Gemeente Brunssum (Limburg)

Contact gemeente Brunssum

Lindeplein 1, 6444 AT, Brunssum (Postbus 250, 6440 AG BRUNSSUM)

Tel: 045-5278555
Email: gemeente@brunssum.nl
Website: https://www.tipbrunssum.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Brunssum, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Brunssum. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Brunssum die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Brunssum).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Brunssum? Neem dan een kijkje op TipBrunssum.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Brunssum. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Brunssum

Oppervlakte: 1.734 ha.
Aantal zetels: 21
Aantal inwoners (actueel): 27.773
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 27.773
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 27.677
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 27.674
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 27.670
Aantal burgers gemeente aug 2020: 27.709
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 28.121
Bewonersaantal mei 2018: 28.209
Aantal inwoners januari 2017: 28.358
Aantal inwoners maart 2016: 28.466
Aantal inwoners december 2015: 28.450
Aantal inwoners maart 2015: 28.577
Aantal inwoners jan. 2015: 28.655
Aantal inwoners mei 2014: 28.840
januari 2014: 28.914
november 2013: 28.948
augustus 2013: 28.939
mei 2013: 28.963
2012: 29.312
Aantal inwoners jan 2010: 29.448
Aantal inwoners jan 2009: 29.532
Bevolking jan 2008: 29.742
Inwonersaantal 2007: 29.590
Inwonersaantal 2006: 29.623
Inwonersaantal 2005: 29.777
Inwonersaantal 2004: 29.595
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Limburg

Statistieken Limburg

Aantal inwoners: 1121483
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Brunssum? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland