Overheid in Limburg

Gemeente Roermond (Limburg)

Pagina 5 van 8 (71 resultaten)

Mevr. Alice Pasmans

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: oktober 2008 (10 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale ZakenWerkzaamheden bij de Overheid:
Alice Pasmans is teamleider Educatie (afdeling Sociale Zaken) bij de gemeente Roermond.

Mevr. Marijke Pelman

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: november 2007 (11 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Marijke Pelman is afdelingshoofd Publiekszaken in de gemeente Roermond.
Aanverwant:2002 - 2007Mevr. Marijke Pelman, Hoofdafdeling, gemeente Echt-Susteren

Dhr. Dré Peters

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Liberale Volkspartij Roermond (LVR)
Politiek leider Liberale Volkspartij Roermond (LVR)
Lijsttrekker Liberale Volkspartij Roermond (LVR) (2010, 2014)
Oppositie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: januari 1983 (36 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft LVR-lijsttrekker Dré Peters 1.122 voorkeurstemmen.
 
Gemeenteraadslid Dré Peters is fractievoorzitter van de Liberale Partij (LP) in de gemeente Roermond.
    
Tot 16 september 2013 was Dré Peters gemeenteraadslid (fractievoorzitter) namens de VVD.

Dré Peters is plaatsvervangend raadsvoorzitter.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Dré Peters 1.521 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Roermond) heeft VVD Roermond 7.496 stemmen.


Dhr. Ben Peters

Functie: RaadslidPolitiek: Liberale Volkspartij Roermond (LVR)
Oppositie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ben Peters 346 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2009 - heden Dhr. Ben Peters, Raadslid, CDA, gemeente Grave1992 - 1997Dhr. Ben Peters, Bureauhoofd, Provincie Noord-Brabant

Dhr. Ferdinand Pleyte

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2013 (6 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Cultuur, Monumentaal erfgoed, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ferdinand Pleyte (D66) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs en educatie (reguliere onderwijsvoorzieningen, volwassenenonderwijs, bibliotheek, kinderopvang (waaronder peuterspeelzalen, voor- en vroegschoolse opvang, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven), Cultuur (cultuurbehoud (waaronder Cuypershuis, Historiehuis en Gemeentearchief), kunst- en cultuurbeleid, culturele organisaties en instellingen), Diversiteit (integratie en inburgering, opvang asielzoekers en statushouders), Monumenten, erfgoed en archeologie & Projectwethouder Wijkontwikkelingsplan Donderberg.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ferdinand Pleyte (D66) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs en educatie ((reguliere onderwijsvoorzieningen, volwassenenonderwijs, kinderopvang (waaronder peuterspeelzalen, voor- en vroegschoolse opvang, buiten-schoolse opvang en kinderdagverblijven)), Cultuur ((ECI Cultuurfabriek (poppodium, film, theater, cultuureducatie, expositie),
cultuurbehoud (waaronder Cuypershuis, Historiehuis en Gemeentearchief),
kunst- en cultuurbeleid, volkscultuur (waaronder culturele organisaties),
bibliotheek)), Monumenten en archeologie, Innovatie (coördinerend): de nieuwe gemeente en aanjagende rol).

Bestuursperiode 2013-2014
Wethouder Ferdinand Pleyte heeft in zijn portefeuille: economische zaken, regionale samenwerking, financiën, kerntakendiscussie, grondzaken en eigendommen.
Werkzaamheden bij de Overheid:

 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ferdinand Pleyte 881 voorkeurstemmen. Ferdinand Pleyte is lijsttrekker voor D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 (gemeente Roermond).

Tot december 2012 was Ferdinand Pleyte gemeenteraadslid (fractievoorzitter) van D66 Roermond.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Roermond) heeft D66 Roermond 1.006 stemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 behaalde Ferdinand Pleyte 365 voorkeurstemmen. In 2010 was Ferdinand Pleyte lijsttrekker voor D66.


Mevr. Marloes Pril

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: november 2006 (12 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: SubsidiesWerkzaamheden bij de Overheid:


Marloes Pril is subsidieadviseur bij de gemeente Roermond. 


Dhr. Stefan Raedts

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Strateeg / Innovatieadviseur.

Mevr. Nicole Ramaekers

Functie: DirecteurIn dienst sinds: december 2013 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening Toelichting: Locosecretaris.

Mevr. Angela Sanders

Functie: RaadslidPolitiek: Demokraten Swalmen
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Frans Schreurs

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Demokraten Swalmen
Lijsttrekker Demokraten Swalmen (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, P&O, Belastingen, Sport, BurgerzakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Frans Schreurs (Demokraten Swalmen) heeft in zijn portefeuille: Financiën (financiën, begroting, jaarrekening, kadernota, tussentijdse rapportages, belastingen, heffingen en tarieven, vermogensbeheer), Grondzaken en eigendommen (aangelegenheden omtrent transacties en beheer van gronden en gebouwen), Juridische zaken en kwaliteitszorg (bezwaar en beroep), Personeel, organisatie en informatievoorziening (personeels- en formatiebeleid, organisatieontwikkeling, dienstverlening, klantcontactcentrum, informatie- en communicatietechnologie, facilitaire zaken), Sport en sportaccommodaties (sportbeleid, beheer en exploitatie sportaccommodaties).

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Frans Schreurs (Demokraten Swalmen) heeft in zijn portefeuille: Financiën ((financiën, kerntakendiscussie, begroting, jaarrekening, kadernota, tussentijdse rapportages, belastingen, heffingen en tarieven, vermogensbeheer)), Juridische zaken en kwaliteitszorg, Grondzaken en eigendommen ((aangelegenheden omtrent transacties en beheer van gronden en gebouwen)), Personeel, organisatie en informatievoorziening
((personeels- en formatiebeleid, organisatieontwikkeling, excellente dienstverlening, klantcontactcentrum, informatie- en communicatietechnologie)).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Demokraten Swalmen-lijsttrekker Frans Schreurs 584 voorkeurstemmen.