Overheid in Limburg

Gemeente Roermond (Limburg)

Pagina 1 van 7 (70 resultaten)

Dhr. Ernest Oele

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2017-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Aanverwant:2014Dhr. Ernest Oele, Raadslid, VVD, gemeente Roermond

Dhr. Michiel Huurdeman

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker VVD (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2002 (15 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
In september 2017 geeft Michiel Huurdeman aan dat hij als raadslid stopt bij de volgende verkiezingen (2018).
  
Tot april 2015 is Michiel Huurdeman fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Roermond.
     
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Michiel Huurdeman 804 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is Michiel Huurdeman lijsttrekker van de VVD in de gemeente Roermond. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Michiel Huurdeman 321 voorkeurstemmen. 

Voor zijn raadslidmaatschap was Michiel Huurdeman vier jaar commissielid.

Mevr. Sabine Koopman-Lyon

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: oktober 2017 (3 maanden in dienst)

Mevr. Raja Fick-Moussaoui

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Raja Fick-Moussaoui (VVD) heeft in haar portefeuille: Openbare ruimte en stedelijk beheer ((inrichting openbare ruimte op basis van ruimtelijke plannen, onderhoud en beheer van de niet gebouwde omgeving (waaronder beheerplannen, gemeentelijk waterbeheer, rioleringen en hoogwaterbescherming, begraven en cremeren en stadsparken), wijkschouw)), Verkeer en infrastructuur ((verkeers- en vervoersbeleid, parkeerbeheer)), Milieu en afval ((bescherming en sanering bodem, water, lucht, milieuvergunningen en handhaving, afvalinzameling en verwerking)), Duurzaamheid (coördinerend), Bovenlokaal bestuurlijke handhaving in het kader van verkeer en milieu, Ruimtelijke ordening ((bestemmingsplannen,
uitvoering bouwprojecten, vergunningverlening en bouwtoezicht, ruimtelijke kwaliteitszorg, gemeentelijke grondexploitaties)), Natuur en landschap ((natuurvisies en ontwikkeling)).

Raja Fick-Moussaoui is projectwethouder grote infrastructurele werken.

Dhr. Leon Coenen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Stadspartij Roermond (SPR)
Politiek leider Stadspartij Roermond (SPR)
Lijsttrekker Stadspartij Roermond (SPR) (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: januari 1999 (19 jaar, 23 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft lijsttrekker Leon Coenen 586 voorkeurstemmen.
     
Gemeenteraadslid Leon Coenen is fractievoorzitter van de Stadspartij Roermond in de gemeenteraad van Roermond.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Roermond) heeft Stadspartij Roermond 944 stemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Leon Coenen 464 voorkeurstemmen. 


Dhr. Richard Heijmann

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2014-)
Lijsttrekker PvdA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2013 (4 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Richard Heijmann 418 voorkeurstemmen.
   
Vanaf september 2013 is gemeenteraadslid Richard Heijmann fractievoorzitter van de fractie PvdA Roermond. Richard Heijmann is lijsttrekker namens de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Dhr. Gerard Ijff

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2002 (15 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, SportToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Gerard Ijff (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Wijkbeheer en wijkontwikkeling ((integrale wijkontwikkelingsplannen, wijkprojecten, wijkraden en buurtverenigingen, wijkaccommodaties, dorpsontwikkelingsplannen)), Projectwethouder Donderberg. Sociale Zaken ((sociale voorzieningen, beleid en uitvoering Wet werk en bijstand en verwante wetten betreffende inkomens-voorziening)), Arbeidsmarktbeleid ((uitvoering participatiewet, arbeidsmarktvoorzieningen, sociale werkvoorziening (Westrom), ontwikkeling vraagzijde arbeidsmarkt)), Sport en sportaccommodaties ((sportbeleid, sportstimulering (breedtesport in relatie met Wmo oppakken), beheer en exploitatie sportaccommodaties)), Integratie, inburgering, opvang asielzoekers en statushouders.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Gerard Ijff heeft in zijn portefeuille: openbare ruimte, natuur, milieu, afval en verantwoordelijk voor de sport in de gemeente Roermond. Vanaf december 2012 krijgt wethouder Ijff tevens de portefeuille Ruimtelijke Ordening.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2016 is Gerard Ijff benoemd tot VNG-commissielid Werk & Inkomen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Gerard Ijff 906 voorkeurstemmen. 

Dhr. Ali Bayrak

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2007 (11 jaar, 21 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Aly Bayrak was eerder PvdA-fractievoorzitter.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ali Bayrak 312 voorkeurstemmen.
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Ali Bayrak 482 voorkeurstemmen. 

Dhr. Bert Achten

Functie: RaadslidPolitiek: Liberale Volkspartij Roermond (LVR)
Oppositie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: maart 2002 (15 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bert Achten 284 voorkeurstemmen.
   
Tot 16 september 2013 was Bert Achten gemeenteraadslid namens de VVD. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Bert Achten 464 voorkeurstemmen. 

Mevr. Lieke van der Stelt

Functie: RaadslidPolitiek: Liberale Volkspartij Roermond (LVR)
Oppositie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
 Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Lieke van der Stelt 107 voorkeurstemmen.