Overheid in Limburg

Gemeente Venray (Limburg)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Mevr. Carla Brugman-Rustenburg

Functie: WethouderPolitiek: VENRAY Lokaal
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 dagen in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Carla Brugman-Rustenburg heeft in haar portefeuille: Duurzaamheidsbeleid (integraal), Energiebeleid (integraal), Natuur-, klimaat- en milieubeleid, Waterbeleid en waterbeheer (Taakgroep Maas, Deltaprogramma Maas, Waterpanel), Mobiliteit en infrastructuur, Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO), Verkeersveiligheid (ROVL), Beleid en beheer Openbare Ruimte, Toezicht en Handhaving (BOA’s en RUD), Publieksdiensten, Communicatie, Bestuurlijke vernieuwing en deregulering en Gebiedsvisie Vlakwater.

Dhr. Hans Gilissen

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: januari 2010 (9 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Hans Gilissen (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Algemeen Bestuur, Openbare Orde & Integrale Veiligheid (ondermijning), Wettelijke taken en de daaraan gekoppelde overleggen, RIEC, Drank- en Horecawet, Regionale en Euregionale Samenwerking, Bestuurlijke Coördinatie, Kabinet, voorlichting en representatie, Verkiezingen, Integriteit, Coffeeshopbeleid, Cameratoezicht, Commissie Bezwaar en Beroep, Algemene Juridische Zaken en Viering 75 jaar bevrijding.

Coalitieperiode 2014-2018
Hans Gilissen (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Openbare Orde & Integrale Veiligheid: wettelijke taken in overleg met loco- (politie, brandweer en rampenbestrijding), wijkteams, horeca-overleg en centrumoverleg, Evenementenvergunningen, Algemeen Bestuur en Regionale en Euregionale Samenwerking: beleidsmatig, Bestuurlijke coördinatie, Kabinet en Representatie, Publieksdiensten, Bestuurlijke vernieuwing en Deregulering, Commissie Bezwaar en Beroep en Algemene Juridische Zaken (o.a. WOB).

Coalitieperiode 2010-2014
Hans Gilissen heeft in zijn portefeuille: Wettelijke taken ( politie, brandweer en rampbestrijding), Algemeen bestuur en regionale samenwerking algemeen, Openbare orde en veiligheid (wettelijke taken), Algemene Zaken ( Bedrijfsvoering, personeel en organisatie ), Bestuurlijke coördinatie, Behandeling bezwaar en beroep en verantwoordelijk voor de Voorlichting & representatiebeleid van de gemeente Venray.

Hans Gilissen is zowel voorzitter van het college van burgemeesters en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Venray.
Werkzaamheden bij de Overheid:


In maart 2019 geeft Hans Gilissen aan dat hij als per januari 2020 stopt als burgemeester in Venray.

Burgemeester Hans Gilissen is bestuurslid (penningmeester) van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB-vereniging).

Aanverwant:2004 - 2010Dhr. Hans Gilissen, Burgemeester, PvdA, gemeente Laarbeek

Dhr. Karel Joosten

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: juli 2010 (8 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Karel Joosten is algemeen Directeur en gemeentesecretaris bij de gemeente Venray.Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2012 is Karel Joosten directeur RUD Limburg-Noord.

Dhr. Jan Loonen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: januari 2010 (9 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Vergunningen, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jan Loonen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Economie en acquisitiebeleid, Kennisinfrastructuur en campusontwikkeling (Greenport Venlo), Infraprojecten (Maaslijn-station Venray/Via Venray c.a./Haven Wanssum c.a.), Gebiedsontwikkelingen waaronder GOW, DMB, Oostrum/Blakt, Roekenbosch, Bedrijventerreinen, Beleid Huisvesting Buitenlandse Werknemers, Grondbedrijf, grond en eigendommen en vastgoedbeleid, Centrumontwikkeling (incl. Laathof/Goumansplein/Vergeten 3-hoek/Bleek/Bieb), Toerisme en recreatie, Plattelandsbeleid, Maasgaard, Evenementen en Kermissen, Vergunningverlening en Glasweb.

Jan Loonen is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jan Loonen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Economische ontwikkeling en acquisitiebeleid, Mobiliteit en infrastructuur: w.o. Haven/Via Venray/Spoor, Gebiedsontwikkelingen en bedrijventerreinen (w.o. Ooijen-Wanssum/Brukske), Grondbedrijf, Centrumontwikkeling (Blekersveld / Laathof / Goumansplein / Gouden Leeuw / Vergeten Driehoek), Arbeidsmarkt/werkgelegenheid, Kennisinfrastructuur, Toerisme & recreatie, Platteland in Uitvoering (plattelandsbeleid), Natuurontwikkeling (w.o. Maasgaard) en Regionale samenwerking binnen de eigen portefeuille.

Jan Loonen is locoburgemeester bij de gemeente Venray.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Loonen 1.732 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jan Loon lijsttrekker van CDA Venray.
   
Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jan Loonen heeft in zijn portefeuille: Economische ontwikkeling en acquisitiebeleid, Economische samenwerking regionaal (Greenparc, Floriade), Arbeidsmarkt vanuit economisch perspectief,Gebiedsontwikkeling ( ook samenwerking met regio Venlo ), Grondbedrijf incl. majeure projecten zoals Ooiien-Wanssum, winkelcentrum Brukske, Blekersveld/Gommansplein, de Gouden Leeuw,, Recreatie en toerisme (ook regionaal) en verantwoordelijk voor Platteland in Uitvoering in de gemeente Venray. Wethouder Jan Loonen is de locoburgemeester van de gemeente Venray.


Aanverwant:2011Dhr. Jan Loonen, Statenlid, CDA, Provincie Limburg

Mevr. Anne Thielen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Sport, Subsidies, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Anne Thielen (CDA) heeft in haar portefeuille: WMO, Jeugdzorg, Participatie, Inclusieve samenleving, Integratie en inburgering, Minima/armoedebeleid, Arbeidsmarktbeleid, Kunst/Cultuur/Sport/Erfgoed en monumenten, Subsidiebeleid, Volksgezondheid, Gebiedsgericht werken, Leefbaarheid / zelfsturing, Accommodatiebeleid, Jeugd- en jongerenbeleid en Mondiale vorming.

Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Anne Thielen heeft in haar portefeuille: Participatiewet, jeugdzorg en Wmo, Werkplein, Minimabeleid en schulddienstverlening, Leefbaarheid/Zelfsturingstrajecten, Volksgezondheid, Subsidiebeleid, Kunst, cultuur en sport, Accommodatiebeleid, Ontwikkelingen gebiedsgericht werken, Integratie en inburgering.

Dhr. Martijn van der Putten

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, P&O, Bedrijfsvoering, Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Belastingen, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Martijn van der Putten (D66) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs (incl. peuteropvang), Volkshuisvesting/planologie/stedenbouw, Ruimtelijke Ontwikkeling (incl. visie Veehouderij), Ruimtelijke Kwaliteit, Duurzame, grootschalige energieopwekking, POL, Omgevingswet, Gegevenshuis, Gebiedsontwikkelingen Sint Anna/Sint Servaas, Middelen, financiën, P&C, ICT, facilitair, Organisatieontwikkeling en P&O, Belastingen en leges.

Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Martijn van der Putten (D66) heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieubeleid, Duurzaamheid, Energiebeleid, Stadsprojecten (St. Anna, St. Servaas), Onderwijs, Jeugd- en Jongerenbeleid.

Van 2010 tot 2013 was Martijn van der Putten commissielid Ruimte in Venray.

Martijn van der Putten was betrokken bij de oprichting van PP2, ontstaan uit een fusie tussen Lokaal Aktief en PK.