Overheid in Limburg

Waterschap Limburg (Limburg)

Pagina 1 van 4 (35 resultaten)

Dhr. Erik Keulers

Functie: Secretaris-directeurIn dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Portefeuille 'waterkeringen'.

Dhr. Jelle Roorda

Functie: DirecteurIn dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Portefeuille 'Watersysteem- en keten'.

Mevr. Marlies Leenders

Functie: DirecteurIn dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Portefeuille 'bestuur en organisatie'.

Dhr. Patrick van der Broeck

Functie: DijkgraafPolitiek: CDAIn dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Regionale samenwerking, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Bestuursperiode 2017-2019
Patrick van der Broeck heeft in zijn portefeuille: Algehele coördinatie, Crisisbeheersing, Toezicht & Handhaving, Communicatie, Klantcontact, Personeel & Organisatie en Internationalisering.

Mevr. Josette van Wersch

Functie: Db-lidPolitiek: Waterbelang
Coalitie, aantal zetels: 15
In dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2017-2019
Josette van Wersch heeft in haar portefeuille:
- Zuiveren
- Gemeentelijke samenwerking
- Stedelijk waterbeheer
- BOOST/Op stoom!
- Unie Commissie Waterketen en Emissie
- Stuurgroep Waterhuis/Waterbedrijf Limburg
- Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Dhr. Arnold Jansen

Functie: Db-lidPolitiek: Natuurterreinen
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2019 (1 maand in dienst)

Dhr. Remy Sleijpen

Functie: Db-lidPolitiek: Waterbelang
Coalitie, aantal zetels: 15
In dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Vice-voorzitter Waterschap Limburg.

Bestuursperiode 2017-2019
Remy Sleijpen heeft in zijn portefeuille:
- Beleid & programmering
- Financiën & Control
- Facilitair
- Informatievoorziening (ICT)
- Het Waterschapshuis
- Unie commissie Beleid Communicatie
en Financiën

Dhr. Har Frenken

Functie: Db-lidPolitiek: Overig Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2017-2019
Har Frenken heeft in zijn portefeuille:
- Beheer & onderhoud
- Peilbeheer
- Systeemontwikkeling & instandhouding
- Modellengebruik
- Code Oranje/Op stoom!
- Unie commissie Watersystemen
- Unie commissie Muskus- en Beverratten

Dhr. Jos Teeuwen

Functie: Db-lidPolitiek: Waterbelang
Coalitie
In dienst sinds: mei 2019 (1 maand in dienst)

Mevr. Cindy Reijnders

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 9 maanden in dienst)