Overheid in Limburg

Zoekresultaten voor Peter Pustjens

Pagina 1 van 1 (1 resultaat)

Dhr. Peter Pustjens

Gemeente: Echt-SusterenFunctie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker CDA (2006, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2010 (10 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Openbare werken, Infrastructuur, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Bibliotheek, Landelijk gebied / Water / Natuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Peter Pustjens (CDA) heeft in zijn portefeuille: Gebiedsontwikkeling Susteren, Nieuwstadt, Dieteren en Roosteren e.o. (inclusief Grensmaas), Gebiedsgericht integraal beheer openbare ruimte Echt-Susteren Zuid, Gemeentelijke gebouwen (incl. gemeenschapshuizen en onderwijshuisvesting, excl.
gemeentehuis en sportaccommodaties), Meerjarig investeringsprogramma infrastructuur (MIP), Grond- en pachtzaken /grondbedrijf (excl. ontwikkeling Bocage en bedrijventerreinen), Onderwijs, bibliotheekwerk, museum en monumentenbeleid, Volkshuisvesting (incl. huisvesting specifieke doelgroepen), Landschapspark Susteren, Project onderhoudsbedrijf openbare ruimte, Project Centrumplan Susteren en Ondernemersoverleg centrum Susteren.

Peter Pustjens is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Peter Pustjens (CDA) heeft in zijn portefeuille: welzijn, cultuur, onderwijs, natuur en landschap.

Peter Pustjens is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Echt-Susteren.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Peter Pustjens heeft in zijn portefeuille: Welzijn, cultuur, onderwijs, natuur en landschap, verkeer en vervoer, evenementen en verantwoordelijk voor het kernenbeleid in de gemeente Echt-Susteren. Wethouder Peter Pustjens is de 1e locoburgemeester van de gemeente Echt-Susteren.

Peter Pustjens ging in de vorige raadsperiode over de beleidsonderwerpen: sociale zaken, onderwijs en huisvesting, kleine kernenbeleid, sport Echt-Susteren, recreatie, toerisme, VVV, allochtonenbeleid en leerlingenvervoer.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter Pustjens (CDA) 917 voorkeurstemmen.
   
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Peter Pustjens lijsttrekker van het CDA in de gemeente Echt-Susteren.

Van 2003 tot 2009 was Peter Pustjens tevens wethouder in Echt-Susteren. In 2009 valt het college van B&W Echt-Susteren vanwege de sinterklaasaffaire.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 heeft Peter Pustjens (CDA) 580 voorkeurstemmen. 

Van 1986 tot 2003 was Peter Pustjens raadslid in de gemeente Echt-Susteren.