Overheid in Limburg

Gemeente Stein (Limburg)

Pagina 3 van 4 (38 resultaten)

Dhr. Paul Lardenoij

Functie: RaadslidPolitiek: Steins Belang
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2016 (2 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Marion Leurs-Mordang

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: september 2013 (4 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Burgemeester Marion Leurs-Mordang (PvdA) heeft in haar portefeuille: Algemene aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Externe betrekkingen/ regionale samenwerking, Voorlichting en communicatiebeleid, Handhaving (algemeen), Woonwagenzaken (inclusief verplaatsing Achter de Hegge), Burgerlijke stand en verkiezingen, Archief, Externe veiligheid, Evenementen, Drank- en Horecawet, Standplaatsenbeleid, Juridische kwaliteitszorg en Strategische visie.

Bestuursperiode 2014-2016
Burgemeester Marion Leurs-Mordang (PvdA) heeft in haar portefeuille: Algemene aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Externe betrekkingen/ regionale samenwerking, Voorlichting en communicatiebeleid, Handhaving (algemeen), Woonwagenzaken (inclusief verplaatsing Achter de Hegge), Burgerlijke stand en verkiezingen, Archief, Externe veiligheid en
Evenementen.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Marion Leurs-Mordang heeft in haar portefeuille: Algemene aangelegenheden, Intergemeentelijke samenwerking, Voorlichting, Openbare orde en veiligheid, Burgerlijke stand en Verkiezingen, Informatisering/ICT, Archief, Handhaving (wettelijke taken), Externe veiligheid, Strategische visie, Woonwagenzaken en vanuit de gemeente Stein verantwoordelijk voor de Regiovisie.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Marion Leurs-Mordang is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Stein. Marion Leurs-Morang is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

Marion Leurs-Mordang is lid van de commissie Gezondheid en Welzijn (VNG).
Aanverwant:2010 - 2013Mevr. Marion Leurs-Mordang, Raadslid, Balans Gulpen-Wittem, gemeente Gulpen-Wittem1998 - 2005Mevr. Marion Leurs-Mordang, Hoofdafdeling, gemeente Brunssum

Mevr. Chantal Meijers

Functie: RaadslidPolitiek: CMB (Communiceren met Burgers)
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Mevr. Julie Meijers

Functie: RaadslidPolitiek: Democratisch Onafhankelijken Stein (DOS)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Jack Meijers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CMB (Communiceren met Burgers)
Politiek leider CMB (Communiceren met Burgers)
Lijsttrekker CMB (Communiceren met Burgers) (2010, 2014)
Oppositie, aantal zetels: 5

Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jack Meijers lijsttrekker van CMB (Communiceren met Burgers) in de gemeente Stein.
  
Raadslid Jack Meijers is fractievoorzitter van CMB (Communiceren met Burgers) in de gemeenteraad van Stein.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 is Jack Meijers lijsttrekker van CMB (Communiceren met Burgers) in de gemeente Stein. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Stein) heeft Communiceren met Burgers 3.067 stemmen. 

Jack Meijers is ruim 16 jaar wethouder geweest in de gemeente Stein. Jack Meijers was eerder raadslid voor DOS.

Mevr. Danielle Offermans-Rompelberg

Functie: GriffieIn dienst sinds: juli 2015 (2 jaar, 7 maanden in dienst)

Dhr. Theo Pierik

Functie: GriffierIn dienst sinds: april 2008 (9 jaar, 11 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Theo Pierik is raadsgriffier van de gemeenteraad in Stein. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Stein en de raadscommissies. Theo Pierik is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.

De griffie van de gemeente Stein is bereikbaar via de mail griffier@gemeentestein.nl.

Mevr. Karina Ratejec

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: maart 2013 (4 jaar, 12 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Karina Ratejec is communicatieadviseur bij de gemeente Stein.

Dhr. Bas Robberts

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening Werkzaamheden bij de Overheid:
Bas Robberts is projectleider Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Stein.
Aanverwant:2002 - 2007Dhr. Bas Robberts, Hoofdafdeling, gemeente Eijsden-Margraten

Dhr. Anton Roest

Functie: WethouderPolitiek: Steins Belang
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: oktober 2016 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, SubsidiesToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Anton Roest (Steins Belang) heeft in zijn portefeuille: Accommodatiebeleid inclusief sportaccommodaties, Financiën (inclusief deelnemingen en aandeelhoudersschappen), Inkoop en aanbesteding, Steinerbos en Subsidiebeleid.

Anton Roest is de vijfde locoburgemeester.