Overheid in Limburg

Gemeente Sittard-Geleen (Limburg)

Pagina 1 van 8 (80 resultaten)

Mevr. Myra Wijnen-Verbruggen

Functie: RaadslidPolitiek: GOB
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Richard Wijnands

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2013 (6 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Richard Wijnands is projectmanager Documentaire Informatiehuishouding bij de gemeente Sittard-Geleen. Van 2008 tot 2013 was Richard Wijnands teamleider.

Dhr. Jos Vroemen

Functie: RaadslidPolitiek: GOB
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: maart 1990 (29 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jos Vroemen (G.O.B.) 425 voorkeurstemmen.

Dhr. Jouke Vis

Functie: GriffierIn dienst sinds: juni 2009 (10 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsgriffier gemeenteraad Sittard-Geleen.Werkzaamheden bij de Overheid:
Jouke Vis is raadsgriffier van de gemeenteraad in Sittard-Geleen. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Sittard-Geleen en de raadscommissies. Jouke Vis is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.
Aanverwant:2003 - 2009Dhr. Jouke Vis, Griffier, gemeente Boxtel

Dhr. Paul Verjans

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GOB (2010-2018)
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: maart 1998 (21 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


In 2018 geeft Paul Verjans aan dat dit zijn laatste raadsperiode is. Hij is meer dan 24 jaar actief in de lokale politiek.

Gemeenteraadslid Paul Verjans is 11 jaar fractievoorzitter namens GOB in de gemeenteraad van Sittard-Geleen (tot eind 2018). 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Paul Verjans (G.O.B.) 586 voorkeurstemmen.
 
Paul Verjans is plaatsvervangend raadsvoorzitter. De vice-voorzitter van de gemeenteraad vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid in de raadsvergadering en neemt de technische leiding van de vergadering op zich. Dit komt voor wanneer de burgemeester bijvoorbeeld geveld is door ziekte. Het voorzitterschap van de raad is functioneel. Paul Verjans behoudt het stemrecht tijdens de raadsvergadering.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Sittard-Geleen) heeft G.O.B. Sittard-Geleen 8.734 stemmen.


Dhr. Berry van Rijswijk

Functie: WethouderPolitiek: GOB
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Onderwijs, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Berry van Rijswijk heeft in zijn portefeuille: Jeugd en jongeren, Jeugdzorg, Onderwijs en studentenbeleid & Evenementen.

Berry van Rijswijk is de 7e locoburgemeester.

Dhr. Eric van Mulken

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: januari 2013 (6 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / JeugdzorgToelichting: Coördinator Jeugd.Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2013 is Eric van Mulken teammanager gebiedsontwikkeling in de gemeente Sittard-Geleen. Eerder was Eric van Mulken teamleider Frontsoffice Dienstverlening en teamleider Belastingen.
Aanverwant:2003 - 2007Dhr. Eric van Mulken, Hoofdafdeling, gemeente Landgraaf

Dhr. Cor van Kaam

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst sinds: januari 2001 (18 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Cor van Kaam is projectmanager (projectmanagement), gemeente Sittard-Geleen.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2008 tot 2011 was Cor van Kaam afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling, van 2005-2008 afdelingshoofd Wijkservices en van 2001-2005 directeur Publiekszaken bij de gemeente Sittard-Geleen.

Van 1991 tot 2001 had Cor van Kaam verschillende leidinggevende functies bij gemeente Geleen.

Mevr. Karlijn van der Graaf

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: augustus 2013 (6 jaar, 24 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Karlijn van der Graaf is bestuursadviseur bij de gemeente Sittard-Geleen.
Aanverwant:2012 - 2013Mevr. Karlijn van der Graaf, Bestuursassistent / bestuurssecretariaat, Provincie Limburg2003 - 2007Mevr. Karlijn van der Graaf, Statenlid, PvdA Limburg, Provincie Limburg

Dhr. Felix van Ballegooij

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Felix van Ballegooij heeft in zijn portefeuille: Leefbaar wonen en bouwen ((Woonmilieus en woningen (incl. bouw- en woonrijpe kavels), Woningbouw en voorraadbeheer, Volkshuisvestingsbudgetten, Herstructurering, Woonwagencentra, WABO en vergunningen (bouwen, sloop reclame), Handhaving bouwen en milieu)), Inkomensondersteuning ((Algemene bijstand levensonderhoud, Inkomensvoorzieningen oudere, arbeidsongeschikte, werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen en statushouders, Bijstandsverlening zelfstandigen, Terugvordering en verhaal, fraudebestrijding)), Participatiewet ((Participatiebedrijf, Gesubsidieerde arbeid, Sociale activering en re-integratie)), Uitvoering sociale werkvoorziening (indicatiestelling, plaatsingen, begeleid werken), Stadsdeelwethouder stadsdeel 4 ((Limbrichterveld, Hoogveld, Handelscentrum Bergerweg, Sittard-Centrum, Sanderbout, Ophoven, Kollenberg-Park, Leijenbroek, Omgeving Watersley)).

Felix van Ballegooij is de 5e locoburgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot juni 2019 is Felix van Ballegooij wethouder voor de SP.