Overheid in Limburg

Gemeente Roermond (Limburg)

Pagina 2 van 7 (68 resultaten)

Mevr. Marij Cox-Sevenich

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 23 dagen in dienst)

Mevr. Carla de Groot

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 20 dagen in dienst)

Dhr. Jos de Kunder

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2013 (6 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jos de Kunder was in de raadsperiode 2006 - 2010 burgerraadslid bij de commissie Ruimte.

Dhr. Wilbert Dekker

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Aanverwant:2013 - 2014Dhr. Wilbert Dekker, Raadslid, D66, gemeente Roermond

Mevr. Kim Dekkers

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: juni 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en Volkshuisvesting

Mevr. Ivonne Delissen

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: mei 2012 (6 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, WelzijnWerkzaamheden bij de Overheid:
Ivonne Delissen is beleidsmedewerker Welzijn bij de gemeente Roermond (vanaf 2012). Vanaf 2016 is Ivonne Delissen beleidsmedewerker Sport en Bewegen. Van 2007 tot 2012 was Ivonne Delissen beleidsondersteuning medewerker van het cluster Sport & Bewegen.

Mevr. Anouk Dolmans

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 20 dagen in dienst)

Mevr. Rianne Donders-de Leest

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Rianne Donders-De Leest (CDA) heeft in haar portefeuille: Openbare orde en bestuurszaken (werkwijze van en communicatie met handhavings- en opsporingsorganisaties (politie en justitie), lid algemeen en dagelijks bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord (plaatsvervangend voorzitter), inclusief brandweer, rampenbestrijding, opruiming explosieven, dierenopvang, schouwingen, e.d., bijzondere wetten (drank- en horecawet, lijkbezorging, Zondagswet, APV), bestuursorganen, bestuursondersteuning en kabinetszaken), Integrale Veiligheid / Integrale handhaving (veilige woon- en leefomgeving (waaronder high impact crimes, onveiligheidsgevoelens), bedrijven en veiligheid (waaronder bedrijventerreinen, winkelcentra, toerisme en onveiligheid, grootschalige evenementen), veiligheid en jeugd (overlast jeugdgroepen en criminele jeugdgroepen), veiligheidshuis, stadstoezicht), Klachtenregeling,
Bevolkingszaken, persoonsregistratie en verkiezingen, Bestuurlijke en (EU)regionale samenwerking, Representatie en externe betrekkingen (eerstverantwoordelijke voor het onderhouden van met name de algemene contacten met andere nationale en internationale publieke instanties (waaronder mondiale vorming), Dualisme en Integriteit.

Bestuursperiode 2014-2018
Rianne Donders-De Leest (CDA) heeft in haar portefeuille: openbare orde en bestuurszaken, integrale veiligheid, bevolkingszaken, persoonsregistratie en verkiezingen, bestuurlijke en regionale samenwerking (coördinerend), externe betrekkingen en dualisme.

Rianne Donders-de Leest is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Roermond. Rianne Donders-de Leest is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Roermond.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In april 2018 is Rianne Donders informateur (verkenner) bij de coalitieonderhandelingen in de gemeente Nuenen.

Rianne Donders-de Leest is DB-lid communicatie bij het CDA landelijk.

Dhr. Ron Evers

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: januari 2008 (11 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Projectcoördinator - Verkeerskundig specialist.

Dhr. Rens Evers

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Rens Evers heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid (uitvoering duurzaamheidsvisie), Openbare ruimte en stedelijk beheer (inrichting openbare ruimte op basis van ruimtelijke plannen, onderhoud en beheer van de niet gebouwde omgeving (waaronder beheerplannen, gemeentelijk waterbeheer, rioleringen, begraven en cremeren en stadsparken, wijkschouw), Mobiliteit en infrastructuur (verkeers- en vervoersbeleid, parkeerbeheer), Groene leefomgeving en grondstoffen (bescherming en sanering bodem, water, lucht, milieubeleid, afvalinzameling en verwerking), Natuur en landschap en water (natuurvisies en ontwikkeling, water), Wijkontwikkeling en wijkgericht werken (
integrale wijkontwikkelingsplannen, wijkprojecten, wijkraden en buurtverenigingen, wijkaccommodaties (beleid), dorpsontwikkelingsplannen), Omgevingswet (implementatie), Omgevingsvergunningen en Projectwethouder Stationsomgeving.