Overheid in Limburg

Gemeente Sittard-Geleen (Limburg)

Pagina 1 van 8 (80 resultaten)

Mevr. Eefje Joosten

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Burgerzaken, MobiliteitToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Eefje Joosten heeft in haar portefeuille: dienstverlening en mobiliteit.

Eefje Joosten is de 6e locoburgemeester.

Dhr. Jos Bessems

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider DNA
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jos Bessems heeft in zijn portefeuille: Binnenstedelijke ontwikkeling (Zitterd Revisited en Geleen centrum), Cultuur, Monumenten, Citymarketing, imagoversterking/ merkontwikkeling, Euregionaal beleid, Sport, Stadsdeelwethouder stadsdeel 2 (Geleen-Centrum, Geleen-Noord, Lindenheuvel, Chemelotsite).

Jos Bessems is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Leon Geilen

Functie: WethouderPolitiek: GOB
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Openbare werken, Sociale Zaken, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Leon Geilen (GOB) heeft in zijn portefeuille: Wijkgericht werken/kleine kernen (((Doorontwikkeling) wijkgericht werken (integraal), Leefbaarheid kleine kernen)), Burgerparticipatie ((Initiërend en programmatisch; relatie met instrumentarium, waaronder portefeuille wethouder Verblakt-Schmeits)), Leefomgeving ((Beheer openbare ruimte: beleid en uitvoering incl. reclame, waaronder mupiís, cultuuromslag / omgevingsbewust denken en werken en interactieve beleidsvorming., Abriís, (digitale) displays en PRIS (relatie met speelvoorzieningen nieuw, portefeuille wethouder Kamphuis)
Groenvoorziening, boombeheer, openbare verlichting, wegen, Uitvoering hondenbeleid, Waterhuishouding, riolering, Dieren, Gladheidbestrijding, Reiniging, afvalbedrijf, Werkbedrijf, Havens en markten)), Zorg en welzijn ((Collectieve preventieve gezondheidszorg, Collectieve curatieve zorg, Ouderenbeleid, Integrale toegankelijkheid, Welzijnswerk, buurt- en opbouwwerk, Accommodaties, gemeenschapshuizen, inclusief integraal accommodatiebeleid, Vrijwilligersbeleid, WMO 2014 (muv drie decentralisaties); werken volgens kantelingsprincipe, Individuele voorzieningen: woningaanpassing, vervoer, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, ondersteunende begeleiding, psychosociaal, gehandicaptenparkeerkaarten)).

Leon Geilen is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Leon Geilen (GOB) heeft in zijn portefeuille: Leefomgeving, wijkgericht werken en welzijn.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Leon Geilen (G.O.B.) 307 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. Leon Geilen, Raadslid, GOB, gemeente Sittard-Geleen

Dhr. Berry van Rijswijk

Functie: WethouderPolitiek: GOB
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Onderwijs, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Berry van Rijswijk heeft in zijn portefeuille: Jeugd en jongeren, Jeugdzorg, Onderwijs en studentenbeleid & Evenementen.

Berry van Rijswijk is de 7e locoburgemeester.

Dhr. Felix van Ballegooij

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Felix van Ballegooij heeft in zijn portefeuille: Leefbaar wonen en bouwen ((Woonmilieus en woningen (incl. bouw- en woonrijpe kavels), Woningbouw en voorraadbeheer, Volkshuisvestingsbudgetten, Herstructurering, Woonwagencentra, WABO en vergunningen (bouwen, sloop reclame), Handhaving bouwen en milieu)), Inkomensondersteuning ((Algemene bijstand levensonderhoud, Inkomensvoorzieningen oudere, arbeidsongeschikte, werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen en statushouders, Bijstandsverlening zelfstandigen, Terugvordering en verhaal, fraudebestrijding)), Participatiewet ((Participatiebedrijf, Gesubsidieerde arbeid, Sociale activering en re-integratie)), Uitvoering sociale werkvoorziening (indicatiestelling, plaatsingen, begeleid werken), Stadsdeelwethouder stadsdeel 4 ((Limbrichterveld, Hoogveld, Handelscentrum Bergerweg, Sittard-Centrum, Sanderbout, Ophoven, Kollenberg-Park, Leijenbroek, Omgeving Watersley)).

Felix van Ballegooij is de 5e locoburgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot juni 2019 is Felix van Ballegooij wethouder voor de SP.

Dhr. Pieter Meekels

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GOB
Lijsttrekker GOB (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: april 2006 (13 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Recreatie / Toerisme, Juridische zaken, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Pieker Meekels (GOB) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, onderwijs (VMBO, MBO en HBO) en arbeidsmarkt ((Economisch beleid, werkgelegenheid, (Acquisitie) bedrijven en kantoren, Wijkeconomie (startersbeleid, kleinschalige bedrijvigheid, bedrijfsverzamelgebouwen)
Structuurfondsen, Vrijetijdseconomie (toerisme en recreatie), Ambulante handel (beleid), Beroepsgerichte scholing, Kennisinfrastructuur (VMBO/MBO/HBO), Arbeidsmarktbeleid en instrumentarium, Arbeidsmarktparticipatie, Onderwijshuisvesting VMBO/MBO/HBO)), Financiën, juridische kwaliteit en I&A ((Algemene middelen (gemeentefonds, treasury, belastingen etc.), Algemeen financieel beleid en beheer, Lastenbeleid, Planning en control, beleidsplanning en monitoring, toetsing beslisdocumenten (beleidskaders en financiële randvoorwaarden), Juridische kwaliteitsbewaking, I&A beleid en coördinatie, Coördinatie bezuinigingen)), Deelnemingen en samenwerkingsrelaties ((Aandeelhouderschappen en andere participaties, Bestuursvertegenwoordigingen)), Vastgoed ((Grondexploitaties, Vastgoed algemeen, exclusief parkeren)), Personeel en organisatie ((Personeelsbeleid, personele aangelegenheden, rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, Organisatie van het gemeentelijk apparaat, Huisvesting facilitair, Bevordering efficiency, cultuuromslag)) en Stadsdeelwethouder stadsdeel 1 ((Guttecoven, Limbricht, Einighausen, Holtum, Buchten, Born, Hondsbroek, Graetheide, Industrie- en havengebied, Wolfrath, Obbicht, Papenhoven en Grevenbicht)).

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Pieker Meekels (GOB) heeft in zijn portefeuille: Economie & Middelen.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Pieter Meekels (GOB) heeft in zijn portefeuille: economie, middelen en verantwoordelijk voor het wijkgericht werken van de gemeente Sittard-Geleen. Wethouder Pieter Meekels is bestuurslid van de Stuurgroep Regio Westelijke Mijnstreek.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Pieter Meekels is lid van de commissie Financiën (VNG).
         
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Pieter Meekels lijsttrekker voor GOB in de gemeente Sittard-Geleen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Pieter Meekels 3.294 voorkeurstemmen.
 
1986-2000
Pieter Meekels is gemeenteraadslid in de gemeente Born.

2001 - 2003
Pieter Meekels is wethouder in de gemeente Sittard-Geleen met de portefeuille: middelen, economie en het wijkgericht werken.

2003 - 2006
Pieter Meekels is gemeenteraadslid in de gemeente Sittard-Geleen. 


Mevr. Kim Schmitz

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Kim Schmitz heeft in haar portefeuille: duurzaamheid, armoedebestrijding en omgevingsbeleid.

Kim Schmitz is de 3de locoburgemeester.

Dhr. Robert Housmans

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PVV (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Mevr. Yvonne Salvino-Meijer

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GOB (2019-)
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Ton Raven

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Stadspartij
Politiek leider Stadspartij
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 1990 (29 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2018 wordt Ton Raven tijdelijk als raadslid vervangen door Han van Mourik.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ton Raven (Stadspartij Sittard-Geleen-Born - Stadspartij SGB) 512 voorkeurstemmen.
     
Ton Raven is plaatsvervangend fractievoorzitter van de Stadspartij Sittard-Geleen.