Overheid in Limburg

Gemeente Roermond (Limburg)

Pagina 3 van 7 (70 resultaten)

Dhr. Han Geraedts

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: oktober 2011 (6 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Han Geraedts is gemeentesecretaris van de gemeente Roermond. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Roermond. Ook is Han Geraedts algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Eerder was Han Geraedts gemeentesecretaris van de gemeente Maasdonk en hij was hoofd Ruimtelijke Ordening (RO) van de Provincie Noord-Brabant.

Han Geraedts is DB-lid, Secretarissenkring Noord Oost Brabant.
Han Geraedts is DB-lid, Ambtelijk Regieteam Regio Noordoost Brabant.
Aanverwant:2011Dhr. Han Geraedts, Gemeentesecretaris, gemeente Maasdonk

Dhr. Ruud Goossens

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: februari 2011 (6 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Ruud Goossens is organisatieadviseur in de gemeente Roermond. Hij geeft leiding aan projecten ter verbetering van de bedrijfsvoering en de gemeentelijke dienstverlening in Roermond.

Dhr. Leon Guffens

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5

Portefeuille: Openbare werkenWerkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Leon Guffens 271 voorkeurstemmen.
     
Gemeenteraadslid Leon Guffens is lid van de commissie Openbare Werken.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Leon Guffens 337 voorkeurstemmen. 

Dhr. Richard Heijmann

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2014-)
Lijsttrekker PvdA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2013 (4 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Richard Heijmann 418 voorkeurstemmen.
   
Vanaf september 2013 is gemeenteraadslid Richard Heijmann fractievoorzitter van de fractie PvdA Roermond. Richard Heijmann is lijsttrekker namens de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Mevr. Lilian Hoenen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: september 2002 (15 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: Hoofd Concernondersteuning.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2008 tot 2016 is Lilian Hoenen afdelingshoofd Facilitaire Zaken in de gemeente Roermond. Van 2002 tot 2008 is ze hoofd Stadhuisbeheer.

Dhr. Hay Hutjens

Functie: RaadslidPolitiek: Liberale Volkspartij Roermond (LVR)
Oppositie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hay Hutjens 117 voorkeurstemmen.
   
Tot 16 september 2013 was Hay Hutjens gemeenteraadslid namens de VVD. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Hay Hutjens 207 voorkeurstemmen. 

Dhr. Michiel Huurdeman

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker VVD (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2002 (15 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
In september 2017 geeft Michiel Huurdeman aan dat hij als raadslid stopt bij de volgende verkiezingen (2018).
  
Tot april 2015 is Michiel Huurdeman fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Roermond.
     
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Michiel Huurdeman 804 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is Michiel Huurdeman lijsttrekker van de VVD in de gemeente Roermond. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Michiel Huurdeman 321 voorkeurstemmen. 

Voor zijn raadslidmaatschap was Michiel Huurdeman vier jaar commissielid.

Dhr. Gerard Ijff

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2002 (15 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, SportToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Gerard Ijff (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Wijkbeheer en wijkontwikkeling ((integrale wijkontwikkelingsplannen, wijkprojecten, wijkraden en buurtverenigingen, wijkaccommodaties, dorpsontwikkelingsplannen)), Projectwethouder Donderberg. Sociale Zaken ((sociale voorzieningen, beleid en uitvoering Wet werk en bijstand en verwante wetten betreffende inkomens-voorziening)), Arbeidsmarktbeleid ((uitvoering participatiewet, arbeidsmarktvoorzieningen, sociale werkvoorziening (Westrom), ontwikkeling vraagzijde arbeidsmarkt)), Sport en sportaccommodaties ((sportbeleid, sportstimulering (breedtesport in relatie met Wmo oppakken), beheer en exploitatie sportaccommodaties)), Integratie, inburgering, opvang asielzoekers en statushouders.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Gerard Ijff heeft in zijn portefeuille: openbare ruimte, natuur, milieu, afval en verantwoordelijk voor de sport in de gemeente Roermond. Vanaf december 2012 krijgt wethouder Ijff tevens de portefeuille Ruimtelijke Ordening.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2016 is Gerard Ijff benoemd tot VNG-commissielid Werk & Inkomen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Gerard Ijff 906 voorkeurstemmen. 

Dhr. Ger Julicher

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Demokraten Swalmen (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Wim Kemp

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Aanverwant:2004 - 2014Dhr. Wim Kemp, Wethouder, CDA, gemeente Roermond