Gemeente Bergen (L.) (Limburg)

Contact gemeente Bergen (L.)

Raadhuisstraat 2, 5854 AX, Nieuw-Bergen

Tel: 0485-348383
Email: info@bergen.nl
Website: https://www.tipbergen.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Bergen (L.), een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Bergen (L.). En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Bergen (L.) die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Bergen (L.)).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Bergen (L.)? Neem dan een kijkje op TipBergen.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Bergen (L.). Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Bergen (L.)

Oppervlakte: 10.850 ha.
Aantal zetels: 15
Aantal inwoners (actueel): 13.151
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 13.151
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 13.119
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 13.106
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 13.108
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 13.134
Bewonersaantal mei 2018: 13.104
Aantal inwoners januari 2017: 13.095
Aantal inwoners maart 2016: 13.077
Aantal inwoners december 2015: 13.088
Aantal inwoners maart 2015: 13.133
Aantal inwoners jan. 2015: 13.153
Aantal inwoners mei 2014: 13.213
januari 2014: 13.230
november 2013: 13.236
augustus 2013: 13.245
mei 2013: 13.276
2012: 13.351
Aantal inwoners jan 2010: 13.391
Aantal inwoners jan 2009: 13.402
Bevolking jan 2008: 13.499
Inwonersaantal 2007: 13.561
Inwonersaantal 2006: 13.612
Inwonersaantal 2005: 13.576
Inwonersaantal 2004: 13.477
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Limburg

Statistieken Limburg

Aantal inwoners: 1121483
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Bergen (L.)? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland