Gemeente Beek (Limburg)

Contact gemeente Beek

Raadhuisstraat 9, 6191 KA, Beek

Tel: 046-4389222
Email: info@gemeentebeek.nl
Website: https://www.tipbeek.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Beek, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Beek. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Beek die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Beek).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Beek? Neem dan een kijkje op TipBeek.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Beek. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Beek

Oppervlakte: 2.103 ha.
Aantal zetels: 17
Aantal inwoners (actueel): 16.216
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 16.216
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 16.133
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 15.817
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 15.875
Aantal burgers gemeente aug 2020: 15.889
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 15.927
Bewonersaantal mei 2018: 15.939
Aantal inwoners januari 2017: 15.951
Aantal inwoners maart 2016: 16.040
Aantal inwoners december 2015: 16.065
Aantal inwoners maart 2015: 16.154
Aantal inwoners jan. 2015: 16.296
Aantal inwoners mei 2014: 16.295
januari 2014: 16.268
november 2013: 16.300
augustus 2013: 16.301
mei 2013: 16.299
2012: 16.525
Aantal inwoners jan 2010: 16.579
jan. 2009: 16.607
Bevolking jan 2008: 16.696
Inwonersaantal 2007: 16.717
Inwonersaantal 2006: 16.926
Inwonersaantal 2005: 17.020
Inwonersaantal 2004: 17.105
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Limburg

Statistieken Limburg

Aantal inwoners: 1121483
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Beek? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland