Overheid in Limburg

Gemeente Stein (Limburg)

Pagina 1 van 4 (38 resultaten)

Dhr. Hub Janssen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 8 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hub Janssen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Doelgroepenvervoer, Vrijwilligersbeleid, Vluchtelingenbeleid, Integraal 3 Decentralisaties, Arbeidsmarktbeleid (sociale component), Participatie en VIXIA, Inclusieve Samenleving, DOP’s (beleid en uitvoering), Pilots Duurzaamheid, Volksgezondheid inclusief GGD, Ouderen-, jeugd- en jongerenbeleid, Demografie en Eigen Kracht.

Hub Janssen is de 2e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Hub Janssen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Integraal portefeuillehouder 3D's, Eigen Kracht Visie, Ouderenbeleid, Jeugd-en jongerenbeleid/Jeugdzorg, Wmo, Vrijwilligersbeleid, Arbeidsmarktbeleid, Vixia, Participatiewet, Zorg en Welzijn, Sociale Zaken Volksgezondheid (incl. GGD), Demografische ontwikkelingen en Doelgroepenvervoer.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Hub Janssen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Integraal portefeuillehouder 3D's, Eigen Kracht Visie, Ouderenbeleid, Jeugd-en jongerenbeleid/Jeugdzorg, Wmo, Vrijwilligersbeleid, Arbeidsmarktbeleid, Vixia, Particpatiewet, Zorg en Welzijn, Sociale Zaken en Volksgezondheid (incl. GGD).

Hub Janssen is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Stein.
Aanverwant:2002 - 2014Dhr. Hub Janssen, Raadslid, CDA, gemeente Stein

Dhr. Joep Ummels

Functie: WethouderPolitiek: Democratisch Onafhankelijken Stein (DOS)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, ICT, Bedrijfsvoering, Sport, Subsidies, Welzijn, Onderwijs, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Joep Ummels heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, VVE en Peuteropvang, Accommodaties (beleid en beheer), inclusief sportaccommodaties, exclusief sportbeleid, Subsidies en evenementensubsidies, Facilitaire zaken, ICT en privacy, Inkoop en aanbesteding en Dierenwelzijn.

Joep Ummels is de 5e locoburgemeester.

Dhr. Danny Hendrix

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Democratisch Onafhankelijken Stein (DOS)
Lijsttrekker Democratisch Onafhankelijken Stein (DOS) (2014)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2010 (9 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Danny Hendrix (DOS) heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, Begraafplaatsen, Duurzaamheidsbeleid, Verkeer en Mobiliteit, Afval en Reiniging, Beheer openbare ruimte, Algemene Dienst en Wijkgericht Werken, Vergunningen Toezicht en Handhaving, Gebiedsgerichte Aanpak, Vastgoed en grondbeleid.

Danny Hendrix is de 1e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Danny Hendrix (DOS) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Beheer Openbare werken, Verkeer en Vervoer, Milieu, afvalstoffen en riolering, Afvalinzamelingsbedrijf RWM (inclusief aandeelhouderschap als deelneming), Begraafplaatsen, Bouw- en Woningtoezicht (incl. Handhaving), Vastgoed en grondbeleid, Volkshuisvesting, Natuur- en landschapsprojecten, Gebiedsgerichte aanpak en Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUD).

Danny Hendrix is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Stein.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Danny Hendrix (DOS) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Beheer Openbare werken en accommodaties, Accommodatiebeleid (exclusief sportaccommodaties), Verkeer en Vervoer, Milieu, afvalstoffen en riolering, Afvalinzamelingsbedrijf RWM, Begraafplaatsen, Bouw- en Woningtoezicht (incl. Handhaving), Vastgoed en grondbeleid, Volkshuisvesting, Natuur- en landschapsprojecten en Gebiedsgerichte aanpak.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Danny Hendrix (DOS) heeft in zijn portefeuille: Openbare werken en groen, Verkeer en vervoer, Milieu, afvalstoffen en riolering; Centrumplan; Mergelakker, Heidekamppark, Groenprojecten/landschap; Gebiedsgewijze aanpak; Afvalinzamelbedrijf; Grensmaas / verbreding Julianakanaal en verantwoordelijk voor de Inkoop & aanbesteding in de gemeente Stein.

Wethouder Danny Hendrix is de 1e loco-burgemeester van de gemeente Stein.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Danny Hendrix is lijsttrekker van DOS bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Van 2002 tot 2010 was Danny Hendrix raadslid (gemeente Stein). Daarvoor was Danny Hendrix enkele jaren burgercommissielid.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Danny Hendrix, Raadslid, Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek, gemeente Beek2014Dhr. Danny Hendrix, Raadslid, Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek, gemeente Beek

Mevr. Natascha Wingelaar

Functie: WethouderPolitiek: Democratisch Onafhankelijken Stein (DOS)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: december 2015 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Natascha Wingelaar (DOS) heeft in haar portefeuille: Financiën, Personeel en Organisatie, Economische zaken en Werkgelegenheid, Arbeidsmarktbeleid (bovenkant arbeidsmarkt), Dienstverlening en Publiekszaken.

Natascha Wingelaar is de 4e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Natascha Wingelaar (DOS) heeft in haar portefeuille: Economische zaken, Onderwijs, Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Personeel en organisatie, Publiekszaken, ICT en dienstverlening (incl DVC).

Bestuursperiode 2015-2016
Wethouder Natascha Wingelaar (DOS) heeft in haar portefeuille: Financiën, Economische zaken (incl. deelnemingen en aandeelhouderschappen), Steinerbos, Onderwijs, Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Natascha Wingelaar is de vierde locoburgemeester in Stein.

Mevr. Gina van Mulken-van Lingen

Functie: WethouderPolitiek: Steins Belang
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: oktober 2016 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Bibliotheek, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gina van Mulken-van Lingen (G!NA) heeft in haar portefeuille: Sport (beleid en uitvoering), Kunst en Cultuur, Musea, Bibliotheekwerk en cultureel erfgoed, Groenstructuurvisie, Natuur- en Landschapsprojecten, Recreatie en Toerisme, Steinerbos, Markten en kermissen.

Gina van Mulken-van Lingen is de 3e locoburgemeester.


Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Gina van Mulken-van Lingen (G!NA) heeft in haar portefeuille: Sportbeleid (exclusief sportaccommodaties), Musea, Vluchtelingenwerk, Bibliotheekwerk, Toerisme en Recreatie, Kunst en Cultuur, Cultureel erfgoed, Markten en kermissen.

Gina van Mulken-van Lingen is de derde locoburgemeester in Stein.

Mevr. José Ie

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2014-)
Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2010, 2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Aanverwant:2011Mevr. José Ie, Wethouder, PvdA Stein, gemeente Steinheden Mevr. José Ie, 0, PvdA Limburg, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen

Dhr. Paul Thomassen

Functie: RaadslidPolitiek: Democratisch Onafhankelijken Stein (DOS)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: juli 2018 (10 maanden in dienst)

Dhr. Ron de Rooy

Functie: RaadslidPolitiek: Democratisch Onafhankelijken Stein (DOS)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Peter Claessen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Democratisch Onafhankelijken Stein (DOS)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: januari 2004 (15 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Peter Claessen is fractievoorzitter Democratisch Onafhankelijken Stein, gemeente Stein.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Stein) heeft Democratisch Onafhankelijken Stein 3.449 stemmen.

1994 - 1998
Peter Claessen is raadslid, gemeente Stein.

1998 - 2004
Peter Claessen is wethouder, gemeente Stein.


Mevr. Joyce Römers

Functie: RaadslidPolitiek: Communiceren Met Burgers (CMB)
Oppositie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)