Overheid in Limburg

Gemeente Roermond (Limburg)

Pagina 2 van 8 (71 resultaten)

Mevr. Carla de Groot

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Dhr. Jos de Kunder

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2013 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jos de Kunder was in de raadsperiode 2006 - 2010 burgerraadslid bij de commissie Ruimte.

Dhr. Wilbert Dekker

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 12 maanden in dienst)
Aanverwant:2013 - 2014Dhr. Wilbert Dekker, Raadslid, D66, gemeente Roermond

Mevr. Kim Dekkers

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: juni 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en Volkshuisvesting

Mevr. Ivonne Delissen

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: mei 2012 (6 jaar, 25 dagen in dienst)
Portefeuille: Sport, WelzijnWerkzaamheden bij de Overheid:
Ivonne Delissen is beleidsmedewerker Welzijn bij de gemeente Roermond (vanaf 2012). Vanaf 2016 is Ivonne Delissen beleidsmedewerker Sport en Bewegen. Van 2007 tot 2012 was Ivonne Delissen beleidsondersteuning medewerker van het cluster Sport & Bewegen.

Mevr. Anouk Dolmans

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Mevr. Rianne Donders-de Leest

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: januari 2014 (4 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2014-2018
Rianne Donders-De Leest (CDA) heeft in haar portefeuille: openbare orde en bestuurszaken, integrale veiligheid, bevolkingszaken, persoonsregistratie en verkiezingen, bestuurlijke en regionale samenwerking (coördinerend), externe betrekkingen en dualisme.

Burgemeester Rianne Donders-de Leest is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Roermond. Rianne Donders-de Leest is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Roermond.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In april 2018 is Rianne Donders informateur (verkenner) bij de coalitieonderhandelingen in de gemeente Nuenen.

Rianne Donders-de Leest is DB-lid communicatie bij het CDA landelijk.

Mevr. Raja Fick-Moussaoui

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 maand in dienst)

Mevr. Raja Fick-Moussaoui

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: mei 2014Uit dienst vanaf: mei 2018 (4 jaar, 12 dagen in dienst geweest)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Raja Fick-Moussaoui (VVD) heeft in haar portefeuille: Openbare ruimte en stedelijk beheer ((inrichting openbare ruimte op basis van ruimtelijke plannen, onderhoud en beheer van de niet gebouwde omgeving (waaronder beheerplannen, gemeentelijk waterbeheer, rioleringen en hoogwaterbescherming, begraven en cremeren en stadsparken), wijkschouw)), Verkeer en infrastructuur ((verkeers- en vervoersbeleid, parkeerbeheer)), Milieu en afval ((bescherming en sanering bodem, water, lucht, milieuvergunningen en handhaving, afvalinzameling en verwerking)), Duurzaamheid (coördinerend), Bovenlokaal bestuurlijke handhaving in het kader van verkeer en milieu, Ruimtelijke ordening ((bestemmingsplannen,
uitvoering bouwprojecten, vergunningverlening en bouwtoezicht, ruimtelijke kwaliteitszorg, gemeentelijke grondexploitaties)), Natuur en landschap ((natuurvisies en ontwikkeling)).

Raja Fick-Moussaoui is projectwethouder grote infrastructurele werken.

Mevr. Sandra Franssen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2013 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: P&OWerkzaamheden bij de Overheid:
Sandra Franssen is hoofd van de afdeling Strategie en Bestuur bij de gemeente Roermond. Van 2009 tot 2013 was Sandra Franssen directiesecretaris en van 2005 tot 2009 raadsadviseur en secretaris van de rekenkamercommissie.