Overheid in Limburg

Gemeente Stein (Limburg)

Pagina 2 van 4 (38 resultaten)

Dhr. Huub Driessen

Functie: RaadslidPolitiek: CMB (Communiceren met Burgers)
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Mevr. Mirjam Driessen-Frederix

Functie: RaadslidPolitiek: Steins Belang
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: februari 2017 (1 jaar, 10 dagen in dienst)

Dhr. Chris Fiddelers

Functie: WethouderPolitiek: CMB (Communiceren met Burgers)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Cultuur, Subsidies, P&O, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Chris Fiddelers (CMB) heeft in zijn portefeuille: Personeel en organisatie, Publiekszaken, ICT en dienstverlening (incl DVC), Sportbeleid (inclusief sportaccommodaties), Musea, Vluchtelingenwerk, Subsidiebeleid,
Bibliotheekwerk, Toerisme en Recreatie, Kunst en Cultuur, Cultureel erfgoed, Markten en kermissen.

Chris Fiddelers is de derde locoburgemeester bij de gemeente Stein.

Dhr. Danny Hendrix

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Democratisch Onafhankelijken Stein (DOS)
Lijsttrekker Democratisch Onafhankelijken Stein (DOS) (2014)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Danny Hendrix (DOS) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Beheer Openbare werken, Verkeer en Vervoer, Milieu, afvalstoffen en riolering, Afvalinzamelingsbedrijf RWM (inclusief aandeelhouderschap als deelneming), Begraafplaatsen, Bouw- en Woningtoezicht (incl. Handhaving), Vastgoed en grondbeleid, Volkshuisvesting, Natuur- en landschapsprojecten, Gebiedsgerichte aanpak en Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg (RUD).

Danny Hendrix is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Stein.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Danny Hendrix (DOS) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Beheer Openbare werken en accommodaties, Accommodatiebeleid (exclusief sportaccommodaties), Verkeer en Vervoer, Milieu, afvalstoffen en riolering, Afvalinzamelingsbedrijf RWM, Begraafplaatsen, Bouw- en Woningtoezicht (incl. Handhaving), Vastgoed en grondbeleid, Volkshuisvesting, Natuur- en landschapsprojecten en Gebiedsgerichte aanpak.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Danny Hendrix (DOS) heeft in zijn portefeuille: Openbare werken en groen, Verkeer en vervoer, Milieu, afvalstoffen en riolering; Centrumplan; Mergelakker, Heidekamppark, Groenprojecten/landschap; Gebiedsgewijze aanpak; Afvalinzamelbedrijf; Grensmaas / verbreding Julianakanaal en verantwoordelijk voor de Inkoop & aanbesteding in de gemeente Stein.

Wethouder Danny Hendrix is de 1e loco-burgemeester van de gemeente Stein.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Danny Hendrix is lijsttrekker van DOS bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Van 2002 tot 2010 was Danny Hendrix raadslid (gemeente Stein). Daarvoor was Danny Hendrix enkele jaren burgercommissielid.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Danny Hendrix, Raadslid, Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek, gemeente Beek2014Dhr. Danny Hendrix, Raadslid, Burger belangen Beek - Nieuw Democraten Beek, gemeente Beek

Dhr. Erik Hoffman

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: februari 2011 (7 jaar, 27 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Erik Hoffman is programmamanager Dienstverlening in de gemeente Stein. Van 2009 tot 2011 was Erik Hoffman beleidsmedewerker Informatisering & automatisering (I&A) in de gemeente Stein.

Dhr. Math Horrichs

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 1998 (20 jaar, 2 dagen in dienst)

Mevr. Josť Ie

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2014-)
Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Aanverwant:2011Mevr. Josť Ie, Wethouder, PvdA Stein, gemeente Steinheden Mevr. Josť Ie, 0, PvdA Limburg, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen

Dhr. Hub Janssen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Hub Janssen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Integraal portefeuillehouder 3D's, Eigen Kracht Visie, Ouderenbeleid, Jeugd-en jongerenbeleid/Jeugdzorg, Wmo, Vrijwilligersbeleid, Arbeidsmarktbeleid, Vixia, Participatiewet, Zorg en Welzijn, Sociale Zaken Volksgezondheid (incl. GGD), Demografische ontwikkelingen en Doelgroepenvervoer.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Hub Janssen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Integraal portefeuillehouder 3D's, Eigen Kracht Visie, Ouderenbeleid, Jeugd-en jongerenbeleid/Jeugdzorg, Wmo, Vrijwilligersbeleid, Arbeidsmarktbeleid, Vixia, Particpatiewet, Zorg en Welzijn, Sociale Zaken en Volksgezondheid (incl. GGD).

Hub Janssen is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Stein.
Aanverwant:2002 - 2014Dhr. Hub Janssen, Raadslid, CDA, gemeente Stein

Mevr. Annemarie Janssen

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2012 (6 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingWerkzaamheden bij de Overheid:
Annemarie Janssen is projectleider Ruimtelijke Structuurvisie bij de gemeente Stein. Van 2010 tot 2012 is Annemarie Janssen projectleider van het project 'strategische toekomstvisie' bij de gemeente Stein.

Mevr. Nancy Kloosterhof-Martens

Functie: RaadslidPolitiek: CMB (Communiceren met Burgers)
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)