Overheid in Limburg

Gemeente Venray (Limburg)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. Ike Busser

Functie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker Samenwerking Venray (1998,2002,2006,2009)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2010 (8 jaar, 21 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Bedrijfsvoering, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ike Busser (Samenwerking Venray) heeft in zijn portefeuille: Middelen: Financiën, Planning & Control, ICT, Facilitair, Communicatie, Personeel en Organisatie, Belastingen, Organisatie Ontwikkeling, Vastgoed beheer, Beleid en beheer openbare ruimte, Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (w.o. WABO brede RUD) en evenementenbeheer en Regionale samenwerking binnen de eigen portefeuille.

Ike busser is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Venray.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Ike Busser heeft in zijn portefeuille: Financiën, beleid & beheer openbare ruimte, handhaving, integrale veiligheid, herhuisvesting gemeentelijke organisatie & ICT, bestuurlijke vernieuwing en verantwoordelijk voor de deregulering in de gemeente Venray. Wethouder Ike Busser is de tweede locoburgemeester van de gemeente Venray.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2009 behaalde Ike Busser 317 voorkeurstemmen (gemeenteraadsverkiezingen 2006: 904 voorkeurstemmen). Ike Busser is lijsttrekker van Samenwerking Venray bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

1994 - 2010
Ike Busser is gemeenteraadslid / fractievoorzitter Samenwerking Venray.

Vanaf 1990 is Ike Busser betrokken bij de plaatselijke politiek.


Dhr. Hans Gilissen

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: januari 2010 (8 jaar, 21 dagen in dienst)
Portefeuille: P&O, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Hans Gilissen (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Openbare Orde & Integrale Veiligheid: wettelijke taken in overleg met loco-burgemeester (politie, brandweer en rampenbestrijding), wijkteams, horeca-overleg en centrumoverleg, Evenementenvergunningen, Algemeen Bestuur en Regionale en Euregionale Samenwerking: beleidsmatig, Bestuurlijke coördinatie, Kabinet en Representatie, Publieksdiensten, Bestuurlijke vernieuwing en Deregulering, Commissie Bezwaar en Beroep en Algemene Juridische Zaken (o.a. WOB).

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Hans Gilissen heeft in zijn portefeuille: Wettelijke taken ( politie, brandweer en rampbestrijding), Algemeen bestuur en regionale samenwerking algemeen, Openbare orde en veiligheid (wettelijke taken), Algemene Zaken ( Bedrijfsvoering, personeel en organisatie ), Bestuurlijke coördinatie, Behandeling bezwaar en beroep en verantwoordelijk voor de Voorlichting & representatiebeleid van de gemeente Venray.

Burgemeester Hans Gilissen is zowel voorzitter van het college van burgemeesters en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Venray.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Burgemeester Hans Gilissen is bestuurslid (penningmeester) van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB-vereniging).

Aanverwant:2004 - 2010Dhr. Hans Gilissen, Burgemeester, PvdA, gemeente Laarbeek

Dhr. Karel Joosten

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: juli 2010 (7 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Karel Joosten is algemeen Directeur en gemeentesecretaris bij de gemeente Venray.Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2012 is Karel Joosten directeur RUD Limburg-Noord.

Dhr. Jan Loonen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: januari 2010 (8 jaar, 21 dagen in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jan Loonen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Economische ontwikkeling en acquisitiebeleid, Mobiliteit en infrastructuur: w.o. Haven/Via Venray/Spoor, Gebiedsontwikkelingen en bedrijventerreinen (w.o. Ooijen-Wanssum/Brukske), Grondbedrijf, Centrumontwikkeling (Blekersveld / Laathof / Goumansplein / Gouden Leeuw / Vergeten Driehoek), Arbeidsmarkt/werkgelegenheid, Kennisinfrastructuur, Toerisme & recreatie, Platteland in Uitvoering (plattelandsbeleid), Natuurontwikkeling (w.o. Maasgaard) en Regionale samenwerking binnen de eigen portefeuille.

Jan Loonen is locoburgemeester bij de gemeente Venray.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Loonen 1.732 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jan Loon lijsttrekker van CDA Venray.
   
Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jan Loonen heeft in zijn portefeuille: Economische ontwikkeling en acquisitiebeleid, Economische samenwerking regionaal (Greenparc, Floriade), Arbeidsmarkt vanuit economisch perspectief,Gebiedsontwikkeling ( ook samenwerking met regio Venlo ), Grondbedrijf incl. majeure projecten zoals Ooiien-Wanssum, winkelcentrum Brukske, Blekersveld/Gommansplein, de Gouden Leeuw,, Recreatie en toerisme (ook regionaal) en verantwoordelijk voor Platteland in Uitvoering in de gemeente Venray. Wethouder Jan Loonen is de locoburgemeester van de gemeente Venray.


Aanverwant:2011Dhr. Jan Loonen, Statenlid, CDA, Provincie Limburg

Mevr. Anne Thielen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: september 2017 (4 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Anne Thielen heeft in haar portefeuille: Participatiewet, jeugdzorg en Wmo, Werkplein, Minimabeleid en schulddienstverlening, Leefbaarheid/Zelfsturingstrajecten, Volksgezondheid, Subsidiebeleid, Kunst, cultuur en sport, Accommodatiebeleid, Ontwikkelingen gebiedsgericht werken, Integratie en inburgering.

Dhr. Martijn van der Putten

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2015 (2 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Martijn van der Putten (D66) heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieubeleid, Duurzaamheid, Energiebeleid, Stadsprojecten (St. Anna, St. Servaas), Onderwijs, Jeugd- en Jongerenbeleid.

Van 2010 tot 2013 was Martijn van der Putten commissielid Ruimte in Venray.

Martijn van der Putten was betrokken bij de oprichting van PP2, ontstaan uit een fusie tussen Lokaal Aktief en PK.