Overheid in Limburg

Gemeente Stein (Limburg)

Pagina 1 van 4 (38 resultaten)

Mevr. Marion Leurs-Mordang

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: september 2013 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Burgemeester Marion Leurs-Mordang (PvdA) heeft in haar portefeuille: Algemene aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Externe betrekkingen/ regionale samenwerking, Voorlichting en communicatiebeleid, Handhaving (algemeen), Woonwagenzaken (inclusief verplaatsing Achter de Hegge), Burgerlijke stand en verkiezingen, Archief, Externe veiligheid, Evenementen, Drank- en Horecawet, Standplaatsenbeleid, Juridische kwaliteitszorg en Strategische visie.

Bestuursperiode 2014-2016
Burgemeester Marion Leurs-Mordang (PvdA) heeft in haar portefeuille: Algemene aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Externe betrekkingen/ regionale samenwerking, Voorlichting en communicatiebeleid, Handhaving (algemeen), Woonwagenzaken (inclusief verplaatsing Achter de Hegge), Burgerlijke stand en verkiezingen, Archief, Externe veiligheid en
Evenementen.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Marion Leurs-Mordang heeft in haar portefeuille: Algemene aangelegenheden, Intergemeentelijke samenwerking, Voorlichting, Openbare orde en veiligheid, Burgerlijke stand en Verkiezingen, Informatisering/ICT, Archief, Handhaving (wettelijke taken), Externe veiligheid, Strategische visie, Woonwagenzaken en vanuit de gemeente Stein verantwoordelijk voor de Regiovisie.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Marion Leurs-Mordang is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Stein. Marion Leurs-Morang is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

Marion Leurs-Mordang is lid van de commissie Gezondheid en Welzijn (VNG).
Aanverwant:2010 - 2013Mevr. Marion Leurs-Mordang, Raadslid, Balans Gulpen-Wittem, gemeente Gulpen-Wittem1998 - 2005Mevr. Marion Leurs-Mordang, Hoofdafdeling, gemeente Brunssum

Dhr. Jeroen Sanders

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2017 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Mevr. Danielle Offermans-Rompelberg

Functie: GriffieIn dienst sinds: juli 2015 (2 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Erik Manders

Functie: GriffieIn dienst sinds: maart 2018 (3 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsadviseur / plaatsvervangend griffier

Dhr. Thijs Deckers

Functie: Griffie
Toelichting: Raadsadviseur / Plaatsvervangend Griffier.

Dhr. Theo Pierik

Functie: GriffierIn dienst sinds: april 2008 (10 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Theo Pierik is raadsgriffier van de gemeenteraad in Stein. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Stein en de raadscommissies. Theo Pierik is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.

De griffie van de gemeente Stein is bereikbaar via de mail griffier@gemeentestein.nl.

Mevr. Annemarie Janssen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2012 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingWerkzaamheden bij de Overheid:
Annemarie Janssen is projectleider Ruimtelijke Structuurvisie bij de gemeente Stein. Van 2010 tot 2012 is Annemarie Janssen projectleider van het project 'strategische toekomstvisie' bij de gemeente Stein.

Dhr. Jeroen Roubroeks

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: mei 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jeroen Roubroeks is projectmanager bij de gemeente Stein.

Dhr. Pe Diederen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juni 2010 (8 jaar, 20 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hoofd Bedrijfsondersteuning, gemeente Stein.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Pé Diederen, Raadslid, PvdA, gemeente Heerlen

Mevr. Karina Ratejec

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: maart 2013 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Karina Ratejec is communicatieadviseur bij de gemeente Stein.