Gemeente Gulpen-Wittem (Limburg)

Contact gemeente Gulpen-Wittem

Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen (Postbus 56, 6270 AB GULPEN)

Tel: 14043
Email: info@gulpen-wittem.nl
Website: https://www.tipgulpenwittem.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Gulpen-Wittem, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Gulpen-Wittem. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Gulpen-Wittem die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Gulpen-Wittem).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Gulpen-Wittem? Neem dan een kijkje op TipGulpenWittem.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Gulpen-Wittem. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Gulpen-Wittem

Oppervlakte: 7.336 ha.
Aantal zetels: 15
Aantal inwoners (actueel): 14.056
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 14.056
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 14.204
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 14.178
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 14.206
Aantal burgers gemeente aug 2020: 14.205
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 14.258
Bewonersaantal mei 2018: 14.247
Aantal inwoners januari 2017: 14.337
Aantal inwoners maart 2016: 14.535
Aantal inwoners december 2015: 14.526
Aantal inwoners maart 2015: 14.610
Aantal inwoners mei 2014: 14.431
januari 2014: 14.492
november 2013: 14.466
augustus 2013: 14.493
mei 2013: 14.450
2012: 14.512
Aantal inwoners jan 2010: 14.594
Aantal inwoners jan 2009: 14.585
Bevolking jan 2008: 14.712
Inwonersaantal 2007: 14.841
Inwonersaantal 2006: 14.954
Inwonersaantal 2005: 15.044
Inwonersaantal 2004: 15.135
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Limburg

Statistieken Limburg

Aantal inwoners: 1121483
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Gulpen-Wittem? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland