman vier jaar commissielid.

Dhr. Ernest Oele

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 3 maanden in dienst)
Aanverwant:2014Dhr. Ernest Oele, Raadslid, VVD, gemeente Roermond

Mevr. Raja Fick-Moussaoui

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Raja Fick-Moussaoui (VVD) heeft in haar portefeuille: Openbare ruimte en stedelijk beheer ((inrichting openbare ruimte op basis van ruimtelijke plannen, onderhoud en beheer van de niet gebouwde omgeving (waaronder beheerplannen, gemeentelijk waterbeheer, rioleringen en hoogwaterbescherming, begraven en cremeren en stadsparken), wijkschouw)), Verkeer en infrastructuur ((verkeers- en vervoersbeleid, parkeerbeheer)), Milieu en afval ((bescherming en sanering bodem, water, lucht, milieuvergunningen en handhaving, afvalinzameling en verwerking)), Duurzaamheid (coördinerend), Bovenlokaal bestuurlijke handhaving in het kader van verkeer en milieu, Ruimtelijke ordening ((bestemmingsplannen,
uitvoering bouwprojecten, vergunningverlening en bouwtoezicht, ruimtelijke kwaliteitszorg, gemeentelijke grondexploitaties)), Natuur en landschap ((natuurvisies en ontwikkeling)).

Raja Fick-Moussaoui is projectwethouder grote infrastructurele werken.

Dhr. Leon Coenen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Stadspartij Roermond (SPR)
Politiek leider Stadspartij Roermond (SPR)
Lijsttrekker Stadspartij Roermond (SPR) (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: januari 1999 (18 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft lijsttrekker Leon Coenen 586 voorkeurstemmen.
     
Gemeenteraadslid Leon Coenen is fractievoorzitter van de Stadspartij Roermond in de gemeenteraad van Roermond.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Roermond) heeft Stadspartij Roermond 944 stemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Leon Coenen 464 voorkeurstemmen. 


Dhr. Ali Bayrak

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2007 (10 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Aly Bayrak was eerder PvdA-fractievoorzitter.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ali Bayrak 312 voorkeurstemmen.
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Ali Bayrak 482 voorkeurstemmen. 

Dhr. Richard Heijmann

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2014-)
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2013 (4 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Richard Heijmann 418 voorkeurstemmen.
   
Vanaf september 2013 is gemeenteraadslid Richard Heijmann fractievoorzitter van de fractie PvdA Roermond. Richard Heijmann is lijsttrekker namens de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Dhr. Gerard Ijff

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2002 (15 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, SportToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Gerard Ijff (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Wijkbeheer en wijkontwikkeling ((integrale wijkontwikkelingsplannen, wijkprojecten, wijkraden en buurtverenigingen, wijkaccommodaties, dorpsontwikkelingsplannen)), Projectwethouder Donderberg. Sociale Zaken ((sociale voorzieningen, beleid en uitvoering Wet werk en bijstand en verwante wetten betreffende inkomens-voorziening)), Arbeidsmarktbeleid ((uitvoering participatiewet, arbeidsmarktvoorzieningen, sociale werkvoorziening (Westrom), ontwikkeling vraagzijde arbeidsmarkt)), Sport en sportaccommodaties ((sportbeleid, sportstimulering (breedtesport in relatie met Wmo oppakken), beheer en exploitatie sportaccommodaties)), Integratie, inburgering, opvang asielzoekers en statushouders.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Gerard Ijff heeft in zijn portefeuille: openbare ruimte, natuur, milieu, afval en verantwoordelijk voor de sport in de gemeente Roermond. Vanaf december 2012 krijgt wethouder Ijff tevens de portefeuille Ruimtelijke Ordening.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2016 is Gerard Ijff benoemd tot VNG-commissielid Werk & Inkomen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Gerard Ijff 906 voorkeurstemmen. 

Dhr. Hay Hutjens

Functie: RaadslidPolitiek: Liberale Volkspartij Roermond (LVR)
Oppositie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hay Hutjens 117 voorkeurstemmen.
   
Tot 16 september 2013 was Hay Hutjens gemeenteraadslid namens de VVD. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Hay Hutjens 207 voorkeurstemmen. 

Dhr. Jos van Rey

Functie: RaadslidPolitiek: Liberale Volkspartij Roermond (LVR)
Oppositie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Aanverwant:2011 - 2012Dhr. Jos van Rey, Lid van de 1e kamer, VVD, Eerste Kamer1998 - 2012Dhr. Jos van Rey, Wethouder, VVD Roermond, gemeente Roermond1995 - 2011Dhr. Jos van Rey, Statenlid, VVD, Provincie Limburg1982 - 1998Dhr. Jos van Rey, Lid van de 2e kamer, VVD, Tweede Kamer