Overheid in Limburg

Gemeente Schinnen (Limburg)

Pagina 1 van 4 (31 resultaten)

Dhr. Roy van der Broek

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juli 2013 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Mobiliteit, Onderwijs, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Roy van der Broek (CDA) heeft in zijn portefeuille: Decentralisaties sociaal domein-beleid en algehele integratie en coördinatie, Participatiewet-uitvoering, sociale werkvoorziening, Economische zaken, Leefbaarheid kernen, dorpsontwikkelingsplannen-beleid, Breed welzijn, accommodaties-beleid, Buitendienst en groenbeheer.

Roy van der Broek is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Schinnen.


Bestuursperiode 2013-2014
Wethouder Roy van der Broek (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bijzonder basisonderwijs • Schoollogopedie • Onderwijsbegeleiding • Onderwijsachterstandenbeleid/VVE • Peuterspeelzalen • Kinderopvang • Vervoer van leerlingen • Volwasseneneducatie • Bibliotheekwerk • Muziekonderwijs • Binnen- en buitensport • Muziekverenigingen/schutterijen, etc. • Kunst en cultuur • Speelvoorzieningen/kermissen • Kleine kernen/vitaal platteland • Gemeenschapsvoorzieningen • Vrijwilligerswerk • Jeugd- en jongerenwerk/jeugdbeleid • Huishoudelijke verzorging WMO • Wet voorzieningen gehandicapten/WMO • Gezondheidszorg
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Roy van der Broek 232 voorkeurstemmen.

Mevr. Jeannette Quadvlieg-van Dam

Functie: WethouderPolitiek: Vernieuwingsgroep
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: oktober 2015 (2 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Jeannette Quadvlieg-van Dam (Vernieuwingsgroep) heeft in haar portefeuille: Decentralisatie AWBZ/WMO-uitvoering
Dienstverlening, burgerparticipatie, Duurzaamheid-beleid en algehele integratie en coördinatie, Riolen, pompgemalen, openbare verlichting, Communicatie, voorlichting, GGD, Recreatie, toerisme en Leerlingenvervoer.

Dhr. Karel Wolff

Functie: WethouderPolitiek: Vernieuwingsgroep
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: augustus 2012 (5 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Openbare werken, Mobiliteit, Wonen en Volkshuisvesting, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Karel Wolff (Vernieuwingsgroep) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening-kernen, bouwen, wonen, grondzaken, Decentralisatie AWBZ/WMO-uitvoering, Verkeer-beleid, Afval en Woonwagenzaken.

Karel Wolff is de derde locoburgemeester bij de gemeente Schinnen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2012-2014
Wethouder Karel Wolff heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Monumentenzorg, Gemeentefinanciën en verantwoordelijk voor de Openbare werken in de gemeente Schinnen. Wethouder Karel Wolff is de tweede locoburgemeester van de gemeente Schinnen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Karel Wolff (Vernieuwingsgroep) 11 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010Dhr. Karel Wolff, Raadslid, PvdA Landgraaf, gemeente Landgraaf

Dhr. Peter Janssen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Financiën, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Peter Janssen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Decentralisaties sociaal domein-financiën, Decentralisatie jeugdzorg-uitvoering, Onderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang en het Accommodaties-beheer.

Peter Janssen is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Schinnen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter Janssen (CDA) 266 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010Dhr. Peter Janssen, Raadslid, CDA Rijswijk, gemeente Rijswijk2010 - 2014Dhr. Peter Janssen, Raadslid, CDA, gemeente Schinnen

Dhr. Lιon Frissen

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Léon Frissen heeft in zijn portefeuille: Bestuur, bestuursorganen, Strategie, Intergemeentelijke samenwerking, Openbare orde, veiligheid, Burgerzaken, vreemdelingen, inburgering, Integriteit, Handhaving en AWACS.

Léon Frissen is waarnemend burgemeester.

De waarnemend burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad in Schinnen. De burgemeester heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat hij aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.

Dhr. Frank Konings

Functie: VoorzitterIn dienst sinds: februari 2007 (11 jaar, 25 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en VeiligheidToelichting: Voorzitter ombudscommissie.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2007 tot 2014 is Frank Konings lid van de bezwarencommissie bij de gemeente Schinnen.

Dhr. Levin de Koster

Functie: RaadslidPolitiek: Vernieuwingsgroep
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Levin de Koster (Vernieuwingsgroep) 266 voorkeurstemmen.

Dhr. Roy Proost

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2001 (17 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot 2014 was Roy Proost fractievoorzitter namens PvdA Schinnen, gemeente Schinnen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Roy Proost (PvdA) 154 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Schinnen) heeft PvdA Schinnen 1.211 stemmen.


Dhr. Loe Hayen

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Loe Hayen (CDA) 90 voorkeurstemmen.

Dhr. Twan Schevers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2007 (11 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Raadslid Twan Schevers is fractievoorzitter CDA Schinnen, gemeente Schinnen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Twan Schevers lijsttrekker van het CDA in de gemeente Schinnen. Bij deze gemeenteraadsverkiezingen heeft Twan Schevers (CDA) 586 voorkeurstemmen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Schinnen) heeft CDA Schinnen 2.033 stemmen.