Overheid in Limburg

Gemeente Sittard-Geleen (Limburg)

Pagina 1 van 1 (9 resultaten)

Dhr. Jos Bessems

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider DNA
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jos Bessems heeft in zijn portefeuille: Binnenstedelijke ontwikkeling (Zitterd Revisited en Geleen centrum), Cultuur, Monumenten, Citymarketing, imagoversterking/ merkontwikkeling, Euregionaal beleid, Sport, Stadsdeelwethouder stadsdeel 2 (Geleen-Centrum, Geleen-Noord, Lindenheuvel, Chemelotsite).

Jos Bessems is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Sjraar Cox

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: oktober 2006 (12 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Sjraar Cox (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Algemene zaken, samenwerking, openbare orde en veiligheid, Coördinatie gemeentelijk beleid, Algemeen bestuurlijke zaken (Bestuursstijl gemeente, exclusief burgerparticipatie, Samenspel raad en college (dualisme), Kabinet, Gemeentelijke regelgeving, Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Klachten, bezwaar en beroep, Verkiezingen, Integriteitsbeleid, Coördinatie lobby, Vergunningen voorbehouden aan de , Toezicht archivering), Openbare Orde en Veiligheid (Coördinatie veiligheidsbeleid, Criminaliteitspreventie, waaronder aanpak vrijstaten, Politie: politiezaken, openbare orde, regional college, driehoeksoverleg, Brandweer: beleid, preventie, repressie, uitvoering taken Besluit risico's zware ongevallen (Brzo), Externe veiligheid, rampenbestrijding en grootschalige projecten), Integrale handhaving (Leerplicht, Bouw, Milieu), Bestuurlijke samenwerking algemeen, Samenwerking binnen de regio Westelijke Mijnstreek,
Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg en Representatie / Protocol.

Coalitieperiode 2014-2018
Sjraar Cox (PvdA) heeft in zijn portefeuille: algemene zaken, samenwerking, openbare orde en veiligheid.

Coalitieperiode 2010-2014
Sjraar Cox heeft in zijn portefeuille: algemene zaken, samenwerking, openbare orde en verantwoordelijk voor de veiligheid van gemeente Sittard-Geleen.

Sjraar Cox is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Sittard-Geleen. Sjraar Cox is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Cox is bestuurslid van de Stuurgroep Regio Westelijke Mijnstreek.  Tevens is Sjraar Cox secretaris van de Vereniging van Limburgse Gemeenten (VLG).

In mei 2019 geeft Sjraar Cox aan dat hij op 15 maart 2019 stopt als burgemeester van Sittard-Geleen.

Sjraar Cox is bestuurslid bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Sjraar Cox is lid van de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit (VNG).
Aanverwant:2002 - 2006Dhr. Sjraar Cox, Burgemeester, PvdA, gemeente Veldhoven1997 - 2002Dhr. Sjraar Cox, Burgemeester, PvdA, gemeente Nuth1982 - 1992Dhr. Sjraar Cox, Raadslid, PvdA Margraten, gemeente Eijsden-Margratenheden Dhr. Sjraar Cox, Ab-lid, PvdA, VNG-bestuur (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Dhr. Leon Geilen

Functie: WethouderPolitiek: GOB
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Openbare werken, Sociale Zaken, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Leon Geilen (GOB) heeft in zijn portefeuille: Wijkgericht werken/kleine kernen (((Doorontwikkeling) wijkgericht werken (integraal), Leefbaarheid kleine kernen)), Burgerparticipatie ((Initiërend en programmatisch; relatie met instrumentarium, waaronder portefeuille wethouder Verblakt-Schmeits)), Leefomgeving ((Beheer openbare ruimte: beleid en uitvoering incl. reclame, waaronder mupiís, cultuuromslag / omgevingsbewust denken en werken en interactieve beleidsvorming., Abriís, (digitale) displays en PRIS (relatie met speelvoorzieningen nieuw, portefeuille wethouder Kamphuis)
Groenvoorziening, boombeheer, openbare verlichting, wegen, Uitvoering hondenbeleid, Waterhuishouding, riolering, Dieren, Gladheidbestrijding, Reiniging, afvalbedrijf, Werkbedrijf, Havens en markten)), Zorg en welzijn ((Collectieve preventieve gezondheidszorg, Collectieve curatieve zorg, Ouderenbeleid, Integrale toegankelijkheid, Welzijnswerk, buurt- en opbouwwerk, Accommodaties, gemeenschapshuizen, inclusief integraal accommodatiebeleid, Vrijwilligersbeleid, WMO 2014 (muv drie decentralisaties); werken volgens kantelingsprincipe, Individuele voorzieningen: woningaanpassing, vervoer, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, ondersteunende begeleiding, psychosociaal, gehandicaptenparkeerkaarten)).

Leon Geilen is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Leon Geilen (GOB) heeft in zijn portefeuille: Leefomgeving, wijkgericht werken en welzijn.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Leon Geilen (G.O.B.) 307 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. Leon Geilen, Raadslid, GOB, gemeente Sittard-Geleen

Mevr. Eefje Joosten

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Burgerzaken, MobiliteitToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Eefje Joosten heeft in haar portefeuille: dienstverlening en mobiliteit.

Eefje Joosten is de 6e locoburgemeester.

Dhr. Gert-Jan Kusters

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Pieter Meekels

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GOB
Lijsttrekker GOB (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: april 2006 (13 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Recreatie / Toerisme, Juridische zaken, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Pieker Meekels (GOB) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, onderwijs (VMBO, MBO en HBO) en arbeidsmarkt ((Economisch beleid, werkgelegenheid, (Acquisitie) bedrijven en kantoren, Wijkeconomie (startersbeleid, kleinschalige bedrijvigheid, bedrijfsverzamelgebouwen)
Structuurfondsen, Vrijetijdseconomie (toerisme en recreatie), Ambulante handel (beleid), Beroepsgerichte scholing, Kennisinfrastructuur (VMBO/MBO/HBO), Arbeidsmarktbeleid en instrumentarium, Arbeidsmarktparticipatie, Onderwijshuisvesting VMBO/MBO/HBO)), Financiën, juridische kwaliteit en I&A ((Algemene middelen (gemeentefonds, treasury, belastingen etc.), Algemeen financieel beleid en beheer, Lastenbeleid, Planning en control, beleidsplanning en monitoring, toetsing beslisdocumenten (beleidskaders en financiële randvoorwaarden), Juridische kwaliteitsbewaking, I&A beleid en coördinatie, Coördinatie bezuinigingen)), Deelnemingen en samenwerkingsrelaties ((Aandeelhouderschappen en andere participaties, Bestuursvertegenwoordigingen)), Vastgoed ((Grondexploitaties, Vastgoed algemeen, exclusief parkeren)), Personeel en organisatie ((Personeelsbeleid, personele aangelegenheden, rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, Organisatie van het gemeentelijk apparaat, Huisvesting facilitair, Bevordering efficiency, cultuuromslag)) en Stadsdeelwethouder stadsdeel 1 ((Guttecoven, Limbricht, Einighausen, Holtum, Buchten, Born, Hondsbroek, Graetheide, Industrie- en havengebied, Wolfrath, Obbicht, Papenhoven en Grevenbicht)).

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Pieker Meekels (GOB) heeft in zijn portefeuille: Economie & Middelen.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Pieter Meekels (GOB) heeft in zijn portefeuille: economie, middelen en verantwoordelijk voor het wijkgericht werken van de gemeente Sittard-Geleen. Wethouder Pieter Meekels is bestuurslid van de Stuurgroep Regio Westelijke Mijnstreek.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Pieter Meekels is lid van de commissie Financiën (VNG).
         
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Pieter Meekels lijsttrekker voor GOB in de gemeente Sittard-Geleen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Pieter Meekels 3.294 voorkeurstemmen.
 
1986-2000
Pieter Meekels is gemeenteraadslid in de gemeente Born.

2001 - 2003
Pieter Meekels is wethouder in de gemeente Sittard-Geleen met de portefeuille: middelen, economie en het wijkgericht werken.

2003 - 2006
Pieter Meekels is gemeenteraadslid in de gemeente Sittard-Geleen. 


Mevr. Kim Schmitz

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Kim Schmitz heeft in haar portefeuille: duurzaamheid, armoedebestrijding en omgevingsbeleid.

Kim Schmitz is de 3de locoburgemeester.

Dhr. Felix van Ballegooij

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Felix van Ballegooij heeft in zijn portefeuille: Leefbaar wonen en bouwen ((Woonmilieus en woningen (incl. bouw- en woonrijpe kavels), Woningbouw en voorraadbeheer, Volkshuisvestingsbudgetten, Herstructurering, Woonwagencentra, WABO en vergunningen (bouwen, sloop reclame), Handhaving bouwen en milieu)), Inkomensondersteuning ((Algemene bijstand levensonderhoud, Inkomensvoorzieningen oudere, arbeidsongeschikte, werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen en statushouders, Bijstandsverlening zelfstandigen, Terugvordering en verhaal, fraudebestrijding)), Participatiewet ((Participatiebedrijf, Gesubsidieerde arbeid, Sociale activering en re-integratie)), Uitvoering sociale werkvoorziening (indicatiestelling, plaatsingen, begeleid werken), Stadsdeelwethouder stadsdeel 4 ((Limbrichterveld, Hoogveld, Handelscentrum Bergerweg, Sittard-Centrum, Sanderbout, Ophoven, Kollenberg-Park, Leijenbroek, Omgeving Watersley)).

Felix van Ballegooij is de 5e locoburgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot juni 2019 is Felix van Ballegooij wethouder voor de SP.

Dhr. Berry van Rijswijk

Functie: WethouderPolitiek: GOB
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Onderwijs, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Berry van Rijswijk heeft in zijn portefeuille: Jeugd en jongeren, Jeugdzorg, Onderwijs en studentenbeleid & Evenementen.

Berry van Rijswijk is de 7e locoburgemeester.