Overheid in Limburg

Gemeente Venray (Limburg)

Pagina 1 van 7 (67 resultaten)

Mevr. Carla Brugman-Rustenburg

Functie: WethouderPolitiek: VENRAY Lokaal
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 dagen in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Carla Brugman-Rustenburg heeft in haar portefeuille: Duurzaamheidsbeleid (integraal), Energiebeleid (integraal), Natuur-, klimaat- en milieubeleid, Waterbeleid en waterbeheer (Taakgroep Maas, Deltaprogramma Maas, Waterpanel), Mobiliteit en infrastructuur, Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO), Verkeersveiligheid (ROVL), Beleid en beheer Openbare Ruimte, Toezicht en Handhaving (BOA’s en RUD), Publieksdiensten, Communicatie, Bestuurlijke vernieuwing en deregulering en Gebiedsvisie Vlakwater.

Dhr. Jan Loonen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: januari 2010 (9 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Vergunningen, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jan Loonen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Economie en acquisitiebeleid, Kennisinfrastructuur en campusontwikkeling (Greenport Venlo), Infraprojecten (Maaslijn-station Venray/Via Venray c.a./Haven Wanssum c.a.), Gebiedsontwikkelingen waaronder GOW, DMB, Oostrum/Blakt, Roekenbosch, Bedrijventerreinen, Beleid Huisvesting Buitenlandse Werknemers, Grondbedrijf, grond en eigendommen en vastgoedbeleid, Centrumontwikkeling (incl. Laathof/Goumansplein/Vergeten 3-hoek/Bleek/Bieb), Toerisme en recreatie, Plattelandsbeleid, Maasgaard, Evenementen en Kermissen, Vergunningverlening en Glasweb.

Jan Loonen is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jan Loonen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Economische ontwikkeling en acquisitiebeleid, Mobiliteit en infrastructuur: w.o. Haven/Via Venray/Spoor, Gebiedsontwikkelingen en bedrijventerreinen (w.o. Ooijen-Wanssum/Brukske), Grondbedrijf, Centrumontwikkeling (Blekersveld / Laathof / Goumansplein / Gouden Leeuw / Vergeten Driehoek), Arbeidsmarkt/werkgelegenheid, Kennisinfrastructuur, Toerisme & recreatie, Platteland in Uitvoering (plattelandsbeleid), Natuurontwikkeling (w.o. Maasgaard) en Regionale samenwerking binnen de eigen portefeuille.

Jan Loonen is locoburgemeester bij de gemeente Venray.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Loonen 1.732 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jan Loon lijsttrekker van CDA Venray.
   
Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jan Loonen heeft in zijn portefeuille: Economische ontwikkeling en acquisitiebeleid, Economische samenwerking regionaal (Greenparc, Floriade), Arbeidsmarkt vanuit economisch perspectief,Gebiedsontwikkeling ( ook samenwerking met regio Venlo ), Grondbedrijf incl. majeure projecten zoals Ooiien-Wanssum, winkelcentrum Brukske, Blekersveld/Gommansplein, de Gouden Leeuw,, Recreatie en toerisme (ook regionaal) en verantwoordelijk voor Platteland in Uitvoering in de gemeente Venray. Wethouder Jan Loonen is de locoburgemeester van de gemeente Venray.


Aanverwant:2011Dhr. Jan Loonen, Statenlid, CDA, Provincie Limburg

Mevr. Anne Thielen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Sport, Subsidies, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Anne Thielen (CDA) heeft in haar portefeuille: WMO, Jeugdzorg, Participatie, Inclusieve samenleving, Integratie en inburgering, Minima/armoedebeleid, Arbeidsmarktbeleid, Kunst/Cultuur/Sport/Erfgoed en monumenten, Subsidiebeleid, Volksgezondheid, Gebiedsgericht werken, Leefbaarheid / zelfsturing, Accommodatiebeleid, Jeugd- en jongerenbeleid en Mondiale vorming.

Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Anne Thielen heeft in haar portefeuille: Participatiewet, jeugdzorg en Wmo, Werkplein, Minimabeleid en schulddienstverlening, Leefbaarheid/Zelfsturingstrajecten, Volksgezondheid, Subsidiebeleid, Kunst, cultuur en sport, Accommodatiebeleid, Ontwikkelingen gebiedsgericht werken, Integratie en inburgering.

Dhr. Martijn van der Putten

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, P&O, Bedrijfsvoering, Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Belastingen, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Martijn van der Putten (D66) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs (incl. peuteropvang), Volkshuisvesting/planologie/stedenbouw, Ruimtelijke Ontwikkeling (incl. visie Veehouderij), Ruimtelijke Kwaliteit, Duurzame, grootschalige energieopwekking, POL, Omgevingswet, Gegevenshuis, Gebiedsontwikkelingen Sint Anna/Sint Servaas, Middelen, financiën, P&C, ICT, facilitair, Organisatieontwikkeling en P&O, Belastingen en leges.

Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Martijn van der Putten (D66) heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieubeleid, Duurzaamheid, Energiebeleid, Stadsprojecten (St. Anna, St. Servaas), Onderwijs, Jeugd- en Jongerenbeleid.

Van 2010 tot 2013 was Martijn van der Putten commissielid Ruimte in Venray.

Martijn van der Putten was betrokken bij de oprichting van PP2, ontstaan uit een fusie tussen Lokaal Aktief en PK.

Dhr. Stephan de Wit

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: februari 2013 (6 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: ICTWerkzaamheden bij de Overheid:
Stephan de Wit is teamleider ICT bij de gemeente Venray. Van 2010 tot 2013 is Stephan de Wit projectleider (adviseur ICT bij de renovatie van het gemeentehuis in Venray).

Dhr. Ernst-Jan Meerbeek

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: oktober 2015 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, WelzijnToelichting: Teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling.

Mevr. Simône Huijs

Functie: StafmedewerkerIn dienst sinds: september 2011 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Simône Huijs is strategisch adviseur bij de gemeente Venray.

Dhr. Bernie van Lierop

Functie: RaadslidPolitiek: Samenwerking Venray
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Bernie van Lierop (SWV) 137 voorkeurstemmen.

Dhr. Selçuk Ipek

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Ahmet Koçyigit

Functie: RaadslidPolitiek: VENRAY Lokaal
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2002 (17 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: In 2018 gaat de politieke partij 'InVENtief' samen in 'VENRAY Lokaal'.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Ahmet Koçyigit (InVENtief) 293 voorkeurstemmen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot maart 2014 was Ahmet Koçyigit raadslid voor de PvdA (nu: inVENTief).