Gemeente Heerlen (Limburg)

Contact gemeente Heerlen

Burg van Grunsvenplein 145, 6411 AS Heerlen (Postbus 1, 6400 AA HEERLEN)

Tel: 045-5605040
Email: gemeente@heerlen.nl
Website: https://www.tipheerlen.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Heerlen, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Heerlen. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Heerlen die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Heerlen).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Heerlen? Neem dan een kijkje op TipHeerlen.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Heerlen. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Heerlen

Oppervlakte: 4.553 ha.
Aantal zetels: 37
Aantal inwoners (actueel): 87.498
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 87.498
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 87.107
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 86.845
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 86.936
Aantal burgers gemeente aug 2020: 86.915
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 86.826
Bewonersaantal mei 2018: 86.766
Aantal inwoners januari 2017: 87.189
Aantal inwoners maart 2016: 87.437
Aantal inwoners december 2015: 87.452
Aantal inwoners maart 2015: 87.429
Aantal inwoners mei 2014: 88.022
januari 2014: 88.202
november 2013: 88.395
augustus 2013: 88.461
mei 2013: 88.543
2012: 89.230
Aantal inwoners jan 2010: 89.236
Aantal inwoners jan 2009: 78.356
Bevolking jan 2008: 89.671
Inwonersaantal 2007: 90.537
Inwonersaantal 2006: 91.499
Inwonersaantal 2005: 92.542
Inwonersaantal 2004: 93.523
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Limburg

Statistieken Limburg

Aantal inwoners: 1121483
Oppervlakte: 220922 ha.
E-mail: info@prvlimburg.nl
Website: https://www.tiplimburg.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Heerlen? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland