Overheid in Limburg

Gemeente Schinnen (Limburg)

Pagina 1 van 4 (31 resultaten)

Dhr. Karel Wolff

Functie: WethouderPolitiek: Vernieuwingsgroep
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: augustus 2012 (6 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Ruimtelijke ordening , Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Karel Wolff (Vernieuwingsgroep) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening-kernen, bouwen, wonen, grondzaken, Decentralisatie AWBZ/WMO-uitvoering, Verkeer-beleid, Afval en Woonwagenzaken.

Karel Wolff is de derde locoburgemeester bij de gemeente Schinnen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2012-2014
Wethouder Karel Wolff heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Monumentenzorg, Gemeentefinanciën en verantwoordelijk voor de Openbare werken in de gemeente Schinnen. Wethouder Karel Wolff is de tweede locoburgemeester van de gemeente Schinnen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Karel Wolff (Vernieuwingsgroep) 11 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010Dhr. Karel Wolff, Raadslid, PvdA Landgraaf, gemeente Landgraaf

Dhr. Peter Janssen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Financiën, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Peter Janssen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Decentralisaties sociaal domein-financiën, Decentralisatie jeugdzorg-uitvoering, Onderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang en het Accommodaties-beheer.

Peter Janssen is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Schinnen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter Janssen (CDA) 266 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010Dhr. Peter Janssen, Raadslid, CDA Rijswijk, gemeente Rijswijk2010 - 2014Dhr. Peter Janssen, Raadslid, CDA, gemeente Schinnen

Dhr. Roy van der Broek

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juli 2013 (5 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Mobiliteit, Onderwijs, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Roy van der Broek (CDA) heeft in zijn portefeuille: Decentralisaties sociaal domein-beleid en algehele integratie en coördinatie, Participatiewet-uitvoering, sociale werkvoorziening, Economische zaken, Leefbaarheid kernen, dorpsontwikkelingsplannen-beleid, Breed welzijn, accommodaties-beleid, Buitendienst en groenbeheer.

Roy van der Broek is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Schinnen.


Bestuursperiode 2013-2014
Wethouder Roy van der Broek (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bijzonder basisonderwijs • Schoollogopedie • Onderwijsbegeleiding • Onderwijsachterstandenbeleid/VVE • Peuterspeelzalen • Kinderopvang • Vervoer van leerlingen • Volwasseneneducatie • Bibliotheekwerk • Muziekonderwijs • Binnen- en buitensport • Muziekverenigingen/schutterijen, etc. • Kunst en cultuur • Speelvoorzieningen/kermissen • Kleine kernen/vitaal platteland • Gemeenschapsvoorzieningen • Vrijwilligerswerk • Jeugd- en jongerenwerk/jeugdbeleid • Huishoudelijke verzorging WMO • Wet voorzieningen gehandicapten/WMO • Gezondheidszorg
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Roy van der Broek 232 voorkeurstemmen.

Mevr. Jeannette Quadvlieg-van Dam

Functie: WethouderPolitiek: Vernieuwingsgroep
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: oktober 2015 (3 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Jeannette Quadvlieg-van Dam (Vernieuwingsgroep) heeft in haar portefeuille: Decentralisatie AWBZ/WMO-uitvoering
Dienstverlening, burgerparticipatie, Duurzaamheid-beleid en algehele integratie en coördinatie, Riolen, pompgemalen, openbare verlichting, Communicatie, voorlichting, GGD, Recreatie, toerisme en Leerlingenvervoer.

Dhr. Léon Frissen

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2015 (3 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Léon Frissen heeft in zijn portefeuille: Bestuur, bestuursorganen, Strategie, Intergemeentelijke samenwerking, Openbare orde, veiligheid, Burgerzaken, vreemdelingen, inburgering, Integriteit, Handhaving en AWACS.

Léon Frissen is waarnemend .

De waarnemend is voorzitter van het college van en wethouders en tevens van de gemeenteraad in Schinnen. De heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van en wethouders wel. In het college heeft de , net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de een aantal eigen taken in de hoedanigheid van . Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat hij aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.

Dhr. Frank Konings

Functie: VoorzitterIn dienst sinds: februari 2007 (11 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en VeiligheidToelichting: Voorzitter ombudscommissie.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2007 tot 2014 is Frank Konings lid van de bezwarencommissie bij de gemeente Schinnen.

Dhr. Frits Roberts

Functie: RaadslidPolitiek: Vernieuwingsgroep
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Frits Roberts (Vernieuwingsgroep) 104 voorkeurstemmen.

Dhr. Hub Franssen

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: oktober 2010 (8 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hub Franssen (CDA) 262 voorkeurstemmen.

Dhr. Wim Meens

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Wim Meens (CDA) 176 voorkeurstemmen.

Mevr. Henriëtte Thuis

Functie: RaadslidPolitiek: Vernieuwingsgroep
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: december 2007 (11 jaar, 14 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Henriëtte Thuis (Vernieuwinsgroep) 434 voorkeurstemmen.
      
Henriëtte Thuis was eerder wethouder in Schinnen (2006-2007) en raadslid (2002-2006).