Overheid in Limburg

Zoekresultaten voor Jan Loonen

Pagina 1 van 1 (1 resultaat)

Dhr. Jan Loonen

Gemeente: VenrayFunctie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: januari 2010 (10 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Vergunningen, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jan Loonen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Economie en acquisitiebeleid, Kennisinfrastructuur en campusontwikkeling (Greenport Venlo), Infraprojecten (Maaslijn-station Venray/Via Venray c.a./Haven Wanssum c.a.), Gebiedsontwikkelingen waaronder GOW, DMB, Oostrum/Blakt, Roekenbosch, Bedrijventerreinen, Beleid Huisvesting Buitenlandse Werknemers, Grondbedrijf, grond en eigendommen en vastgoedbeleid, Centrumontwikkeling (incl. Laathof/Goumansplein/Vergeten 3-hoek/Bleek/Bieb), Toerisme en recreatie, Plattelandsbeleid, Maasgaard, Evenementen en Kermissen, Vergunningverlening en Glasweb.

Jan Loonen is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jan Loonen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Economische ontwikkeling en acquisitiebeleid, Mobiliteit en infrastructuur: w.o. Haven/Via Venray/Spoor, Gebiedsontwikkelingen en bedrijventerreinen (w.o. Ooijen-Wanssum/Brukske), Grondbedrijf, Centrumontwikkeling (Blekersveld / Laathof / Goumansplein / Gouden Leeuw / Vergeten Driehoek), Arbeidsmarkt/werkgelegenheid, Kennisinfrastructuur, Toerisme & recreatie, Platteland in Uitvoering (plattelandsbeleid), Natuurontwikkeling (w.o. Maasgaard) en Regionale samenwerking binnen de eigen portefeuille.

Jan Loonen is locoburgemeester bij de gemeente Venray.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Loonen 1.732 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jan Loon lijsttrekker van CDA Venray.
   
Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jan Loonen heeft in zijn portefeuille: Economische ontwikkeling en acquisitiebeleid, Economische samenwerking regionaal (Greenparc, Floriade), Arbeidsmarkt vanuit economisch perspectief,Gebiedsontwikkeling ( ook samenwerking met regio Venlo ), Grondbedrijf incl. majeure projecten zoals Ooiien-Wanssum, winkelcentrum Brukske, Blekersveld/Gommansplein, de Gouden Leeuw,, Recreatie en toerisme (ook regionaal) en verantwoordelijk voor Platteland in Uitvoering in de gemeente Venray. Wethouder Jan Loonen is de locoburgemeester van de gemeente Venray.


Aanverwant:2011Dhr. Jan Loonen, Statenlid, CDA, Provincie Limburg