Overheid in Limburg

Gemeente Sittard-Geleen (Limburg)

Pagina 3 van 8 (80 resultaten)

Dhr. Rob Driessen

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: januari 2001 (18 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening Werkzaamheden bij de Overheid:
Rob Driessen is beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening (RO) bij de gemeente Sittard Geleen.

Mevr. Gitane Dumernit

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Mevr. Jocelyn Engelhart

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Joycelyn Engelhart (D66) 302 voorkeurstemmen.

Dhr. Roger Essers

Functie: Cluster-/sectorhoofdIn dienst sinds: januari 2007 (12 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Beheer / Onderhoud, Ruimtelijke ordening Toelichting: Clusterhoofd Ruimtelijke projecten en beheer.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2004 tot 2012 is Roger Essers afdelingshoofd Vastgoed & Projecten / waarnemend afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte bij de gemeente Sittard-Geleen.

Mevr. Angelique Fredrix-Pilon

Functie: RaadslidPolitiek: Fractie Fredrix-Pilon
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Tot 5 juli 2019 is Angelique Fredrix-Pilon gemeenteraadslid voor de politieke partij 'DNA'.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Angelique Fredrix-Pilon (DNA Partij) 328 voorkeurstemmen.

Dhr. Leon Geilen

Functie: WethouderPolitiek: GOB
Coalitie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Openbare werken, Sociale Zaken, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Leon Geilen (GOB) heeft in zijn portefeuille: Wijkgericht werken/kleine kernen (((Doorontwikkeling) wijkgericht werken (integraal), Leefbaarheid kleine kernen)), Burgerparticipatie ((Initiërend en programmatisch; relatie met instrumentarium, waaronder portefeuille wethouder Verblakt-Schmeits)), Leefomgeving ((Beheer openbare ruimte: beleid en uitvoering incl. reclame, waaronder mupiís, cultuuromslag / omgevingsbewust denken en werken en interactieve beleidsvorming., Abriís, (digitale) displays en PRIS (relatie met speelvoorzieningen nieuw, portefeuille wethouder Kamphuis)
Groenvoorziening, boombeheer, openbare verlichting, wegen, Uitvoering hondenbeleid, Waterhuishouding, riolering, Dieren, Gladheidbestrijding, Reiniging, afvalbedrijf, Werkbedrijf, Havens en markten)), Zorg en welzijn ((Collectieve preventieve gezondheidszorg, Collectieve curatieve zorg, Ouderenbeleid, Integrale toegankelijkheid, Welzijnswerk, buurt- en opbouwwerk, Accommodaties, gemeenschapshuizen, inclusief integraal accommodatiebeleid, Vrijwilligersbeleid, WMO 2014 (muv drie decentralisaties); werken volgens kantelingsprincipe, Individuele voorzieningen: woningaanpassing, vervoer, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, ondersteunende begeleiding, psychosociaal, gehandicaptenparkeerkaarten)).

Leon Geilen is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Leon Geilen (GOB) heeft in zijn portefeuille: Leefomgeving, wijkgericht werken en welzijn.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Leon Geilen (G.O.B.) 307 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. Leon Geilen, Raadslid, GOB, gemeente Sittard-Geleen

Dhr. Maurice Gorissen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: september 2011 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieWerkzaamheden bij de Overheid:
2013-heden
Hoofd Bestuurszaken & Communicatie

2009-2011 
Hoofd Communicatie 2011-2013 Hoofd Communicatie, tevens waarnemend Hoofd Bestuurszaken 

2005-2007 
Hoofd Bedrijfsbureau Sector Stad 2007-2009 Hoofd afdeling Bestuur & Organisatie 

2001-2005
Hoofd Bedrijfsbureau Sector Stadsontwikkeling

Dhr. Ben Hendrix

Functie: ManagerIn dienst sinds: augustus 1987 (32 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, Juridische zakenWerkzaamheden bij de Overheid:
Ben Hendrix is teammanager Financien en Juridische Zaken bij de gemeente Sittard-Geleen.

Dhr. Peter Henssen

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter Henssen (CDA) 272 voorkeurstemmen.

Dhr. Ron Houben

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2002 (17 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Afdelingshoofd Toezicht en Handhaving.Werkzaamheden bij de Overheid:
Ron Houben was projectmanager van speciale projecten/inrichtingen bij de gemeente Sittard-Geleen. Tevens is Ron Houben afdelingshoofd Toezicht & Handhaving bij RUD Zuid-Limburg (Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg.