Overheid in Limburg

Gemeente Stein (Limburg)

Pagina 2 van 4 (38 resultaten)

Dhr. Danny Hendrix

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Democratisch Onafhankelijken Stein (DOS)
Lijsttrekker Democratisch Onafhankelijken Stein (DOS) (2014)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2010 (9 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Danny Hendrix (DOS) heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, Begraafplaatsen, Duurzaamheidsbeleid, Verkeer en Mobiliteit, Afval en Reiniging, Beheer openbare ruimte, Algemene Dienst en Wijkgericht Werken, Vergunningen Toezicht en Handhaving, Gebiedsgerichte Aanpak, Vastgoed en grondbeleid.

Danny Hendrix is de 1e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Danny Hendrix (DOS) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Beheer Openbare werken, Verkeer en Vervoer, Milieu, afvalstoffen en riolering, Afvalinzamelingsbedrijf RWM (inclusief aandeelhouderschap als deelneming), Begraafplaatsen, Bouw- en Woningtoezicht (incl. Handhaving), Vastgoed en grondbeleid, Volkshuisvesting, Natuur- en landschapsprojecten, Gebiedsgerichte aanpak en Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUD).

Danny Hendrix is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Stein.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Danny Hendrix (DOS) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Beheer Openbare werken en accommodaties, Accommodatiebeleid (exclusief sportaccommodaties), Verkeer en Vervoer, Milieu, afvalstoffen en riolering, Afvalinzamelingsbedrijf RWM, Begraafplaatsen, Bouw- en Woningtoezicht (incl. Handhaving), Vastgoed en grondbeleid, Volkshuisvesting, Natuur- en landschapsprojecten en Gebiedsgerichte aanpak.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Danny Hendrix (DOS) heeft in zijn portefeuille: Openbare werken en groen, Verkeer en vervoer, Milieu, afvalstoffen en riolering; Centrumplan; Mergelakker, Heidekamppark, Groenprojecten/landschap; Gebiedsgewijze aanpak; Afvalinzamelbedrijf; Grensmaas / verbreding Julianakanaal en verantwoordelijk voor de Inkoop & aanbesteding in de gemeente Stein.

Wethouder Danny Hendrix is de 1e loco-burgemeester van de gemeente Stein.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Danny Hendrix is lijsttrekker van DOS bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Van 2002 tot 2010 was Danny Hendrix raadslid (gemeente Stein). Daarvoor was Danny Hendrix enkele jaren burgercommissielid.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Danny Hendrix, Raadslid, Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek, gemeente Beek2014Dhr. Danny Hendrix, Raadslid, Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek, gemeente Beek

Dhr. Erik Hoffman

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: februari 2011 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Erik Hoffman is programmamanager Dienstverlening in de gemeente Stein. Van 2009 tot 2011 was Erik Hoffman beleidsmedewerker Informatisering & automatisering (I&A) in de gemeente Stein.

Mevr. Josť Ie

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2014-)
Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2010, 2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Aanverwant:2011Mevr. Josť Ie, Wethouder, PvdA Stein, gemeente Steinheden Mevr. Josť Ie, 0, PvdA Limburg, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen

Dhr. Hub Janssen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 8 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hub Janssen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Doelgroepenvervoer, Vrijwilligersbeleid, Vluchtelingenbeleid, Integraal 3 Decentralisaties, Arbeidsmarktbeleid (sociale component), Participatie en VIXIA, Inclusieve Samenleving, DOPís (beleid en uitvoering), Pilots Duurzaamheid, Volksgezondheid inclusief GGD, Ouderen-, jeugd- en jongerenbeleid, Demografie en Eigen Kracht.

Hub Janssen is de 2e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Hub Janssen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Integraal portefeuillehouder 3D's, Eigen Kracht Visie, Ouderenbeleid, Jeugd-en jongerenbeleid/Jeugdzorg, Wmo, Vrijwilligersbeleid, Arbeidsmarktbeleid, Vixia, Participatiewet, Zorg en Welzijn, Sociale Zaken Volksgezondheid (incl. GGD), Demografische ontwikkelingen en Doelgroepenvervoer.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Hub Janssen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Integraal portefeuillehouder 3D's, Eigen Kracht Visie, Ouderenbeleid, Jeugd-en jongerenbeleid/Jeugdzorg, Wmo, Vrijwilligersbeleid, Arbeidsmarktbeleid, Vixia, Particpatiewet, Zorg en Welzijn, Sociale Zaken en Volksgezondheid (incl. GGD).

Hub Janssen is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Stein.
Aanverwant:2002 - 2014Dhr. Hub Janssen, Raadslid, CDA, gemeente Stein

Mevr. Annemarie Janssen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2012 (7 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingWerkzaamheden bij de Overheid:
Annemarie Janssen is projectleider Ruimtelijke Structuurvisie bij de gemeente Stein. Van 2010 tot 2012 is Annemarie Janssen projectleider van het project 'strategische toekomstvisie' bij de gemeente Stein.

Mevr. Marion Leurs-Mordang

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: september 2013 (5 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2016-2022
Marion Leurs-Mordang (PvdA) heeft in haar portefeuille: Algemene aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Externe betrekkingen/ regionale samenwerking, Voorlichting en communicatiebeleid, Handhaving (algemeen), Woonwagenzaken (inclusief verplaatsing Achter de Hegge), Burgerlijke stand en verkiezingen, Archief, Externe veiligheid, Evenementen, Drank- en Horecawet, Standplaatsenbeleid, Juridische kwaliteitszorg en Strategische visie.

Bestuursperiode 2014-2016
Marion Leurs-Mordang (PvdA) heeft in haar portefeuille: Algemene aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Externe betrekkingen/ regionale samenwerking, Voorlichting en communicatiebeleid, Handhaving (algemeen), Woonwagenzaken (inclusief verplaatsing Achter de Hegge), Burgerlijke stand en verkiezingen, Archief, Externe veiligheid en
Evenementen.

Coalitieperiode 2010-2014
Marion Leurs-Mordang heeft in haar portefeuille: Algemene aangelegenheden, Intergemeentelijke samenwerking, Voorlichting, Openbare orde en veiligheid, Burgerlijke stand en Verkiezingen, Informatisering/ICT, Archief, Handhaving (wettelijke taken), Externe veiligheid, Strategische visie, Woonwagenzaken en vanuit de gemeente Stein verantwoordelijk voor de Regiovisie.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Marion Leurs-Mordang is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Stein. Marion Leurs-Morang is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

Marion Leurs-Mordang is lid van de commissie Gezondheid en Welzijn (VNG).
Aanverwant:2010 - 2013Mevr. Marion Leurs-Mordang, Raadslid, Balans Gulpen-Wittem, gemeente Gulpen-Wittem1998 - 2005Mevr. Marion Leurs-Mordang, Hoofdafdeling, gemeente Brunssum

Dhr. Erik Manders

Functie: GriffieIn dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsadviseur / plaatsvervangend griffier

Mevr. Nancy Martens

Functie: RaadslidPolitiek: Communiceren Met Burgers (CMB)
Oppositie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Jack Meijers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Communiceren Met Burgers (CMB)
Politiek leider Communiceren Met Burgers (CMB)
Lijsttrekker Communiceren Met Burgers (CMB) (2010, 2014, 2018)
Oppositie, aantal zetels: 6

Werkzaamheden bij de Overheid:
Raadslid Jack Meijers is fractievoorzitter van CMB (Communiceren met Burgers) in de gemeenteraad van Stein. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jack Meijers lijsttrekker van CMB (Communiceren met Burgers) in de gemeente Stein.
  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 is Jack Meijers lijsttrekker van CMB (Communiceren met Burgers) in de gemeente Stein. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Stein) heeft Communiceren met Burgers 3.067 stemmen. 

Jack Meijers is mede-oprichter van de politieke partij 'Communiceren met Burgers'.

Jack Meijers is ruim 16 jaar wethouder geweest in de gemeente Stein. Jack Meijers was eerder raadslid voor DOS.

Mevr. Julie Meijers

Functie: RaadslidPolitiek: Democratisch Onafhankelijken Stein (DOS)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 8 dagen in dienst)